ЗОЛОТОПОТІЦЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
Тернопільська область, Чортківський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

План соціально-економічного і культурного розвитку Золотопотіцької селищної ради на 2021-2022 роки

                                                                                                                 Додаток до рішення

                                                                                   Золотопотіцької селищної ради

                                                                                    від 20 травня 2021року №510

ВСТУП

Програму соціально-економічного та культурного розвитку  Золотопотіцької територіальної громади  на 2021-2022  рік (далі – Програма) розроблено відповідно до Закону України  «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних  документів економічного і соціального розвитку та складання проєкту державного бюджету на основі Стратегії розвитку Золотопотіцької  об’єднаної територіальної громади на 2018 -2026 роки.

Програма соціально-економічного та культурного розвитку Золотопотіцької селищної територіальної громади на 2021-2022 роки (надалі Програма) ставить перед собою мету – створити базову основу для майбутнього розвитку громади, економічного зростання, конкурентоздатності території громади, збереження чисельності населення, зменшення відтоку населення, насамперед - молоді та кваліфікованих спеціалістів, підвищення стандартів життя населення шляхом зростання рівня зайнятості, поліпшення якості та доступності освіти і медичного обслуговування, стабілізації соціального захисту громадян, формування привабливого інвестиційного іміджу громади, залучення в економіку громади вітчизняних та іноземних інвестицій, впровадження енергозберігаючих технологій та раціонального використання енергоресурсів.

З метою визначення найбільш об’єктивних пріоритетів діяльності Золотопотіцької селищної територіальної громади на 2021-2022 роки   в Програмі передбачений моніторинг наявних власних ресурсів, стану демографічної ситуації, стану розвитку інфраструктури та економіки, визначення сильних та слабких сторін, можливостей та загроз розвитку територіальної громади.

Проведення глибокого аналізу дозволить сформулювати комплексну систему цілей, завдань, основних заходів економічного і соціального розвитку громади на 2021-2022  роки, які базуватимуться на розумінні поточної соціально-економічної ситуації, що склалася на території громади, з урахуванням проблем та першочергових потреб населення, фінансових та організаційних ресурсів об’єднаної територіальної громади, відповідно до пріоритетних напрямків розвитку населених пунктів.

         Напрями та завдання Програми конкретизуються в додатках до неї: «Заходи щодо реалізації Програми соціально-економічного та культурного розвитку Золотопотіцької селищної територіальної громади на 2021 рік», Перелік цільових програм по галузях, фінансування яких у 2021 році здійснюватиметься за рахунок коштів бюджету Золотопотіцької селищної ради. Основні пріоритети на 2021- 2022 роки – реалізація першочергових завдань стратегії розвитку Золотопотіцької громади :

 • стимулювання розвитку малого і середнього бізнесу  орієнтована на формування умов для підтримки населення по виробництву с/г продукції в сфері садівництва та городництва, кооперації, будівництва підприємств з переробки сільськогосподарської продукції, впровадження системи фінансових преференцій для нових підприємців та їх підтримку – консультування, навчання, в першу чергу – молоді, запровадження програм з розвитку мікропідприємництва серед жінок;
 •  розвиток системи інвестиційного маркетингу концентрується на створенні сприятливого інвестиційного клімату на території громади, необхідність розроблення і впровадження системи залучення інвесторів, проведення інвентаризації земельних ділянок та об’єктів нерухомості, які перебувають у комунальній власності громади, при цьому ключовим завданням адміністрації Золотопотіцької  ТГ є розробка просторової і технічно-фінансової концепції зон господарської активності, зони господарської активності в ТГ.
 • підвищення туристично-рекреаційного потенціалу, що максимально використовує природній, культурно-історичний потенціал регіону, зокрема Дністровський каньйон, замок Потоцьких c початку XVII ст., палац Ґнєвошів. Важливим елементом туристичного потенціалу громади є діючі оздоровчі заклади «Лісовий дзвіночок», «Лісовий», «Над Стрипою», розвиток інфраструктури велосипедних маршрутів на території ТГ, проведення щорічного фестивалю-ярмарку;
 • стосується, насамперед, вдосконалення системи освіти та використання всіх ресурсів у цій сфері. В рамках основних потреб виділені покращення матеріально-технічної бази освітніх закладів (шкіл та дитячих садків, їх оснащення сучасними технологіями та навчально-методичними посібниками, покращення здоров’я дітей, впровадження сучасних освітніх програм, які гарантують конкурентоспроможність на ринку праці молодих людей, доступність позашкільних занять, у тому числі з врахуванням потреб дівчат та хлопців різного віку на системній основі. Важливим елементом освітніх послуг має стати підвищення рівня кваліфікації викладачів шкіл та вихователів дитячих садочків з упровадження гендерного підходу, та проведення навчання дітей та молоді з питань гендерної рівності;
 •  підвищення соціальних стандартів життя громади акцентує увагу на таких питаннях як поліпшення стану дорожньої мережі на території громади, модернізації об’єктів інфраструктури, освітлення доріг та вулиць (на основі проведення аудиту безпеки території), покращення маршрутного сполучення між населеними пунктами ТГ, формування цілісного культурного простору громади з урахуванням потреб жінок та чоловіків різних соціальних груп, будівництво спортивних майданчиків, велосипедних доріжок, вуличних тренажерних майданчиків на території громади;
 • важливою компонентою якості життя є якість медично-лікувальних та реабілітаційних послуг. Для цього громадою планується покращення технічної бази приміщень медичних установ, які знаходяться під юрисдикцією громади, впровадження сучасних технологій для обслуговування мешканців, таких як електронна система реєстрації хворих, реалізація програми профілактики захворювань, покращення системи надання медико-соціальних послуг в громаді;
 • значну роль в покращенні соціальних стандартів відіграють такі питання як облаштування пішохідних переходів для людей, розробка і реалізація програми допомоги особам, що знаходяться у важкій ситуації, інформаційно-консультаційна підтримка особам з особливими потребами в питанні їхнього працевлаштування. Запровадження системи заходів з протидії гендерно обумовленому насильству, торгівлі людьми з огляду на високий міграційний ризик мешканців та мешканок ОТГ.
 • впровадження інтеграційної політики громади приділяє особливу увагу необхідності соціальної інтеграції та формуванню міжособистісних стосунків. Це надзвичайно важливо у процесі формування громади, місцевого суспільства та всіх соціальних груп. З одного боку, йдеться про залучення мешканців до суспільного життя громади, підтримку місцевих ініціатив в різних темах, а з другого – про формування таких громадських просторів в селищі та в селах, які сприятимуть вживанню інтеграційних дій самими мешканцями. Важливими кроками при цьому мають стати проведення щорічного свята громади, облаштування громадських просторів, проведення спортивних та культурних заходів з урахуванням потреб жінок і чоловіків, - мешканців громади. Особливого значення в питаннях формування єдності громади також відіграє створення зони вільного доступу до мережі Інтернет, що особливо важливо для молоді.
 •  розвиток механізмів залучення громадськості до управління громадою  відіграє ключову роль у покращенні якості життя мешканців, оскільки воно має будуватись на партнерстві всіх суб’єктів розвитку громади, використовувати учасницький підхід – коли громадяни за допомогою ефективних інструментів можуть впливати на прийняття управлінських рішень. Для цього передбачено не тільки впровадження сучасних систем управління (зокрема е-адміністрації) та підвищення кваліфікації працівників адміністрації (у тому числі з використанням гендерних підходів),  але й впровадження системи «Громадський бюджет/бюджет участі»
 •  впровадження системи управління відходами звертає увагу на одну з найважливіших на сьогоднішній день екологічних проблем громади - створення системи роздільного збору, сортування та переробки ТПВ та ліквідація стихійних сміттєзвалищ.
 • розвиток інфраструктури водопостачання та очистки стічних вод передбачає ґрунтовний ремонт водопровідної та каналізаційної мереж в адміністративному центрі смт. Золотий Потік, с. Возилів, с. Губин .  Це має значення як для стандартів проживання мешканців, так і для потенційних інвесторів. Йдеться про капітальний ремонт існуючої централізованої системи водопостачання та будівництво нових ділянок інфраструктури, капітальний ремонт очисних споруд, які на даний час не відповідають жодним нормам і вимогам, а також будівництво нових водогонів в населених пунктах громади. Важливим інструментом для цього є передача  комунальному підприємству на утримання та  для надання послуг як водопостачання та каналізації, так і інших комунальних питань громади - ремонт доріг, вуличне освітлення тощо;
 • розвиток системи благоустрою громади  запланована так, щоб покращити естетику зелених зон на території громади (в тому числі таких, що сприяють суспільній інтеграції), охороняти цінні природні і туристичні території, а також підвищувати екологічну свідомість мешканців. Вона передбачає, зокрема, благоустрій населених пунктів громади - парки, зони відпочинку, створення приязних зелених територій на території громади, організацію місць масового відпочинку різних вікових та соціальних груп населення на територіях прибережних захисних смуг водних об’єктів.
 • забезпечення енергоефективності передбачається розвиток сучасних енергозберігаючих технологій або таких, які використовують альтернативні джерела. Найважливішим на найближчі роки визнано підвищення енергоефективності громадських будівель (заміна вікон та дверей, утеплення будинків, тощо), а також продовження поступової заміни вуличного освітлення на енергоефективне.
 • розвиток системи екологічної освіти  ставить за мету підвищити культуру дітей, молоді та дорослого населення з питань охорони довкілля та поводження з відходами. Для цього важливими кроками вважаються – просвіта дорослих, впровадження системи освіти учнів в школах з питань охорони довкілля та поводження з відходами та підготовка і реалізація молодіжних екологічних проектів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Аналітична частина.

 

  1. Географічна характеристика Золотопотіцької селищної територіальної громади

 

Золотопотіцька територіальна громада була утворена 29 липня 2015 року внаслідок об'єднання однієї селищної та семи сільських рад відповідно до ЗУ  «Про добровільне об’єднання територіальних громад» та включала 11 населених пунктів: с.Соколів, с.Русилів, с.Скоморохи, с.Миколаївка, с.Сокілець, с.Губин, с. Костільники, с. Возилів, с. Сновидів, с. Рублин та смт Золотий Потік. Згідно розпорядження від 22 квітня 2020 р. № 482-р «Про затвердження перспективного плану формування територій громад Тернопільської області» до Золотопотіцької територіальної громади приєднані Стінківська і Космиринська сільські ради, до складу яких входять с. Стінка, с. Млинки, с. Космирин, с. Набережне.

Загальна площа території Золотопотіцької громади -16 007 га

Передано в комунальну власність грудень 2020 р - лютий 2021 р:

Землі запасу – 43,072 га

Землі загального користування – 138,7381 га

Землі для ведення особистого селянського господарства – 58,0471 га

Землі для ведення товарного сільськогосподарського виробництва – 48,2551 га

Землі резервного фонду – 2,0857 га

 Золотопотіцька  територіальна громада розташована у південній частині Тернопільської області. Селище міського типу Золотий Потік  є адміністративним центром територіальної громади, розміщене на відстані 91 км. від обласного центру.

1.2. Демографічна характеристика

Населення Золотопотіцької територіальної громади становить 16236 осіб

 • смт. Золотий Потік - 2382
 • с. Рублин - 342
 • с. Соколів - 1892,
 • с. Русилів - 281,
 • с. Скоморохи - 1083,
 • с. Миколаївка - 433,
 • с. Сокілець - 213,
 • с. Губин - 143,
 • с. Костільники - 1110,
 • с. Возилів - 1072,
 • с. Сновидів - 1972,
 • с. Космирин - 1598
 • с. Набережне - 501,
 • с. Стінка - 2889,
 • с. Млинки – 325.

 

1.3 Ринок праці

Зайнятість за видами діяльності

 

Галузі та види діяльності

Осіб

Сільське господарство, мисливство, лісове та рибне господарство

264

Промисловість

89

Будівництво

222

Оптова й роздрібна торгівля; торгівля транспортними засобами; послуги з їх ремонту.

403

Транспорт і зв'язок

42

Операції з нерухомістю, здавання під найом та послуги юридичним особам

 

Державне управління, місцеве самоврядування

57

Освіта

469 (303 вчителі та 166 – техпрацівники)

Охорона здоров’я та соціальна допомога

208

Інші

120

Станом на 01.03.2021 рік в Бучацькому центрі зайнятості перебуває на обліку 69 осіб. Серед них жителі таких населених пунктів:

смт. Золотий Потік – 20 ;

с. Рублин – 1;

с. Соколів – 9;

с. Русилів – 5;

с. Скоморохи – 6;

с. Миколаївка – 3;

с. Сокілець – 1;

с. Губин – 2;

с. Костільники – 2;

с. Возилів – 3;

с. Сновидів – 5;

с. Космирин – 2;

с. Набережне – 2;

с. Стінка – 6;

с. Млинки – 2.

 

Основні проблеми:

- це невідповідність професійно - кваліфікаційного рівня осіб, що перебувають на обліку в службі зайнятості, до потреб ринку праці. Особливо гостра криза стосується молодих фахівців - у зв’язку з вимогами керівників підприємств щодо наявності  досвіду роботи.

- відсутність необхідних фахівців, зареєстрованих в центрі зайнятості , оскільки найбільш затребуваними на сьогодні є робітничі професії: підсобні робітники, працівники сільського господарства, електрогазозварювальники, кухарі тощо. В той час як серед зареєстрованих у службі зайнятості 49 % осіб – люди з вищою освітою.

1.4. Стан розвитку інфраструктури

1.4 .1.Транспорт та транспортна інфраструктура

На сьогоднішній день населення Золотопотіцької територіальної громади в пасажирських перевезеннях сформована мережа автобусних маршрутів не задовільняє, оскільки відсутнє сполучення таких населених пунктів з адміністративним центром – Скоморохи, Русилів, Набережне, Космирин, Стінка, Млинки . Загальна протяжність доріг складає: доріг загального користування місцевого значення (на балансі ТОДА) – 63,4  км, комунальних доріг – 114,1 км.

Дорожня мережа складається з твердого, гравійного та ґрунтового покриття. Стан доріг, особливо з твердим покриттям, в поганому стані і потребує капітального ремонту. В найгіршому стані, але надзвичайно важлива для сполучення з адміністративним центром дорога Золотий Потік - Стінка - С200308. Гравійні дороги в переважно в задовільному стані але також потребують поточного ремонту.

1.4.2. Житлово-комунальне господарство

На території Золотопотіцької територіальної громади діє тільки одне комунальне підприємство «Золотопотіцьке комунальне господарство», яке засноване 2018 року і надає населенню послуги з вивезення твердих побутових відходів.

В смт. Золотий Потік, с. Губин, с. Сокілець, с. Возилів є проблеми з водопостачанням. Централізоване водовідведення на території громади відсутнє .

 

1.4.3.Вивіз твердих побутових відходів

На території громади діє одне комунальне підприємство по збору та вивозу твердих побутових відходів: КП  «Золотопотіцьке комунальне господарство», тариф становить _____ грн. на ____ (________).

ВИВЕЗЕННЯ ТПВ

Населений пункт

Кількість житлових дворів

Кількість заключних договорів на вивіз ТПВ

Золотий Потік

789

40

Соколів

750

34

Русилів

 

19

Скоморохи

235

23

Сокілець

55

0

Миколаївка

100

16

Губин

40

0

Костільники

220

16

Возилів

260

20

Сновидів

 

24

Рублин

 

0

Млинки

80

0

Стінка

840

0

Космирин

263

0

Набережне

70

0

Разом:

3195 дворів

192 договори

 

Найбільшою проблемою є небажання мешканців заключати договори на вивіз ТПВ. Через малу кількість договорів надходження коштів не покривають витрати.

Рішення виконавчого комітету Золотопотіцької селищної ради були затверджені «Правила благоустрою населених пунктів Золотопотіцької територіальної громади», в яких у пункті 4.11 зазначено наступне:

Населення Золотопотіцької територіальної громади зобов'язане укладати договори по наданню послуг із збирання та вивезення твердих побутових відходів із визначеними у відповідності до законодавства виконавцями даних послуг. Забороняється викидання твердих побутових відходів в контейнери для сміття або на транспортний засіб, який обслуговує дану територію селищної ради громадянами, які не уклали договір про вивезення твердих побутових відходів. Відсутність договору на вивезення твердих побутових відходів у фізичної особи, юридичної особи, підприємця є порушенням Законів України : ст.ст. 25,26,54-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про відходи», ст..152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, ст.42 Закону України №2807-ІV від 06.09.2005 «Про благоустрій населених пунктів» і тягне за собою адміністративну відповідальність і накладення штрафу у розмірі: для фізичних осіб від 20 до 80 неоподаткованих мінімумів доходів громадян(340,00 грн. – 1360,00 грн.); для юридичних осіб від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (850,00 грн. – 1700,00 грн.)  

1.5 Аналіз стану розвитку освіти і медицини

Освіта

          На території Золотопотіцької  територіальної громади розташовані п’ять загальноосвітніх навчальних заклади І-ІІІ ступеня, в яких навчається 1640 дітей, чотири загальноосвітніх навчальних заклади І-ІІ ступеня, в яких навчається 631 дитина, п’ять загальноосвітніх навчальних заклади І ступеня, , в яких навчається 142 дитини, 14 дошкільних навчальних закладів, в яких навчається 395 дітей. На території громади діють два заклади позашкільної освіти -  Центр позашкільної роботи з учнівською молоддю та Золотопотіцька дитяча комунальна музична школа.

В Космиринській загальноосвітній  школі І-ІІ ступенів у 2020-2021 навчальному році навчається 359 дітей, в той час, як  проєктна потужність школи – 120 здобувачів освіти, тобто на даний час в школі навчається утричі більше дітей ніж вона може помістити. В початковій школі вчиться 148 учнів (8 класів), в основній школі – 211 учнів (10 класів).

  Питання другої зміни виникло ще у 2000 році, але в той час наповнюваність класів була меншою і воно не стояло так гостро.

Станом на сьогодні заняття в школі проводяться у двох старих корпусах пристосованих приміщень (побудованих у 1912 році, 1936 році), в яких нараховується 8 класних кімнат (в одній класній кімнаті фізично може розміститися не більше 16 учнів, дві класні кімнати вміщають  до 18 учнів, три класні кімнати – до 22 учнів та дві класні кімнати – до 28 учнів) та  2 класи у приміщенні колишньої колгоспної контори ПАП «Галичина» (приватна власність), навчання відбувається у дві зміни. В першу зміну учні навчаються у класних кімнатах, залі їдальні, а також уроки проводяться в учительській.

 Кількість дітей в школі кожного року зростала і зростає що можна побачити із приблизної перспективної мережі школи:

 

 

Навчаль ний рік

1 клас

2 клас

3 клас

4 клас

5 клас

класів

учнів

класів

учнів

класів

учнів

класів

учнів

класів

учнів

                     

2020/2021

2

38

2

42

2

33

2

35

2

48

2021/2022

2

48

2

38

2

42

2

33

2

52

2022/2023

2

35

2

48

2

38

2

42

2

53

2023-2024

2

47

2

35

2

48

2

38

2

55

2024-2025

2

50

2

47

2

35

2

48

2

51

 

 

 

 

Навчальний рік

6 клас

7 клас

8 клас

9 клас

Всього по школі

класів

учнів

класів

учнів

класів

учнів

класів

учнів

класів

учнів

                     

2020/2021

2

46

2

46

2

36

2

33

18

359

2021/2022

2

48

2

46

2

46

2

36

18

396

2022/2023

2

52

2

48

2

46

2

46

18

408

2023-2024

2

53

2

52

2

48

2

46

18

422

2024-2025

2

55

2

53

2

52

2

48

18

439

 

У 2014 році відділом освіти виготовлено проєктну документацію «Реконструкція з/о школи І-ІІ ступенів із збільшенням вмістимості до 350 учнів в с. Космирин Бучацького району Тернопільської області», кошторисною вартістю 57 819,738 тис. грн.

У травні 2017 року обласною адміністрацією була створена комісія, яка вирішила побудувати школу на новій земельній ділянці. Виготовити документацію на нову земельну ділянку зобов’язалась районна адміністрація.

10 січня 2020 року в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно зареєстровано право постійного користування на земельну ділянку кадастровий номер  6121283000:01:001:1471  для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти.

Та не зважаючи на багаторазові звернення жителів села Космирин, керівництва Космиринської сільської  ради, дирекції Космиринської ЗОШ протягом останніх років питання досі не вирішене.

В Стінківській загальноосвітній школі ситуація не набагато краща – тут  навчається 714 школярів, це 33 класи. Навчання проходить у дві зміни . У другу зміну  навчаються шість класів (140 учнів), оскільки проєктна потужність школи становить 624 учні.

 

 

 

 

Інформація про дітей які навчатимуться  у закладах загальної середньої освіти у 2021-2022н.р.

Клас

Кількість класів по закладах

Кількість учнів

 1 клас

19

279

2 клас

18

265

3 клас

19

276

4 клас

18

262

5 клас

14

269

6 клас

14

254

7 клас

13

251

8 клас

13

249

9 клас

12

223

10 клас

4

102

11 клас

5

97

 

Медицина.

Медична допомога населенню Золотопотіцької територіальної громади надається комунальним неприбутковим підприємством «Центр ПМСД» Бучацької міської ради, до складу  якого входять три амбулаторії загальної практики сімейної медицини : Стінківська АЗПСМ, Соколівська АЗПСМ, Золотопотіцька АЗПСМ  та 5 ФАПів : Скоморохи, Костільники, Возилів, Сновидів, Космирин ; і 7 ФП : Рублин, Русилів, Сокілець, Губин, Миколаївка, Млинки, Набережне.

З метою покращення якості надання медичних послуг на території громади 28 січня 2021 року було прийнято рішення №169  про створення КНП «Золотопотіцький центр первинної медико-санітарної допомоги» Золотопотіцької селищної ради, 22.04.2021 року підписано контракт з переможцем конкурсу на заміщення вакантної посади директора КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Золотопотіцької селищної ради.

«Золотопотіцька міська лікарня» Золотопотіцької селищної ради прийнята у комунальну власність 28 січня 2021 року рішенням Золотопотіцької селищної ради.

22 грудня 2020 року затверджено  Програму розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Золотопотіцька районна лікарня» Бучацької районної ради на 2021-2023 роки.

1.6. Туристично - рекреаційна галузь

Розвиток туристично-рекреаційного потенціалу Золотопотіцької ТГ  - це створення нової, конкурентно- спроможної  дестинації, та подальшого виходу на туристичний ринок.

Важливим елементом  туристично-рекреаційного потенціалу громади є туристична інфраструктура громади: наявність двох природничих парків, національного парку «Замки Тернопілля», трьох діючих закладів  оздоровлення, замок Потоцьких, палац  Гнєвоша, Домініканський костел та інші природничі та культурно-історичні пам’ятки громади.  Координатором розвитку туристично-рекреаційного потенціалу є  туристично-інформаційний центр «Золоті Потоки». Оперативні цілі ТІЦ «Золоті Потоки» - це створення туристичних маршрутів, збереження та розвиток туристичних локацій, проведення щорічного ярмарку (гастро-фестивалю «Смак Золотого Потоку»), впровадження системи промоції.

 

1.7.Участь у міжнародних і державних програмах розвитку територій.

 

Наша громада вже п’ятий рік співпрацює з Програмою DOBRE, яка направлена на стимулювання сталого соціального, економічного та екологічного розвитку територіальної громади, бере участь у навчанні в Школі місцевого самоврядування DESPRO.

Для наближення  адміністративних послуг до жителів громади протягом 2018-2021 року Золотопотіцькою селищною радою реалізовується проект «Реконструкція частини нежитлової будівлі адмінприміщень Золотопотіцької селищної ради та центру позашкільної роботи з учнівською  молоддю під адміністративні приміщення, де планується розмістити центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) за адресою: смт. Золотий Потік,

вул. Д.Галицького, 124 Бучацького району, Тернопільської області».

     Проектом передбачено та виконано внутрішні капітальні ремонтні роботи приміщення площею 151 кв.м.: встановлення підлоги, стелі, перегородок, дверей, штукатурка та  фарбування стін, облаштування  санвузлів з придбанням сантехніки, облаштування пандуса, встановлення опалення, освітлення та інші поточні роботи.

Загальна вартість проекту становить 3 921 212,00 грн., після проведення тендерних процедур заключено договір на суму 2 821 000,00 грн. (договір №50-19 від 21.10.2019 року, вартість будівельних робіт на 2019 рік становить 

1 216 053,00 грн., на 2020 рік становить  1 604 947,79 грн.).

У 2019 році касові видатки становили 1 216053,00 грн. за рахунок коштів субвенції на розвиток інфраструктури, за рахунок коштів місцевого  бюджету

122 707,00 грн., у 2020 році  за рахунок субвенції на розвиток інфраструктури планувались видатки у сумі 1604 947,79 грн., але дані кошти не були надані місцевим  бюджетам, за рахунок місцевого бюджету  використано 98498, 00 грн.

 Для остаточного завершення проекту необхідно 1 604 947,79 грн., що є заборгованістю  перед підрядником  за  виконані роботи.

       У 2019 році стали учасником третього раунду Фази впровадження Програми «U-LEAD з Європою» в частині створення центрів надання адміністративних послуг,  у 2020 році підписали  Угоду про партнерство. Програмою «U-LEAD з Європою» надана інституційна,  матеріальна  та технічна підтримка, проведено навчання персоналу, забезпечено  меблями та технікою на суму 20493, 00 євро.

        На даний час створено  Центр надання адміністративних послуг з центральним  офісом в смт.Золотий Потік, Віддаленні робочі  місця в с.Сновидів, с. Возилів, с. Скоморохи (8 робочих місць). Персонал ЦНАП та ВРМ готові для  надання адміністративних послуг жителям громади, наявні допуски до реєстрів. Відкриття ЦНАП  планується   7 травня  2021 року.

В подальшому планується проводитися активна робота щодо підготовки проєктних заявок на участь у конкурсному відборі   грантових та інвестиційних  проектів на умовах спів фінансування.

1.8. Аналіз сильних сторін, можливостей розвитку, слабких сторін та загроз розвитку Золотопотіцької  територіальної громади (SWOT-АНАЛІЗ)

        Програма соціально-економічного та культурного розвитку Золотопотіцької територіальної громади на 2021 рік базується на врахуванні конкурентних переваг та обмежень, які представлені у вигляді SWOT-аналізу.

 

SWOT

Підсумком стратегічного аналізу і соціологічного дослідження є SWOT-аналіз, який полягає у визначенні сильних (англ. Strenghts) i слабких (Weaknesses) сторін громади - позитивних і негативних рис, які мають вплив на майбутній розвиток, а також можливостей (Opportunities) i загроз (Threats) - позитивних і негативних процесів чи явищ, які стосуватимуться громади у майбутньому і впливатимуть на її розвиток.

 

ЧИННИКИ, ЯКІ СПРИЯЮТЬ РОЗВИТКУ

ЧИННИКИ, ЯКІ ГАЛЬМУЮТЬ РОЗВИТОК

ВНУТРІШНІ ЧИННИКИ

Фото без опису

ЗОВНІШНІ ЧИННИКИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SWOT-аналіз проведено у розрізі 4 сфер. Нижче представлені результати аналізу, відображені у таблицях.

 

 

Таблиця 1

 

                                                          Аналіз  SWOT для економічної сфери                      

 

Сильні сторони

Слабкі сторони

 1. Розташування над Дністровським каньйоном – територія сприяє організації цікавої пропозиції для дозвілля (проведення вільного часу).
 2. Багате історичне минуле та багатокультурність Золотого Потоку можна використати для створення привабливої оригінальної пропозиції для закордонних туристів.
 3. Оригінальний історико-архітектурний потенціал смт. Золотий Потік (зокрема, руїни замку Потоцьких з початку XVII ст., вписані до Національного заповідника «Замки Тернопілля», палац Ґнєвошів з 1840 року, сакральні пам’ятки, зокрема, костел 1609-1634 рр. тощо).
 4. Функціонування туристично-рекреаційних центрів (ДОЗ «Лісовий дзвіночок», ДП «Лісовий», турбаза «Над Стрипою»).

 

 1. Незадовільний технічний стан більшості доріг на території громади (довжина комунальних доріг – 92,4 км), особливо до населених пунктів вздовж Дністра.
 2. Низький рівень підприємництва серед мешканців – мала кількість малих фірм та фізичних осіб-підприємців.
 3. Поява небажаних економічних проблем, пов’язаних із трудовою еміграцією, наприклад, відтік молодих членів місцевої спільноти, фахівців, брак робочих рук для роботи у місцевій економіці громади, низький рівень послуг.
 4. Слабко розвинена на території громади готельна і туристична інфраструктура та заклади громадського харчування.
 5. Поганий стан культурно-історичних та природніх пам’яток.

Можливості

Загрози

 1. Зростання зацікавленості Україною з боку закордонних інвесторів.
 2. Розвиток підприємницьких навиків серед молоді, популяризація ведення власного бізнесу (фірм).
 3. Співпраця самоврядування і приватного капіталу у сфері господарського використання туристичного потенціалу громади.
 4. Підвищення зацікавленості сільським зеленим  туризмом (агротуризмом) серед жителів України та Європи.
 5. Розвиток кооперації в громаді. Розвиток послуг та галузі овочево-фруктової переробки.
 1. Розгортання програм працевлаштування українців в ЄС, особливо молодих і висококваліфікованих осіб.
 2. Зростаюча конкуренція у сфері туризму з боку сусідніх громад, розташованих в басейні ріки Дністер.
 3. Відсутність значних коштів в громаді, необхідних для відновлення об’єктів культурно-історичної спадщини. Недостатність фінансування більшості об’єктів культурно-історичної спадщини, які перебувають поза компетенцією громади.
 4. Відсутність зацікавлення з боку зовнішніх інвесторів з огляду на віддаленість регіону та відсутність належної інфраструктури.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 2

 

Аналіз  SWOT для соціальної сфери

 

Сильні сторони

Слабкі сторони

 1. Поступове збільшення кількості дітей дошкільного віку протягом останніх років.
 2. Кілька великих шкіл І-ІІІ ступеня на території громади, які відповідають вимогам «опорної» школи.
 3. На території громади функціонують підрозділи пожежної охорони та пости поліції.
 4. Мережа медичних закладів (у тому числі міська лікарня), а також об’єктів культури, у тому числі бібліотек.
 5. Важлива роль спорту у соціальній сфері громади: дві футбольні команди, одна волейбольна, які мають успіхи на зовнішніх змаганнях.
 1. Надто велика мережа шкіл по відношенню до демографічних та економічних умов громади (наприклад, школи 1 ступеня з кількістю учнів від 5 до 15 осіб), занадто велика кількість учителів та технічного персоналу.Вкрай великі витрати на освіту , дуже дороге утримання деяких шкіл у перерахунку на річну вартість навчання одного учня – у кілька разів перевищує освітню субвенцію.
 2. Слабке оснащення закладів охорони здоров’я на території громади.
 3. Поява небажаних соціальних проблем, пов’язаних із трудовою міграцією, наприклад, «євросирітство», неповні сім’ї, втрата сімейних цінностей тощо.
 4. Відсутність каналізаційної інфраструктури, невеликий відсоток осіб, забезпечених водогонами, поганий стан місцевих доріг – у контексті якості життя мешканців.
 5. Недостатній рівень соціальної активності мешканців – низька зацікавленість суспільними справами.

Можливості

Загрози

 

 1. Продовження реформи децентралізації та інших реформ в Україні, зокрема щодо підвищення соціальних стандартів життя.
 2. Цільові державні програми, що сприятимуть реорганізації та розвитку інфраструктури і соціальних послуг.
 3. Активна життєва позиція місцевої молоді (як особиста, так і в рамках участі в Молодіжної ради громади, здатній впливати на прийняття управлінських рішень).

 

 

 1. Відтік українців в ЄС, особливо молодих і кваліфікованих осіб.
 2. Відсутність у жителів усвідомлення, що децентралізація – довготривалий процес, ефекти якого будуть помітні через певний період часу.
 3. Громадське незадоволення процесами оптимізації мережі об’єктів громадського користування, які надають публічні послуги (освіта, медицина, культура).
 4. Конкуренція для Золотопотіцької лікарні з боку районної лікарні у сусідньому Бучачі. Соціальне напруження в громаді в результаті реорганізації Золотопотіцької лікарні.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 3

 

Aналіз SWOT для просторово-екологічної сфери

 

Сильні сторони

Слабкі сторони

 1. Привабливий рельєф території громади – вздовж річки Дністер, що пливе глибоким каньйоном.
 2. Відсутність підприємств, що забруднюють навколишнє середовище.
 3. Газифікація більшості території громади.
 4. Відсутність великих агрохолдингів, сільськогосподарська діяльність яких спричиняє виснаження ґрунтів.
 5. Розроблена проектна документація реконструкції водогону у Золотому Потоці.
 1. Забруднення поверхневих і підземних вод та ґрунтів, спричинене відсутністю каналізаційної інфраструктури на території громади.
 2. Відсутність організованої системи прийому і складування відходів, а також сортування відходів.
 3. Низька екологічна свідомість мешканців.
 4. Відсутність власних комунальних підприємств (комунальні послуги в ОТГ надають: утримання доріг – служба автомобільних доріг Тернопільської області; освітлення – Бучацький РЕМ ПАТ «Тернопільобленерго»).
 5. Відсутність водопровідної мережі на території громади за винятком Золотого Потоку (у якому стан водопроводів є незадовільним).

Можливості

Загрози

 1. Збільшення попиту на світовому ринку на виробництво екологічної продукції і харчових продуктів.
 2. Розвиток інженерної інфраструктури на території громади.
 3. Розвиток відновлюваних джерел енергії, забезпечення внутрішніх потреб громади за рахунок енергії від альтернативних джерел.
 4. Підвищення екологічної культури мешканців.
 1. Забруднення річкової води через відсутність очищення стічних вод і каналізації на більшій території громади.
 2. Можливе спорудження каскаду з шести гідроелектростанцій у верхів'ї Дністра згідно рішення Міністерства екології і природних ресурсів України, що призведе до знищення Дністровського каньйону.
 3. Відсутність екологічного контролю з боку державних служб, відсутність повноважень громади у цій сфері.

 

 

 

 

 

Таблиця 4

Аналіз SWOT для адміністративної сфери

 

Сильні сторони

Слабкі сторони

 1. В стадії розробки актуальний план соціально-економічного розвитку громади на 2021-2022 роки, в тому числі план дій (проектів).
 2. Статут громади ухвалений рішенням ради та зареєстрований у мін’юсті в січні 2019 року.
 3. Створений Відділ освіти, культури, молоді та спорту Золотопотіцької селищної ради, розробляється Стретегія розвитку освітньої сфери.
 4. Наявний веб-сайт громади.
 5. В тестовому режимі почав працювати ЦНАП Золотопотіцької селищної ради

 

 

 1. Невпорядковані відносини з районною адміністрацією та Бучацькою міською радою у питаннях розподілу майна  первинної медицини.
 2. Надання методичних послуг районним відділом освіти.
 3. Недостатня кількість знань у сфері нових повноважень ТГ та законодавчих актів, що регулюють її діяльність, серед мешканців ТГ .

Можливості

Загрози

 1. Збільшення фінансової та організаційної допомоги з боку закордонних програм у сфері децентралізації і регіонального розвитку.
 2. Підвищення кваліфікації персоналу адміністрації ТГ, запровадження е-урядування.
 3. Посилення ролі громадян у прийнятті управлінських рішень, налагодження партнерських стосунків влади, громади і бізнесу.

 

 1. Відсутність достатньої підтримки з боку центральної та регіональної влади для створених ТГ у сфері підготовки кадрів органів самоврядування згідно із новими повноваженнями тощо.
 2. Делегування повноважень громадам без забезпечення відповідних фінансових засобів на їх виконання. Недостатність нормативної бази для ефективної роботи органів місцевого самоврядування.
 3. Ускладнений доступ до статистичних даних громади, які знаходяться у розпорядженні виконавчих органів влади та відсутність підтримки з боку держави.

 

 

 

 

 1. Цілі та стратегічні завдання Програми на

2021 - 2022 роки

Відповідно до Указу Президента України №722/2019 про  Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року , Стратегії  розвитку Тернопільської області на 2021-2027 роки та план заходів з її реалізації у 2021-2023 роках, затверджений рішенням Тернопільської обласної ради  №16 від  03 грудня 2020 року, Стратегії розвитку Золотопотіцької об'єднаної  територіальної громади на 2018- 2026 роки в громаді основна робота буде спрямована на максимальну мобілізацію ресурсів, розвиток територій, забезпечення доступності та якості надання адміністративних послуг, підвищення якості освіти і медичного обслуговування, рівня соціального захисту, соціальних та інших послуг.

 

Основні цілі та завдання Золотопотіцької  територіальної громади на 2021-2022 роки:

 

 • концентрація ресурсів бюджету на виконання пріоритетних цілей та завдань, визначених Стратегією розвитку Золотопотіцької територіальної громади та спрямованих на соціально культурний та спортивний розвиток територіальної громади;
 • формування збалансованого бюджету на основі реальних показників економічного і соціального розвитку Золотопотіцької  територіальної громади;
 • надання переваг щодо реалізації проєктів в тих населених пунктах, в яких розташовані бюджетоутворюючі підприємства;
 • формування сприятливого інвестиційного середовища;
 • забезпечення ефективного управління майном, що належить територіальній громаді, з метою збільшення надходжень до бюджету, створення відкритих реєстрів земель та нерухомого майна комунальної власності;
 • підвищення прозорості та ефективності використання бюджетних коштів, щомісячне звітування за використані кошти, аналіз виконання бюджету ;
 • продовження роботи з оптимізації структури мережі закладів освіти, соціально- культурної сфери, їх функцій та, за рахунок економії коштів,  зміцнення матеріально-технічної бази бюджетних установ;
 • налагодження комунікації між владою і жителями громади, інформування про виконану роботу на сайті та офіційних сторінках у соціальних мережах;
 • підвищення рівня довіри у жителів громади та представників бізнесу шляхом залучення громадськості до прийняття рішень, зокрема з приводу використання коштів, земельних ресурсів, майна комунальної власності, шляхів наповнення бюжету;
 • досягнення сприятливого рейтингу інвестиційної привабливості Золотопотіцької територіальної  громади для залучення інвестицій.

 

В результаті реалізації цих завдань передбачається:

 • досягнення запланованих показників надходжень доходів до бюджету та їх збільшення в порівнянні з фактичними показниками попереднього року;
 • забезпечення фінансування в повному обсязі витрат за захищеними статтями, насамперед на заробітну плату, оплату енергоносіїв і комунальних послуг, харчування, медикаменти;
 • підвищення ефективності використання бюджетних коштів.

 

 

ІІІ. Пріоритетні напрями економічної і соціальної політики на 2021-2022 роки

 

 1. Розвиток бізнесу та залучення інвестицій.

 

1.1. Залучення інвестицій та додаткових фінансових ресурсів

 

З метою забезпечення у 2021-2022 роках створення сприятливих умов для збільшення залучення інвестицій в економіку Золотопотіцької територіальної громади, підвищення рівня зайнятості населення та покращення добробуту мешканців громади визначено завдання залучення коштів міжнародних організацій для здійснення заходів соціально-економічного розвитку Золотопотіцької територіальної  громади.

 

 

1.2.Створення сприятливого бізнес-клімату та інфраструктури підтримки

 

З метою створення умов гарантування прав власності на землю, прозорого  прийняття рішень Золотопотіцькою селищною радою, раціонального використання земельних ресурсів  необхідно розробити Положення про порядок надання земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства у власність.

З метою наповнення бюджету прийнято Програму про проведення  нормативної грошової оцінки земель у 2020 - 2023 рішенням № 85  15 грудня 2020 .

Діяльність органів місцевого самоврядування, суб’єктів малого і середнього підприємництва спрямована на розв’язання актуальних проблем, щоб не стримувати розвиток приватної ініціативи, створення сприятливих умов для розвитку малого і середнього підприємництва.

Разом з цим залишаються проблемні питання, що стримують розвиток підприємницької діяльності, зокрема:

 • складність доступу до фінансових (кредитних) ресурсів;
 • низька активність населення до започаткування власної справи;
 • недостатньо розвинена система  інфраструктури, підтримки підприємництва.

Вирішити проблеми, що стримують розвиток малого і середнього підприємництва Золотопотіцька селищна рада однозначно не зможе, але удосконалення правових, економічних і організаційних умов для стійкого розвитку малого та середнього підприємництва з додержанням принципів державної регуляторної політики, перегляд ставок місцевих податків та зборів, обговорення їх на відкритих зустрічах з представниками малого і середнього бізнесу, діяльність консультативного центру поступово покращують цю ситуацію.

Прискорення розвитку малого та середнього підприємництва забезпечить широке використання його можливостей як механізму розв'язання економічних і соціальних проблем та сприятиме розвитку конкуренції, зміцненню економічної бази регіону, вирішенню проблеми безробіття та насичення ринку якісними товарами та послугами місцевих товаровиробників.

 

1.3.Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт обєктів інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури громади

 

У зв’язку з відсутністю у 2021 році інфраструктурної субвенції та враховуючи той факт, що не передбачено коштів на розвиток громади, перешочерговим завданням є, у випадку наявності коштів за рахунок перевиконання бюджету, є вирішення проблем  інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури на території  громади.

 

2. Розбудова інфраструктури та надання якісних послуг

 

2.1. Запровадження громадського бюджетування «Бюджет участі»

З метою розвитку демократичного суспільства, удосконалення діалогу між владою і громадою, створення та підтримки повноцінного громадського простору, активізації місцевих ініціатив жителів Новопсковської селищної територіальної громади щодо участі у бюджетному процесі на основі впровадження інноваційних механізмів, залучення громадськості до спільного управління громадою та до розподілу коштів виділеної частини  бюджету для вирішення соціально значущих питань необхідно розробити та реалізувати Програма реалізації Бюджету участі Золотопотіцької територіальної громади. Реалізація даної Програми сприятиме впровадженню проектів мешканців Золотопотіцької територіальної громади, спрямованих на забезпечення соціально-економічного розвитку нашої громади, та/або вирішення конкретних проблем, що його стримують; зростанню активності громадян, залучених до вирішення пріоритетних проблем громади та її жителів; встановленню партнерських відносин між владою та громадою; підвищенню почуття відповідальності жителів громади.

 

2.2. Розширення каналів інформування населення про події та виклики ТГ

З 2016 року тривала робота щодо забезпечення реалізації державної політики в інформаційній та видавничій сферах, здійснення заходів, спрямованих на розвиток та вдосконалення інформаційної інфраструктури, створення відкритого інформаційного середовища, розширення зв’язків селищної ради із засобами масової інформації.

Золотопотіцька селищна рада має офіційний сайт, де є система електронних петицій, створено офіційну сторінку «Золотопотіцька селищна рада» в соціальній мережі Фейсбук. Вищевикладене сприяє активізації участі громадськості у розбудові громади та вирішенні актуальних питань, забезпечує вільне та безперешкодне висловлювання думок з приводу проблем Золотопотіцької територіальної громади та дає змогу підвищити рівень обізнаності громадськості з актуальних питань державної та місцевої політики, зокрема, економічних та соціальних реформ.

Реалізація зазначених завдань дозволить забезпечити підвищення рівня довіри населення до місцевої влади, розуміння та підтримки  її діяльності.

 

2.3. Здійснення комплексу заходів із запровадження енергозберігаючих технологій

 

Основним напрямком розвитку галузі енергозабезпечення залишається підтримання на належному рівні якості енергозабезпечення.

Бюджетними установами та організаціями проводиться щомісячний моніторинг споживання паливно-енергетичних ресурсів, впроваджувались енергозберігаючі заходи, насамперед заміна вікон, вхідних дверей та утеплення фасадів.

Головною проблемою галузі енергозабезпечення та енергозбереження залишається недостатній рівень фінансування заходів з енергозбереження в бюджетній сфері.

Основні завдання на 2021-2022 роки:

 • забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів;
 • реконструкція теплових мереж та котелень із впровадженням сучасних енергозберігаючих технологій, матеріалів і обладнання (Золотопотіцька  ЗОШ І-ІІІ ст., Сновидівська ЗОШ І-ІІІ тс., Стінківська ЗОШ І-ІІІ ст., Скомороська ЗОШ І-ІІ ст.,  Рублинська ЗОШ І ст., Млинківська  ЗОШ Іст., Русилівська ЗОШ І ст.);
 • реконструкція існуючих будівель бюджетної сфери, проведення енергозберігаючих заходів;
 • встановлення комерційних вузлів дистанційного обліку газу.

 

2.4. Будівництво, капітальний ремонт комунальних доріг, тротуарів

 

Головною проблемою на сьогодні залишається необхідність забезпечення виконання значних обсягів невідкладних ремонтів та реконструкції доріг, тротуарів. Обсяги виділеного фінансування ремонтних робіт на місцевих дорогах, як і в попередніх роках, не забезпечують дотримання норм щодо міжремонтних строків експлуатації.

Зокрема, у зв’язку із закінченням повноважень Стінківської та Космиринської сільських рад 26 листопада 2020 року та приєднання їх до Золотопотіцької селищної ради  сполучення до  Золотого Потоку з цих сіл в вкрай незадовільному стані. Мешканцям цих населених пунктів доводиться  їхати до адміністративного центру через села Зубрець, Порохова, Жизномир,  Сороки та Соколів, а це зайві 30 км. Оскільки, це густонаселені села, тому неодноразово зверталися в ТОДА  виділити кошти на ремонт дороги             № С200308 (довжиною 8,6  км) із сіл Набережне, Космирин , Стінка , Млинки до Золотого Потоку.

 Дорога Бучач - Возилів № О200305 , а саме відрізок між селами Соколів – Золотий Потік  теж у вкрай  незадовільному стані. Напрямок дороги Золотий Потік – Миколаївка №  С200306, є важливим, бо автошлях  підводить до Золотопотіцької лікарні. Через жахливий стан дорожнього покриття хворого неможливо вчасно доставити до лікаря для надання йому допомоги.Також потребує ремонту дорога Миколаївка – Губин № С200326.

Для забезпечення у 2021-2022 роках підвищення рівня безпеки дорожнього руху, розвитку дорожньої інфраструктури, поліпшення інформаційного забезпечення учасників дорожнього руху головним завданням розвитку галузі визначено проведення будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонтів автомобільних доріг,облаштування комунальних доріг засобами безпеки дорожнього руху (оглядовими дзеркалами, елементами примусового зниження швидкості, дорожні знаки поблизу шкіл).

2.5. Впровадження енергоефективного зовнішнього освітлення

 

Однією із задач є  підвищення якості й ефективності освітлення населених пунктів громади, поетапне збільшення частки працюючих світлоточок, заміна устаткування, що вийшло з ладу, відновлення надійності і стійкості роботи зовнішнього освітлення шляхом проведення капітального ремонту вуличного освітлення, що проводиться в усіх населених пунктах громади.

2.6. Доступна та якісна освіта

 

Забезпечення рівного доступу громадян Золотопотіцької територіальної громади до якісної освіти, виховання компетентної особистості є пріоритетом у діяльності освітян.

Розгналужена мережа навчальних закладів з однієї сторони відповідає освітнім потребам населення, але сформована не у відповідності з демографічною ситуацією, внаслідок чого в громаді є школи , які навчаються в дві зміни у зв’язку з надзвичайно великою кількістю учнів, так і малокомплектні школи.

Основними проблемами розвитку галузі залишаються зокрема:

 • відсутність проєктно-кошторисної документації на будівництво Космиринської ЗОШ І-ІІ ступенів (для залучення коштів ДФРР – це перша вимога);
 • малокомплектність  загальноосвітніх навчальних закладів;
 • недостатній рівень забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів персональними комп’ютерами, необхідність оновлення наявної комп’ютерної техніки;
 • недостатнє забезпечення шкіл елементарним : в багатьох школах відсутня огорожа, в незадовільному стані санвузли, потребують заміни вікон, перекриття даху тощо…;

З метою підвищення якості надання освітніх послуг, упровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес у 2021-2022 роках визначені наступні завдання:

 • забезпечення ефективної діяльності навчальних та дошкільних навчальних закладів;
 • модернізація матеріально-технічної та навчально-методичної бази закладів освіти.

         Реалізація цих завдань дозволить забезпечити:

підвищення якості надання освітніх послуг, зокрема, загальноосвітньої;

 • упровадження в навчально-виховний процес сучасних інформаційно-комунікаційних технологій;
 • розвиток творчих здібностей учнів загальноосвітніх навчальних закладів;
 • оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти.

 

2.7. Соціальний захист

 

З метою реалізації державної політики в галузі соціального захисту населення окремих категорій громадян та підтримка малозахищених верств населення району, осіб які опинились у складних життєвих обставинах визначені наступні завдання:

 • реалізація програми «Втеран»;
 • реалізація програми «Турбота».

Рішенням Золотопотіцької  селищної ради було створено Комунальну  Установу «ЦЕНТР НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ ЗОЛОТОПОТІЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ». Центр надає такі послуги: догляд вдома, соціальний супровід, консультування, соціальна профілактика, соціальна інтеграція та реінтеграція, соціальна адаптація, представництво інтересів, посередництво та медіація, кризове та екстренне втручання.

 

2.8 Підтримка сім’ї, дітей та молоді

На сьогодні молодіжна, сімейна політика та політика у сфері захисту прав дітей є однією з основних соціальних гарантій розвитку держави.

Основною метою діяльності та завданнями на 2021-2022 роки є:

 • захист житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа;
 • розвиток на території  громади сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
 • сприяння та підтримка діяльності молодіжних, дитячих та інших громадських організацій та виконання програм (проектів), розроблених цими організаціями;
 • організація та проведення на належному рівні оздоровчо-відпочинкової кампанії;
 • координація заходів, спрямованих на організацію оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей і молоді;
 • підвищення рівня поінформованості населення, особливо дітей та молоді, щодо шляхів та можливостей розвитку творчого, освітнього, наукового, робочого потенціалу;
 • пропаганда та формування здорового способу життя;
 • утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей.

У 2018 році була створена молодіжна рада Золотопотіцької ОТГ для  роботи над покращенням життя в Золотопотіцькій громаді.

У 2021 році в структурі Золотопотіцької селищної ради створено Службу у справах дітей.

 

 

2.9. Безпека території та правопорядок

 

Забезпечення безпечних умов проживання, охорона правопорядку на території Золотоптіцької  територіальної громади – є одним із пріоритетних напрямків.

Відповідно до частини 2 статті 19 Кодексу цивільного захисту України, взявши до уваги рішенням Тернопільської обласної ради від 22 грудня 2017 № 899  «Програма захисту населення і територій Тернопільської області від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2018-2022 роки» з метою зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, підвищення рівня безпеки населення і захищеності територій від наслідків таких ситуацій, керуючись п. 22 ст. 26, ст. 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Золотопотіцька селищна рада  затвердиа цільову Програму цивільного захисту населення і територій Золотопотіцької селищної ради  від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2021-2025 роки .

 

3. Чисте довкілля – активний відпочинок

Основні завдання, що реалізуються спрямовані на поліпшення екологічного стану довкілля шляхом:

 • забезпечення охорони, раціонального використання і відтворення природних ресурсів;
 • ліквідації потенційних джерел забруднення довкілля;
 • збереження біорозмаїття, формування екомережі, розвиток природно-заповідної справи, забезпечення стабільної екологічної рівноваги;
 • забезпечення безпеки життєдіяльності населення та швидкого реагування на природні та техногенні катастрофи,  забезпечення безпечного довкілля на основі сталого, збалансованого соціально-економічного розвитку об’єднаної громади.

Основними проблемами забезпечення в громаді екологічної та техногенної безпеки є:

 • відсутність надійної системи оповіщення та інформування населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій;
 • створення не в повному обсязі місцевих матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків.

 

3.1. Облаштування зон відпочинку та дозвілля

 

Облаштування зон відпочинку та дозвілля  є одним із завдань. В результаті кожен мешканець зможе використовувати зони для комфортного короткострокового відпочинку та дозвілля поруч з місцем проживання.  Також використання зон відпочинку та дозвілля можна буде використовувати для проведення фестивалів, виставок, презентацій, спортивних та інших тематичних заходів, що буде сприяти підвищенню туристичної привабливості громади.

 

3.2. Якісний благоустрій

 

З метою забезпечення всіх категорій споживачів якісними житлово-комунальними послугами в громаді здійснювались заходи щодо реформування та розвитку галузі, а саме: із забезпечення функціонування вуличного освітлення населених пунктів об’єднаної територіальної громади; із забезпечення населення якісною послугою зі збору сміття.

Визначено наступні завдання:

 • реалізація «Програми благоустрою населених пунктів Золотопотіцької селищної територіальної громади на 2021-2022 роки»;
 • необхідність облаштування сміттєзвалища згідно санітарних норм;
 • капітальний ремонт тротуарних доріжок в Золотопотіцькій громаді.

         Реалізація завдань дозволить забезпечити поліпшення якості житлово-комунального обслуговування населення та рівня благоустрою населених пунктів селищної територіальної громади.

 

 

         В громаді забезпечується співпраця з громадськістю шляхом проведення консультацій з актуальних питань місцевого самоврядування та регіонального розвитку, залучення до розроблення нормативно-правових документів, участі в роботі консультативно-дорадчих органів, сприяння в проведенні ними заходів та підтримки їх ініціатив.

Об’єднання громадян залучаються до організації проведення заходів з відзначення в громаді державних свят та пам’ятних дат, заходів з військово-патріотичного виховання.

Селищною радою у взаємодії з громадськістю проводяться заходи інформаційно-роз’яснювальної  роботи з актуальних питань розвитку громади.

Але залишається низька активність представників громади та, як наслідок, недостатній рівень якісної взаємодії між громадою та органом  самоврядування.

З метою сприяння у 2021-2022 році подальшому розвитку громадянського суспільства, забезпечення зворотного зв’язку, діалогу та взаємодії між громадськими організаціями та органами місцевого самоврядування, консолідації суспільства в питаннях розвитку громади визначені наступні завдання:

 • залучення громадськості до процесів формування та реалізації політики державного та регіонального розвитку;
 • підтримка та популяризація ініціатив, проектів та діяльності інститутів громадянського суспільства;
 • проведення публічних та інформаційних заходів щодо реалізації державної та регіональної політики.

 

Реалізація зазначених завдань дозволить забезпечити активізацію участі громадськості в процесах формування та реалізації державної політики; налагодження конструктивної взаємодії та зворотного зв’язку між органом місцевого самоврядування та представниками різних інститутів громадянського суспільства; консолідацію громадськості навколо ідеї розбудови громади.

 

ІV. Контроль за виконанням Програми

 

Головною метою контролю за виконанням Програми є подальше вдосконалення діяльності Золотопотіцької селищної ради, спрямованої на виконання завдань Президента України, Кабінету Міністрів України, поліпшення якості прийняття рішень, застосування ефективних діючих та розроблення нових інструментів державного управління для подальшого соціально-економічного розвитку громади.

Виконавчий комітет селищної ради за погодженням з селищною радою визначає першочерговість виконання заходів з урахуванням пріоритетних напрямків Програми та вирішення проблемних питань соціально-економічного та культурного розвитку. Відповідальність за цільове використання бюджетних коштів на виконання заходів Програми несуть головні розпорядники бюджетних коштів.

У процесі виконання Програма може уточнюватись та коригуватись на підставі рішень Золотопотіцької селищної ради для врахування нових соціально-економічних процесів, що відбуватимуться в економіці на території Золотопотіцької селищної територіальної громади, а також при внесенні змін бюджету на 2021 та при формуванні бюджету на 2022 роки.

Зміни та доповнення до Програми затверджуються рішенням Золотопотіцької селищної ради.

Звіт Золотопотіцького селищного голови про виконання Програми за підсумками попереднього року заслуховується на засіданні сесії селищної  ради в лютому місяці наступного року.

 

 

      Секретар селищної ради                                          Уляна  ДЕМ’ЯНЧУК

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь