Золотопотіцька громада
Бучацький район, Тернопільська область

Освіта

Шановні мешканці громади,

Представляємо на Ваш розгляд та обговорення плани та прагнення громади стосовно розвитку освіти в нашій громаді. Сформована у квітні робоча група зібрала данні та провела внутрішній і зовнішній моніторинг стану системи освіти. На підставі отриманих  результатів було визначено місію, стратегічні та операційні цілі, завдання необхідні для їх реалізації.

Місія, головна мета, Золотопотіцької ОТГ визначена в стратегії розвитку освіти полягає в створенні сприятливих умов та ефективних інструменти для розвитку шкіл та освітніх закладів та приведення освітніх можливостей у відповідність до потреб громади.

Для її реалізації визначені такі стратегічні цілі:

 • 1 Підвищення якості освіти
 • 2 Підвищення ефективності надання освітніх послуг
 • 3. Підвищення доступності до високоякісних освітніх послуг, що відповідають вимогам ринку праці

В рамках кожної із стратегічних цілей визначено операційні цілі, які покликані забезпечити їх реалізацію.

Перша стратегічна ціль – Підвищення якості освіти, об’єднує такі операційні цілі:

 1. Забезпечення учнів необхідними підручниками та технологіями
 2. Підвищення кваліфікації вчителів
 3. Мотивація учнів до підвищення результатів навчання
 4. Забезпечення рівного доступу до повнопрограмних шкільних занять та позашкільної освіти.
 5. Формування інформаційної системи для визначення потреб та реалізації послуг

Друга стратегічна ціль – Підвищення ефективності надання освітніх послуг, об’єднала такі операційні цілі:

 1.  Створення шкільної мережі, що відповідає демографічній ситуації 
 2.  Створення системи НВК
 3.  Раціоналізація витрат на утримання закладів освіти)

Третя стратегічна ціль – Підвищення доступності до високоякісних освітніх послуг, що відповідають вимогам ринку праці. ЇЇ досягнення передбачає реалізацію наступних операційних цілей:

 1. Організації різних форм позашкільної освіти для дітей, молоді та дорослих мешканців громади
 2. Організації заходів для розвитку самоорганізації населення в цілях сприяння розвитку співпраці учасників навчально виховного процесу
 3. Обмін досвідом на регіональному та міжнародному рівнях

Детальніше про причини, які лягли в основу операційних та стратегічних цілей, та завданнями, які необхідно виконати для їх реалізації Ви можете ознайомитися у доданому файлі та у розділі освіта. Заохочуємо Вас вносити власні пропозиції із дотриманням нижче зазначених вимог. Це дозволить максимально чітко зрозуміти і врахувати ваше бачення.

Вимоги до оформлення пропозицій:

 • Предметність – означає, що пропозиції повинні стосуватися стратегії розвитку освіти, а саме визначенню, уточненню стратегічних, операційних цілей та завдань необхідних для їх реалізації;
 • Конкретність – передбачає чітке визначення того, що Ви пропонуєте змінити, як саме це потрібно зробити та зазначенням причин, які на Вашу думку спонукають до рекомендованих вами заходів.  Ваші пропозиції можуть стосуватися будь – якої із стратегічних та операційних цілей, що Вам запропоновані, також Ви можете запропонувати додати власне бачення стратегічних, операційних цілей та завдань для їх реалізації.

Ваші пропозиції можуть бути оформлені у вигляді таблиці

Стратегічна ціль

Операційна (і)  цілі

Завдання для реалізації операційної цілі

Причини, які на вашу думку є передумовою для визначення стратегічної / операційної цілі / завдання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Якщо Ви хочете додати завдання в рамках визначених операційних цілей просимо вказати якої саме операційної цілі стосується ваша пропозиція.

Всі внесені пропозиції будуть розглянуті та обговорені членами робочої комісії.

 

Дякуємо Вам за участь.

 

 

Завантажити: Місія, стратегічні, операційні цілі розвитку освіти Золотопотіцької селищної ради та завдання для їх реалізації