ЗОЛОТОПОТІЦЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
Тернопільська область, Чортківський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

2021 рік

Тризуб                                     

ЗОЛОТОПОТІЦЬКА   СЕЛИЩНА   РАДА

 

БУЧАЦЬКОГО  РАЙОНУ  ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(восьме  скликання)

 

ТРЕТЯ СЕСІЯ

 

                                                  РІШЕННЯ №  132

 

від 22 грудня 2020 року                                                     

 

Про селищний бюджет

на 2021 рік

 

19508000000

 (код бюджету)

 

 

 

Відповідно до пункту 23 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 20, 77 Бюджетного кодексу України, розглянувши  пропозиції виконавчого комітету Золотопотіцької селищної ради від  16 грудня 2020 року, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань планування соціально-економічного розвитку бюджету та фінансів, інвестицій, регуляторної політики, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва, селищна рада

 

                                                 ВИРІШИЛА:

 

1. Визначити на 2021 рік:

- доходи селищного бюджету у сумі 113 383 906  гривень, в тому числі доходи загального фонду селищного бюджету 111 307 150 гривень та доходи спеціального фонду селищного бюджету 2 076 756 гривень  згідно з додатком 1 до цього рішення;

- видатки селищного бюджету у сумі 113 383 906 гривень, в тому числі видатки загального фонду селищного бюджету 111 307 150 гривень, та  видатки спеціального фонду селищного бюджету 2 076 756 гривень  згідно з додатком 3 до цього рішення;

 

- оборотний  залишок бюджетних коштів селищного бюджету у розмірі

10 000 гривень, що становить 0,01 відсотків видатків загального фонду селищного бюджету, визначених цим пунктом;

 

- резервний фонд селищного бюджету у розмірі 100 000 гривень, що становить 0,1 відсотків видатків загального фонду селищного бюджету, визначених цим пунктом.

 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів селищного бюджету на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами  згідно з додатком  3 до цього рішення.

 

3. Затвердити  на 2021 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

 

          4.Надати право виконавчому комітету  селищної ради приймати рішення у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених головному розпоряднику бюджетних коштів, щодо перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації та субвенції ( з урахуванням частини 6 статті 108 Бюджетного кодексу України), а також за бюджетною програмою збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків ( окремо за загальним та спеціальним фондом бюджету)  за погодженням з постійною комісією з питань планування соціально-економічного розвитку бюджету та фінансів, інвестицій, регуляторної політики, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва,відповідно до частини 8 ст.23 Бюджетного кодексу України з наступним внесенням змін до рішення Золотопотіцької селищної  ради про селищний бюджет.   

 

5. Затвердити розподіл витрат селищного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі  215 900 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.

 

6. Установити, що у загальному фонді селищного бюджету на 2021 рік:

     1) до доходів загального фонду селищного бюджету належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97 та 101  Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69-1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України);

    2) джерелами формування у частині фінансування є кошти, визначені частиною 1 статті 72 Бюджетного кодексу України в частині спрямування до бюджету розвитку (спеціального фонду) коштів із загального фонду.

 

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду селищного бюджету на 2021 рік:

     1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 та  71 Бюджетного кодексу України;

     2) у частині фінансування є кошти, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України в частині залучення коштів із загального фонду.

 

8. Установити, що у 2021 році кошти, отримані до спеціального фонду селищного бюджету згідно з відповідними пунктами частини 1 статті 69-1 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 2  статті 70  Бюджетного кодексу України.

 

         9.  Визначити на 2021 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками селищного бюджету видатки загального фонду на:

  • оплату праці працівників бюджетних установ;
  • нарахування на заробітну плату;
  • придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
  • забезпечення продуктами харчування;
  • оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
  • поточні трансфери населенню;
  • поточні трансферти місцевим бюджетам;

 

    10. Надати право фінансовому відділу Золотопотіцької селищної ради:

 1) в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів селищного бюджету на депозитах, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, а також шляхом придбання державних цінних паперів відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України;                                                                  

2) в процесі виконання селищного бюджету, за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів, здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету у межах загального обсягу бюджетних призначень за кодом програмної класифікації окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету відповідно до п.7 ст.23 Бюджетного кодексу України;

 3) отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів селищного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду та до прийняття рішення Золотопотіцької селищної ради  «Про селищний бюджет на 2022 рік» за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду відповідно до ст.43 та ст.73 Бюджетного кодексу України

 

    11. Встановити, що відповідно до статті 43 Бюджетного кодексу України обслуговування бюджетних коштів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ здійснюється органами Казначейства України.

     12. Відповідно до статей 20, 22 та 28 Бюджетного кодексу України та наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» головним розпорядникам коштів селищного бюджету забезпечити :

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет  відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких затверджені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2021 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) забезпечення у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;

5) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання,  природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

13. Установити, що перерахування сум іншої субвенції здійснюється на рахунки загального та спеціального фондів місцевих бюджетів, відкриті в органах Державної казначейської служби, на підставі платіжних доручень .

 

.                    14. Рішення набуває чинності з 01 січня 2021 року.

        

15. Додатки 1,3,5,7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

        

         16. Забезпечити  оприлюднення  цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття, відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України, у незалежній громадсько-політичній газеті  Бучаччини  «Нова доба».

        

         17. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Золотопотіцької селищної ради з питань планування соціально-економічного розвитку бюджету та фінансів, інвестицій, регуляторної політики, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва.

 

 

Селищний голова                                                  Михайло  ПРОКІПЧУК.     

 

      Додаток 1                        
      до Типової форми рішення про місцевий бюджет                    
      (пункт 1)                        
                               

Доходи місцевого бюджету на 2021 рік

                   
19508000000                              
(код бюджету)       (грн)                    
Код Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд                    
усього у тому числі бюджет розвитку                    
1 2 3 4 5 6                    
10000000 Податкові надходження   19 032 920 19 020 020 12 900 -                    
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості   12 784 140 12 784 140 - -                    
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 12 784 140 12 784 140 - -                    
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 11 541 640 11 541 640 - -                    
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 1 200 000 1 200 000 - -                    
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 42 500 42 500 - -                    
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів  186 100 186 100 - -                    
13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів  179 000 179 000 - -                    
13010100 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування  77 000 77 000 - -                    
13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)  102 000 102 000 - -                    
13030000 Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення 7 100 7 100 - -                    
13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення 7 100 7 100 - -                    
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   310 000 310 000 - -                    
14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів  310 000 310 000 - -                    
18000000 Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України 5 739 780 5 739 780 - -                    
18010000 Податок на майно  1 980 000 1 980 000 - -                    
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості  43 000 43 000 - -                    
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості  380 000 380 000 - -                    
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості  135 000 135 000 - -                    
18010500 Земельний податок з юридичних осіб  188 000 188 000 - -                    
18010600 Орендна плата з юридичних осіб  465 000 465 000 - -                    
18010700 Земельний податок з фізичних осіб  660 000 660 000 - -                    
18010900 Орендна плата з фізичних осіб  109 000 109 000 - -                    
18030000 Туристичний збір  450 450 - -                    
18030200 Туристичний збір, сплачений фізичними особами  450 450 - -                    
18050000 Єдиний податок   3 759 330 3 759 330 - -                    
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  83 330 83 330 - -                    
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  2 770 000 2 770 000 - -                    
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків`  906 000 906 000 - -                    
19000000 Інші податки та збори  12 900 - 12 900 -                    
19010000 Екологічний податок  12 900 - 12 900 -                    
19010100 Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) 12 900 - 12 900 -                    
20000000 Неподаткові надходження   2 197 936 134 080 2 063 856 -                    
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   42 500 42 500 - -                    
21080000 Інші надходження   42 500 42 500 - -                    
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції  22 000 22 000 - -                    
21081500 Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів  20 500 20 500 - -                    
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  70 380 70 380 - -                    
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 8 000 8 000 - -                    
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 8 000 8 000 - -                    
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном   60 000 60 000 - -                    
22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності  60 000 60 000 - -                    
22090000 Державне мито   2 380 2 380 - -                    
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   2 000 2 000 - -                    
22090200 Державне мито, не віднесене до інших категорій   380 380 - -                    
24000000 Інші неподаткові надходження   26 300 21 200 5 100 -                    
24060000 Інші надходження   26 300 21 200 5 100 -                    
24060300 Інші надходження   16 000 16 000 - -                    
24062100 Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності  5 100 - 5 100 -                    
24062200 Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючо 5 200 5 200 - -                    
25000000 Власні надходження бюджетних установ   2 058 756 - 2 058 756 -                    
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством  2 058 756 - 2 058 756 -                    
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  2 058 756 - 2 058 756 -                    
  Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) 21 230 856 19 154 100 2 076 756 -                    
40000000 Офіційні трансферти   92 153 050 92 153 050 - -                    
41000000 Від органів державного управління   92 153 050 92 153 050 - -                    
41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 28 463 600 28 463 600 - -                    
41020100 Базова дотація  28 463 600 28 463 600 - -                    
41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 59 969 600 59 969 600 - -                    
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  59 969 600 59 969 600 - -                    
41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 3 138 800 3 138 800 - -                    
41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 3 138 800 3 138 800 - -                    
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 581 050 581 050 - -                    
41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 349 650 349 650 - -                    
41055000 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 231 400 231 400 - -                    
                               
X Разом доходів 113 383 906 111 307 150 2 076 756 -                    
                               
{ До рішення про місцевий бюджет № 132 від 22.12.2020 р. }                    
                        Додаток 3      
                        до Типової форми рішення про місцевий бюджет  
                        (пункт 2)      
                               
РОЗПОДІЛ
видатків місцевого бюджету на 2021 рік
19508000000                              
(код бюджету)                           (грн.)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Загальний фонд Спеціальний фонд РАЗОМ
усього видатки споживання з них видатки розвитку усього у тому числі бюджет розвитку видатки споживання з них видатки розвитку
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0100000     Золотопотiцька селищна рада 9 709 616 9 049 616 5 137 800 375 400 660 000 18 000 - 18 000 - - - 9 727 616
0110000     Золотопотiцька селищна рада 9 709 616 9 049 616 5 137 800 375 400 660 000 18 000 - 18 000 - - - 9 727 616
0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 7 197 316 7 197 316 4 892 800 375 400 - - - - - - - 7 197 316
0112144 2144 0763 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 231 400 231 400 - - - - - - - - - 231 400
0112152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я 360 000 360 000 - - - - - - - - - 360 000
0113140 3140 1040 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 50 000 50 000 - - - - - - - - - 50 000
0113210 3210 1050 Організація та проведення громадських робіт 12 000 12 000 - - - - - - - - - 12 000
0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 250 000 250 000 - - - - - - - - - 250 000
0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 600 000 - - - 600 000 - - - - - - 600 000
0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою 60 000 - - - 60 000 - - - - - - 60 000
0117461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 600 000 600 000 - - - - - - - - - 600 000
0118130 8130 0320 Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони 348 900 348 900 245 000 - - - - - - - - 348 900
0118311 8311 0511 Охорона та раціональне використання природних ресурсів - - - - - 12 900 - 12 900 - - - 12 900
0118312 8312 0512 Утилізація відходів - - - - - 5 100 - 5 100 - - - 5 100
0600000     Відділ освіти, культури, молоді та спорту Золотопотіцької селищної ради 99 235 362 99 235 362 76 161 941 3 637 009 - 2 058 756 - 2 058 756 41 860 2 860 - 101 294 118
0610000     Відділ освіти, культури, молоді та спорту Золотопотіцької селищної ради 99 235 362 99 235 362 76 161 941 3 637 009 - 2 058 756 - 2 058 756 41 860 2 860 - 101 294 118
0610160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 2 294 220 2 294 220 1 802 640 - - - - - - - - 2 294 220
0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 13 909 702 13 909 702 10 058 260 606 330 - 452 736 - 452 736 - - - 14 362 438
0611021 1021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 15 161 138 15 161 138 9 232 610 2 860 639 - 1 544 320 - 1 544 320 - - - 16 705 458
0611031 1031 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 59 969 600 59 969 600 49 034 832 - - - - - - - - 59 969 600
0611070 1070 0960 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 1 432 124 1 432 124 1 116 550 51 000 - - - - - - - 1 432 124
0611080 1080 0960 Надання спеціальної освіти мистецькими школами 2 996 260 2 996 260 2 408 000 41 500 - 51 580 - 51 580 41 860 - - 3 047 840
0611200 1200 0990 Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 349 650 349 650 190 121 - - - - - - - - 349 650
0614030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 1 225 078 1 225 078 965 178 22 000 - - - - - - - 1 225 078
0614060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 1 772 590 1 772 590 1 353 750 55 540 - 10 120 - 10 120 - 2 860 - 1 782 710
0614082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 30 000 30 000 - - - - - - - - - 30 000
0615011 5011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту 75 000 75 000 - - - - - - - - - 75 000
0617622 7622 0470 Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів 20 000 20 000 - - - - - - - - - 20 000
3700000     Фінансовий відділ Золотопотіцької селищної ради 2 362 172 2 262 172 603 460 - - - - - - - - 2 362 172
3710000     Фінансовий відділ Золотопотіцької селищної ради 2 362 172 2 262 172 603 460 - - - - - - - - 2 362 172
3710160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 780 222 780 222 603 460 - - - - - - - - 780 222
3718710 8710 0133 Резервний фонд місцевого бюджету 100 000 - - - - - - - - - - 100 000
3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 1 481 950 1 481 950 - - - - - - - - - 1 481 950
X X X УСЬОГО 111 307 150 110 547 150 81 903 201 4 012 409 660 000 2 076 756 - 2 076 756 41 860 2 860 - 113 383 906
                               
{ До рішення про місцевий бюджет №132  від   22.12.2020 р. }
                               
    Додаток 5                        
    до Типової форми рішення про місцевий бюджет                        
    (пункт 3)                        
                               
Міжбюджетні трансферти на 2021 рік                        
19508000000                        
(код бюджету)                        
      1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів                          
      (грн)                        
Код Класифікації доходу бюджету/ Код бюджету Найменування трансферту/ Найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту Усього                        
1 2 3                        
І. Трансферти до загального фонду бюджету                        
41020100 Базова дотація  28 463 600                        
99000000000 Державний бюджет 28 463 600                        
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  59 969 600                        
99000000000 Державний бюджет 59 969 600                        
41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 3 138 800                        
19100000000 Обласний бюджет Тернопільської області 3 138 800                        
41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 349 650                        
19100000000 Обласний бюджет Тернопільської області 349 650                        
41055000 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 231 400                        
19100000000 Обласний бюджет Тернопільської області 231 400                        
ІІ. Трансферти до спеціального фонду бюджету                        
41020100 Базова дотація  -                        
99000000000 Державний бюджет -                        
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  -                        
99000000000 Державний бюджет -                        
41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету -                        
19100000000 Обласний бюджет Тернопільської області -                        
41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету -                        
19100000000 Обласний бюджет Тернопільської області -                        
41055000 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету -                        
19100000000 Обласний бюджет Тернопільської області -                        
X УСЬОГО за розділом І та ІІ, у тому числі:  92 153 050                        
X загальний фонд   92 153 050                        
X спеціальний фонд   -                        
                               
      2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам (грн)                        
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету/ Код бюджету Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету  Найменування трансферту/ Найменування бюджету – отримувача міжбюджетного трансферту Усього                        
1 2 3 4                        
І. Трансферти із загального фонду бюджету                        
0119770 9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 476 000                        
19555000000 9770 Бюджет Бучацької міської територіальної громади 476 000                        
3719770 9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 1 005 950                        
19316200000 9770 Районний бюджет Чортківського району 1 005 950                        
ІІ. Трансферти із спеціального фонду бюджету                        
0119770 9770 Інші субвенції з місцевого бюджету -                        
19555000000 9770 Бюджет Бучацької міської територіальної громади -                        
3719770 9770 Інші субвенції з місцевого бюджету -                        
19316200000 9770 Районний бюджет Чортківського району -                        
X X УСЬОГО за розділом І та ІІ, у тому числі:  1 481 950                        
X X загальний фонд 1 481 950                        
X X спеціальний фонд -                        
                               
{ До рішення про місцевий бюджет № 132 від 22.12.2020 р. }                        
                               
              Додаток 7                
              до Типової форми рішення про місцевий бюджет            
              (пункт 5)                
                               
Розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2021 році            
                               
19508000000                              
(код бюджету)               (грн.)            
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Найменування місцевої/ регіональної програми Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму Усього Загальний фонд Спеціальний фонд            
усього у тому числі бюджет розвитку            
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10            
0100000     Золотопотiцька селищна рада     1 080 900 1 080 900 - -            
0112152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я Програма фінансової підтримки дітей,хворих на фенілкетонурію Золотопотіцької селищної ради на 2021-2022 роки рішеня сесії  від 22.12.2020 року №124 360 000 360 000 - -            
0113140 3140 1040 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)  Селищна цільова соціальна програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2021-2022р. рішення сесії  від 22.12.2020 року №139 50 000 50 000 - -            
0113210 3210 1050 Організація та проведення громадських робіт Про затвердженя програми організації та проведеня суспільно-корисних робіт для порушників,на яких судом накладено адміністративні стягнення у вигляді виконання суспільно-корисних робіт на 2021-2022 роки в Золотопотіцькій селищній раді рішення сесії від 22.12.2020 року №126 12 000 12 000 - -            
0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення Селищна комплексна програма соціальної підтримки малозабезпечених верств населення Турбота за 2021-2025 роки рішення сесії від 22.12.2020 №166 250 000 250 000 - -            
0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою Програма проведення  нормативно-грошової оцінки земельт на 2021-2023 рок рішення сесії від 15.12.2020 року №85 60 000 60 000 - -            
0118130 8130 0320 Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони Програма розвитку та функціонування пожежної охорони  Золотопотіцької селищної ради на 2016-2021 роки рішення сесії від 04.02.2016 року №124 348 900 348 900 - -            
0600000     Відділ освіти, культури, молоді та спорту Золотопотіцької селищної ради     135 000 135 000 - -            
0611021 1021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти Програма забезпечення проведення військово-патріотичної гри  Джура у 2021 році рішення сесії  від 22.12.2020 року №138 10 000 10 000 - -            
0614082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва Програма забезпечення проведення соціально-культурних заходів у 2021 році рішення сесії від 22.12.2020 року  №140 30 000 30 000 - -            
0615011 5011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту Програма розвитку  фізичної культури і спорту Золотопотіцької селищної ради на 2021 роки рішення сесії від 22.12.2020 року №135 75 000 75 000 - -            
0617622 7622 0470 Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів Програма розвитку туризму  Золотопотіцької селищної ради на 2021 роки рішення сесії від 22.12.2020 року №166 20 000 20 000 - -            
X X X УСЬОГО X X 1 215 900 1 215 900 - -            
                               
{ До рішення про місцевий бюджет № 132 від 22.12.2020 р. }            
                               
    https://rada.info/upload/users_files/04392735/ec7ef4a2c14f586a91449cf20f61b5f6.docx

 

 

 

                   

                                               https://rada.info/upload/users_files/04392735/f96c6e73a64b82433033e19cea59d44f.xlsx       

https://rada.info/upload/users_files/04392735/7cf9433dbc0e6f470c3791ea3f8e0b7a.xlsx

https://rada.info/upload/users_files/04392735/d771d4737fdff16348881ab1f34a5852.xlsx

https://rada.info/upload/users_files/04392735/2447f89f392e8a7b303596febeded967.xlsx