ЗОЛОТОПОТІЦЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
Тернопільська область, Чортківський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Бюджетний регламент

Фото без опису

Золотопотіцька селищна рада

Чортківського району Тернопільської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

від  22  квітня  2021 року                                                                                                 № 63

                                           

Про затвердження Бюджетного

Регламенту  Золотопотіцької

Селищної  ради

 

Керуючись ст. 28 та п. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.7 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 31 травня 2019 року № 228 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки та затвердження Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу на місцевому рівні» з метою упорядкування процесів формування та використання фінансових ресурсів,для забезпечення завдань і функцій, що здійснюються органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду, а також регламентації взаємовідносин між різними учасниками бюджетного процесу,виконавчий комітет Золотопотіцької селищної ради

 

ВИРІШИВ:

 1. Затвердити Бюджетний регламент Золотопотіцької селищної ради,що додається.
 2. Установити,що у разі внесення змін до структури селищної ради та її виконавчих органів,виконавцями відповідних положень Бюджетного регламенту є правонаступники.
 3. Організацію за виконання цього рішення покласти на начальника фінансового відділу селищної ради Івана СКРИПНИКА.
 4. Контроль за відповідальність щодо виконання даного рішення покласти на заступника селищного голови з питань діяльності  виконавчих органів ради Лілію  ЧОРНУ.

 

 

Заступник селищного голови

з діяльності виконавчих органів ради                                         Лілія  ЧОРНА

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення  виконкому

Золотопотіцької селищної ради

« 22» квітня 2021 року № 63

 

БЮДЖЕТНИЙ РЕГЛАМЕНТ

Золотопотіцької селищної  ради

 

1. Загальна частина

 

1.1. Бюджетний регламент Золотопотіцької селищної ради (далі – Бюджетний регламент) визначає основні організаційні засади проходження бюджетного процесу під час складання, розгляду, затвердження, виконання бюджету громади (включаючи внесення змін до рішення про місцевий бюджет) та звітування про його виконання.

1.2. Метою Бюджетного регламенту є впорядкування процедур на кожній стадії бюджетного процесу для забезпечення завдань і функцій, що здійснюються Золотопотіцькою селищною радою, її виконавчими органами та структурними підрозділами протягом бюджетного періоду, залучення громадськості до обговорення рішень, які стосуються бюджету громади, а також регламентації взаємовідносин між різними учасниками бюджетного процесу.

1.3. Бюджетний регламент розроблено з урахуванням норм Бюджетного кодексу України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про доступ до публічної інформації», «Про відкритість використання публічних коштів» та інших нормативно-правових актів України, що регулюють бюджетні відносини.

 

2. Порядок складання та схвалення прогнозу бюджету селищної територіальної громади

 

2.1. Фінансовий відділ Золотопотіцької селищної ради спільно з іншими головними розпорядниками бюджетних коштів відповідно до цілей та пріоритетів, визначених у прогнозних та програмних документах економічного та соціального розвитку України і Золотопотіцької селищної громади , та з урахуванням Бюджетної декларації, складає прогноз бюджету громади – документ середньострокового бюджетного планування, що визначає показники місцевого бюджету на середньостроковий період і є основою для складання проекту бюджету громади.

2.2. План заходів щодо організації роботи із складання прогнозу бюджету селищної територіальної громади складається та затверджується щороку виконавчим комітетом Золотопотіцької селищної ради не пізніше 15 травня поточного року відповідно до додатку 1 наказу Міністерства фінансів України від 31.05.2019 року №228 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки та затвердження бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу на місцевому рівні».

2.3. Показники прогнозу місцевого бюджету визначаються з урахуванням положень та показників, визначених на відповідні бюджетні періоди Бюджетною декларацією та прогнозом місцевого бюджету, схваленим у попередньому бюджетному періоді.

При цьому показники прогнозу місцевого бюджету можуть відрізнятися від показників, визначених на відповідні бюджетні періоди прогнозом місцевого бюджету, схваленим у попередньому бюджетному періоді, у разі:

 1) відхилення оцінки основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України та основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку Золотопотіцької  громади, врахованого при складанні прогнозу місцевого бюджету, схваленого у попередньому бюджетному періоді;

2) відхилення бюджетних показників, визначених рішенням про місцевий бюджет, від аналогічних показників, визначених у прогнозі місцевого бюджету, схваленому у попередньому бюджетному періоді;

3) прийняття нових законодавчих та інших нормативно-правових актів, що впливають на показники місцевого бюджету у середньостроковому періоді.

 2.4. Фінансовий відділ Золотопотіцької селищної  ради на підставі основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України та основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку громади на середньостроковий період  та аналізу виконання бюджету громади у попередніх та поточному періодах здійснює прогнозні розрахунки показників дохідної частини бюджету громади, граничних показників видаткової частини та фінансування бюджету громади на середньостроковий період.

2.5. Фінансовий відділ Золотопотіцької селищної ради розробляє та у визначені ним терміни доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки пропозицій до прогнозу бюджету громади та орієнтовні граничні показники видатків бюджету громади на середньостроковий період.

Інструкції з підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету можуть запроваджувати додаткові фінансові обмеження, організаційні та інші вимоги, яких зобов’язані дотримуватися всі розпорядники бюджетних коштів у процесі підготовки пропозицій до прогнозу бюджету громади.

2.6. Головні розпорядники бюджетних коштів організують розроблення пропозицій до прогнозу бюджету громади для подання до фінансового відділу в установлений ним термін.

Головні розпорядники бюджетних коштів забезпечують своєчасність, достовірність та зміст поданих пропозицій до прогнозу бюджету громади, які мають містити всю інформацію, необхідну для аналізу показників прогнозу бюджету громади, згідно з вимогами фінансового відділу селищної  ради.

2.7. Фінансовий відділ Золотопотіцької селищної ради здійснює аналіз поданих головними розпорядниками бюджетних коштів пропозицій до прогнозу бюджету громади на відповідність доведеним орієнтовним граничним показникам видатків бюджету громади і вимогам доведених інструкцій.

На основі аналізу керівник фінансового відділу селищної ради приймає рішення про включення пропозицій головних розпорядників бюджетних коштів до прогнозу бюджету громади.

2.8. Фінансовий відділ Золотопотіцької селищної ради до 15 серпня року, що передує плановому, подає до виконавчого комітету селищної  ради  прогноз  бюджету громади.

Прогноз бюджету громади містить:

1) основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку Золотопотіцької  громади, враховані під час розроблення прогнозу;

2) загальні показники доходів і фінансування бюджету громади, загальні граничні показники видатків бюджету громади (з розподілом на загальний та спеціальний фонди);

3) показники за основними видами доходів бюджету громади (з розподілом на загальний та спеціальний фонди);

4) показники дефіциту (профіциту) бюджету, показники за основними джерелами фінансування (з розподілом на загальний та спеціальний фонди);

5) граничні показники видатків бюджету громади за головними розпорядниками бюджетних коштів (з розподілом на загальний та спеціальний фонди);

6) обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проектів, визначені в межах загальних граничних показників видатків бюджету громади;

7) інші показники і положення, необхідні для складання проекту рішення про бюджет селищної територіальної громади.

2.9. Виконавчий комітет Золотопотіцької селищної ради  не пізніше 1 вересня року, що передує плановому, розглядає та схвалює прогноз селищного бюджету і у п’ятиденний строк подає його разом із фінансово-економічним обґрунтуванням на розгляд селищної ради. Фінансово-економічне обґрунтування має містити розрахунки і пояснення до положень і показників, визначених прогнозом бюджету (включаючи пояснення відмінностей від прогнозу, схваленого у попередньому бюджетному періоді, орієнтовні показники витрат бюджету із зазначенням пріоритетних напрямків).

2.10. Золотопотіцька селищна рада  розглядає прогноз  у наступному порядку:

1) Постійні комісії селищної ради розглядають прогноз бюджету громади, розробляють свої пропозиції щодо бюджетної політики Золотопотіцької громади та  подають їх на розгляд постійної комісії з питань фінансів,  бюджету, плануваннясоціально-економічного розвитку,  інвестицій та міжнародного співробітництва у десятиденний строк з дня надходження прогнозу до міської ради.

2) Комісія з питань фінансів,  бюджету, плануваннясоціально-економічного розвитку,  інвестицій та міжнародного співробітництва Золотопотіцької селищної радирозглядає прогноз селищного бюджету, схвалений виконавчим комітетом селищої ради,  і пропозиції, що надійшли від інших постійних комісій селищної ради, готує та подає на розгляд сесії селищної ради проект рішення щодо прогнозу  селищного бюджету для розгляду зазначеного питання на пленарному засіданні селищної ради.

3) Сесія Золотопотіцької селищної ради  розглядає питання щодо прогнозу бюджету громади. З доповіддю виступає  керівник фінансового відділу та співдоповіддю голова постійної комісії з питаньфінансів,  бюджету, плануваннясоціально-економічного розвитку,  інвестицій та міжнародного співробітництва. На пленарному засіданні можуть бути заслухані головні розпорядники коштів бюджету громади щодо цілей державної політики у відповідній сфері діяльності, та показників їх досягнення у середньостроковому періоді, передбачених у прогнозі  селищного бюджету.

За результатами розгляду цього питання селищна рада приймає рішення  взяти до відома прогноз бюджету громади та схвалити рекомендації селищної ради щодо бюджетної політики.  Селищна рада  розглядає питання щодо прогнозу бюджету не пізніше 1 жовтня року, що передує плановому. Якщо у вказані терміни селищна рада не розглянула питання щодо прогнозу бюджету або не прийняла рішення щодо нього, таке питання у подальшому не потребує розгляду.

 

3. Складання проекту бюджету та підготовка проекту рішення про бюджет селищної  територіальної громади

 

3.1. Складання проекту бюджету громади здійснюється поетапно з урахуванням показників визначених Бюджетною декларацією та прогнозом бюджету громади, схваленим у році що передує плановому.

3.2. Виконавчий комітет Золотопотіцької селищної ради до 1 вересня року, що передує плановому, затверджує План заходів із складання проекту бюджету селищної територіальної громади відповідно до додатку 2 наказу Міністерства фінансів України від 31.05.2019 року №228 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки та затвердження бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу на місцевому рівні» та:

 • затверджує склад робочої групи з питань формування проекту бюджету громади, до складу якої входять по одному представнику від кожної депутатської комісії, старости сільських населених пунктів та начальники структурних підрозділів селищної ради, які дотичні до формування бюджету;
 • визначає терміни подання матеріалів, необхідних для формування проекту бюджету громади і відповідальних за їх підготовку;
 • врегульовує інші питання з координації учасників бюджетного процесу під час складання проекту бюджету.

3.3. Після отримання розрахунків прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, методики їх визначення, організаційно-методологічних вимог та інших показників щодо складання проектів місцевих бюджетів, які доводяться Міністерством фінансів України після схвалення Кабінетом Міністрів України проекту закону про Державний бюджет України, фінансовий відділ селищної ради доводить їх до головних розпорядників бюджетних коштів.

3.4. Фінансовий відділ селищної ради згідно з типовою формою бюджетних запитів, визначеною Міністерством фінансів України, та з урахуванням особливостей складання проектів місцевих бюджетів на плановий рік розробляє і до 1 жовтня року, що передує плановому, доводить  до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів.

3.5. Головні розпорядники бюджетних коштів організують розроблення бюджетних запитів для подання їх до фінансового відділу в установлений ним термін.

Головні розпорядники бюджетних коштів забезпечують своєчасність, достовірність та зміст поданих бюджетних запитів, які мають містити всю інформацію, необхідну для аналізу показників проекту бюджету громади, згідно з вимогами фінансового відділу селищної  ради.

При розробці бюджетних запитів головні розпорядники бюджетних коштів опрацьовують запити, звернення, пропозиції щодо виділення коштів із бюджету громади, у тому числі учасників консультацій з громадськістю, і враховують їх, у разі доцільності та можливості реалізації за рахунок коштів бюджету громади (виходячи із реальних фінансових можливостей бюджету та за умови, що вирішення порушених питань не суперечить вимогам Бюджетного кодексу України).

3.6. Фінансовий відділ Золотопотіцької селищної ради на будь-якому етапі складання і розгляду проекту бюджету проводить аналіз бюджетних запитів, поданих головними розпорядниками бюджетних коштів, з точки зору їх відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів.

На основі результатів аналізу керівник фінансового відділу приймає рішення про включення бюджетного запиту до проекту бюджету громади.

3.7. Основними вимогами до проекту бюджету селищної  територіальної громади є:

 • застосування принципу  обґрунтування видатків (тобто головні розпорядники бюджетних коштів мають обґрунтувати необхідність виділення коштів);
 • врахування у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на оплату енергоносіїв та комунальних послуг;
 • при плануванні капітальних вкладень в першу чергу передбачаються кошти на завершення (продовження) будівництва об‘єктів, розпочатих у попередніх роках.

3.8. Проект рішення про бюджет селищної територіальної громади готується фінансовим відділом селищної  ради відповідно до типової форми рішення, доведеної Міністерством фінансів України, та до 20 листопада року, що передує плановому, подається виконавчому комітету селищної ради для схвалення.

3.9. Проектом рішення про бюджет селищної територіальної громади визначаються:

 1. загальні суми доходів та видатків бюджету громади (з розподілом на загальний та спеціальний фонди);
 2. граничний обсяг річного дефіциту (профіциту) бюджету громади в наступному бюджетному періоді;
 3. доходи бюджету громади за бюджетною класифікацією (у додатку до рішення);
 4. фінансування бюджету громади за бюджетною класифікацією (у додатку до рішення);
 5. бюджетні призначення головним розпорядникам бюджетних коштів за бюджетною класифікацією з обов‘язковим виділенням видатків споживання (з них видатків на оплату праці, оплату комунальних послуг і енергоносіїв) та видатків розвитку (у додатках до рішення);
 6. бюджетні призначення міжбюджетних трансфертів (у додатках до рішення);
 7. перелік об‘єктів бюджету розвитку громади (у додатку до рішення), де зазначаються фінансування об‘єктів, пов‘язане з будівництвом, реконструкцією та капітальним ремонтом;
 8. перелік цільових програм, фінансування яких здійснюватиметься з бюджету громади (у додатку до рішення); до цього переліку включаються лише програми, затверджені селищною  радою в установленому порядку;
 9. розмір оборотного залишку бюджету громади;
 10. перелік захищених статей бюджету громади;
 11. додаткові положення, що регламентують процес виконання бюджету громади.

3.10. Разом з проектом рішення про бюджет селищної територіальної громади подаються:

 1. пояснювальна записка до проекту рішення, яка повинна містити:
 • інформацію про соціально-економічний стан громади і прогноз її розвитку на наступний бюджетний період, покладені в основу проекту бюджету громади;
 • оцінку доходів бюджету громади з урахуванням втрат доходів бюджету громади внаслідок наданих радою пільг;
 • пояснення до основних положень проекту рішення про бюджет селищної територіальної громади, включаючи аналіз пропонованих обсягів видатків за бюджетною класифікацією; пояснення включають бюджетні показники за попередній, поточний, наступний бюджетні періоди в розрізі класифікації видатків;
 • обґрунтування особливостей міжбюджетних взаємовідносин та надання субвенцій іншим місцевим бюджетам;
 1. показники витрат бюджету громади, необхідних на наступні бюджетні періоди для завершення інвестиційних проектів, що враховані в бюджеті, за умови, якщо реалізація таких проектів триває більше одного бюджетного періоду;
 2. інформація про хід виконання бюджету громади у поточному бюджетному періоді;
 3. пояснення, зауваження, заперечення головних розпорядників бюджетних коштів до проекту бюджету;
 4. інформація щодо стану фінансового забезпечення програми соціально-економічного розвитку громади та галузевих програм, прийнятих Золотопотіцькою селищною радою;

 

4. Подання проекту рішення про бюджет селищної територіальної громади на розгляд селищної ради

 

4.1. Проект рішення про бюджет селищної територіальної громади розглядається з урахуванням положень Бюджетного кодексу України, цього Бюджетного регламенту та Регламенту Золотопотіцької селищноїради.

4.2. Виконавчий комітет селищної ради подає проект рішення про бюджет селищної  територіальної громади  до селищної  ради не пізніше 25 листопада поточного року.

4.3. Для забезпечення дотримання принципу публічності та прозорості проект рішення про бюджет селищної  територіальної громади та матеріали, що до нього додаються, розміщуються на офіційному сайті Золотопотіцької селищної ради.

4.4. Апарат селищної  ради забезпечує доведення проекту рішення про бюджет до депутатів ради протягом двох робочих днів з дня його отримання.

4.5. Під час розгляду проекту рішення про бюджет селищної територіальної громади на засіданнях постійних комісій головні розпорядники бюджетних коштів надають пояснення до показників проекту бюджету. Бюджетні запити головних розпорядників коштів на відповідний рік оприлюднюються на офіційному сайті Золотопотіцької селищної ради.

4.6. Депутати ради, постійні комісії ради розглядають проект рішення про бюджет на плановий рік, формують свої пропозиції і протягом п‘яти робочих днів направляють їх до постійної комісії з питань фінансів,  бюджету, плануваннясоціально-економічного розвитку,  інвестицій та міжнародного співробітництва з урахуванням таких вимог:

 • пропозиції щодо збільшення видатків, передбачених проектом рішення про бюджет, мають визначати джерела покриття таких видатків;
 • пропозиції щодо зменшення доходів бюджету мають визначати джерела компенсації втрат доходів бюджету або обсяги видатків, що підлягають відповідному скороченню.

4.7. Комісія з питань фінансів,  бюджету, плануваннясоціально-економічного розвитку,  інвестицій та міжнародного співробітництва розглядає пропозиції до проекту рішення про бюджет, готує висновки і пропозиції та не пізніше ніж за 10 днів до пленарного засідання сесії ради направляє їх до виконавчого комітету селищної ради.

 Зазначені матеріали направляються депутатам селищної  ради та розміщуються на офіційному сайті ради. Показники, що містяться у висновках та пропозиціях до проекту рішення про бюджет мають бути збалансованими.

4.8. Робоча група з питань формування бюджету протягом 3 днів опрацьовує надані пропозиції до проекту рішення про бюджет та направляє раді допрацьований проект рішення про бюджет селищної територіальної громади із змінами до нього і порівняльну таблицю щодо врахування пропозицій з вмотивованими поясненнями стосовно неврахованих позицій. Всі пропозиції розглядаються в межах балансу бюджету на плановий рік.

4.9. При доопрацюванні проекту рішення про бюджет селищної територіальної громади  виконавчий комітет селищної ради враховує інформацію, отриману відповідно до частини 9 статті 75 Бюджетного кодексу України.

4.10. Постійна комісія з питань фінансів,  бюджету, плануваннясоціально-економічного розвитку,  інвестицій та міжнародного співробітництварозглядає доопрацьований проект рішення про бюджет селищної  територіальної громади  та за результатами його розгляду приймає рішення.

 

5. Громадські слухання з питань формування проекту бюджету

селищної територіальної громади

 

5.1. Громадські слухання з питань формування проекту бюджету селищної територіальної громади (далі Громадські слухання) є однією із форм участі громади у здійсненні місцевого самоврядування.

Метою громадських слухань є забезпечення конституційних прав громадян щодо звернень та пропозицій, де висловлюються поради і рекомендації щодо діяльності органів місцевого самоврядування, врегулювання суспільних відносин та умов життя, створення можливості брати участь в обговоренні нагальних проблем, на які спрямовуються кошти бюджету громади.

5.2. Порядок організації та проведення громадських слухань регулюються чинним законодавством України, відповідними рішеннями селищної  ради, розпорядженнями селищного голови та цим регламентом.

5.3. Громадські слухання проводяться на засадах добровільності, гласності та відкритості, прозорості, свободи висловлювань.

Кожен може взяти участь у слуханнях і ніхто не може бути примушений до участі або неучасті у слуханнях, окрім осіб, участь яких у слуханнях є обов‘язковою відповідно до цього регламенту.

Під час проведення слухань не може чинитись перешкод для діяльності представників засобів масової інформації (далі - ЗМІ).

Уся інформація, у тому числі копії документів, пов‘язана із підготовкою і проведенням слухань розміщується на офіційному сайті селищної  ради.

5.4. Громадські слухання проводяться протягом 20 днів з дня оприлюднення проекту рішення про бюджет селищної  територіальної громади на офіційному сайті селищної  ради.

5.5. Пропозиції (заяви) подаються у письмовій формі  на ім‘я селищного  голови  та голови постійної комісії з питаньфінансів,  бюджету, плануваннясоціально-економічного розвитку,  інвестицій таміжнародного співробітництва .

Фінансовий відділ селищної ради узагальнює інформацію, надану у листах-зверненнях та на засіданні постійної комісії з питаньфінансів,  бюджету, плануваннясоціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, надає інформацію щодо можливості або неможливості врахування пропозицій (заяв) членів територіальної громади у проекті рішення селищної  ради про бюджет селищної територіальної громади на відповідний рік.

 

 1. Розгляд та затвердження селищною радою рішення про бюджет

селищної територіальної громади

 

6.1. Бюджет селищної територіальної громади затверджується рішенням Золотопотіцької селищної  ради до 25 грудня року, що передує плановому.

6.2. Розгляд проекту рішення про бюджет селищної територіальної громади починається із доповіді начальника фінансового відділу селищної ради щодо показників проекту бюджету на плановий рік. На пленарному засіданні за процедурним рішенням ради можуть бути заслухані головні розпорядники коштів щодо мети, завдань та очікуваних результатів виконання відповідних бюджетних програм, передбачених у проекті рішення про бюджет громади на плановий рік.

6.3. Із співдоповіддю виступає голова постійної комісії з питаньфінансів,  бюджету, плануваннясоціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництващодо висновку комісіїдо проекту рішення про бюджет громади на плановий рік.

6.4. Після доповіді та співдоповіді проходить обговорення проекту рішення про бюджет селищної територіальної громади, надаються відповіді на питання в порядку, визначеному Регламентом Золотопотіцької селищної  ради.

            Після цього проект рішення приймається за основу.

6.5. Виключно із питань, які не враховані при доопрацюванні проекту рішення про бюджет селищної територіальної громади, але містилися у пропозиціях депутатів та постійних комісій ради, поданих відповідно до пункту 4.6. цього Бюджетного регламенту, у разі наполягання депутатів, відбувається окреме голосування.

 При цьому заслуховуються думки голови постійної комісії з питаньфінансів,  бюджету, плануваннясоціально-економічного розвитку,  інвестицій та міжнародного співробітництва та начальника фінансового відділу селищної  ради.

6.6. За результатами обговорення, проект рішення про бюджет селищної територіальної громади голосується в цілому, затверджується або ухвалюється інше рішення з цього приводу.

6.7. У разі неприйняття проекту рішення про бюджет селищної  територіальної громади за рішенням селищної ради такий проект рішення направляється на доопрацювання з визначенням строків його наступного розгляду на пленарному засіданні селищної ради.

6.8. При затвердженні бюджету громади у першочерговому порядку враховується потреба в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природній газ та послуги зв‘язку, які споживаються бюджетними установами.

 Ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи встановлюються, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

6.9. Якщо до 1 грудня року, що передує плановому, Верховною Радою України не прийнято закон про Державний бюджет України, селищна рада при затвердженні бюджету громади враховує обсяги міжбюджетних трансфертів (освітня субвенція,  базова або реверсна дотації), визначені у проекті закону про Державний бюджет України на плановий бюджетний період, поданому Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України.

У двотижневий строк з дня офіційного опублікування закону про Державний бюджет України селищна  рада приводить обсяги міжбюджетних трансфертів у відповідність із законом про Державний бюджет України.

6.10. Якщо до початку нового бюджетного періоду не прийнято рішення про бюджет селищної територіальної громади, головні розпорядники бюджетних коштів мають право здійснювати витрати бюджету лише на цілі, визначені у рішенні про бюджет громади на попередній бюджетний період та одночасно передбачені у проекті рішення про бюджет громади на наступний бюджетний період, схваленому виконавчим комітетом Золотопотіцької селищної  ради та поданому на розгляд Золотопотіцької селищної ради.

 При цьому, щомісячні бюджетні асигнування бюджету громади сумарно не можуть перевищувати 1/12 обсягу бюджетних призначень, встановлених рішенням про бюджет селищнної територіальної громади на попередній бюджетний період (крім випадків, передбачених частиною 6 статті 16 та частиною 4 статті 23 Бюджетного кодексу України, а також з урахуванням необхідності проведення захищених видатків бюджету громади).

До прийняття рішення про бюджет селищної  територіальної громади на поточний бюджетний період, забороняється здійснювати капітальні видатки і надавати кредити з бюджету (крім випадків, пов‘язаних із виділенням коштів з резервного фонду бюджету громади та проведенням видатків за рахунок трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам).

Бюджет громади виконується за тимчасовим розписом на відповідний період, який затверджується начальником фінансового відділу селищної ради.

6.11. Рішення про бюджет селищної територіальної громади на плановий рік оприлюднюється не пізніше ніж через десять днів з дня його прийняття у газеті «НоваДоба» та  на офіційному сайті Золотопотіцької селищної ради .

 

7. Організація та управління виконанням бюджету селищної територіальної громади

 

7.1. Загальну організацію і управління виконанням бюджету  селищної територіальної громади, а також координацію діяльності учасників з питань виконання бюджету здійснює фінансовий відділ селищної ради.

7.2. Бюджет селищної  територіальної громади виконується за розписом, який затверджується начальником фінансового відділу.

 Начальник фінансового відділу селищної ради протягом бюджетного періоду забезпечує відповідність розпису бюджету громади встановленим бюджетним призначенням.

 Порядок складання і виконання розпису бюджету громади затверджується наказом фінансового відділу селищної  ради.

7.3. Фінансовий відділ Золотопотіцькоїселищної ради за участю органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, у процесі виконання бюджету громади за доходами здійснює аналіз доходів бюджету селищної  територіальної громади.

Органи, що контролюють справляння надходжень бюджету, забезпечують своєчасне та в повному обсязі надходження до бюджету громади податків і зборів та інших доходів відповідно до законодавства.

7.4. При виконанні бюджету громади застосовується казначейське обслуговування, яке здійснюється органами Казначейства України відповідно до статті 43 Бюджетного кодексу України.

7.5. Виконання бюджету селищної  територіальної громади здійснюється за процедурою, визначеною статтями 46-51 Бюджетного кодексу України, постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року №228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» та іншими нормативно-правовими актами.

7.6. План заходів щодо організації виконання бюджету селищної територіальної громади складається та затверджується щороку в січні місяці виконавчим комітетом селищної ради відповідно до додатку 3 наказу Міністерства фінансів України від 31.05.2019 року №228 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки та затвердження бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу на місцевому рівні».

7.7. Фінансування головних розпорядників  коштів бюджету громади проводиться відповідно до положень наказу Міністерства фінансів України №938 від 23.08.2012 року «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів».

 

8. Порядок внесення змін до рішення про бюджет селищної

територіальної громади

 

8.1. Зміни до рішення про бюджет селищної  територіальної громади можуть вноситися у разі:

 1. необхідності приведення обсягів міжбюджетних трансфертів у відповідність із законом про Державний бюджет України (у випадку несвоєчасного прийняття);
 2. перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду бюджету громади (на підставі офіційного висновку фінансового відділу селищної ради про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду бюджету громади);
 3. розподілу залишку коштів загального та спеціального фондів (крім власних надходжень бюджетних установ) бюджету громади (на підставі офіційного висновку фінансового відділу селищної ради про обсяг залишку коштів загального та спеціального фондів бюджету громади));
 4. перерозподілу бюджетних призначень між головними розпорядниками бюджетних коштів (за наявності відповідного обґрунтування);
 5. внесення змін до показників Закону України про Державний бюджет України, зокрема, в частині взаємовідносин з місцевими бюджетами;
 6. внесення змін до Податкового кодексу України та до Бюджетного кодексу України;
 7. в інших випадках, передбачених Бюджетним кодексом України.

8.2. Золотопотіцька селищна рада в рішенні про бюджет селищної територіальної громади на відповідний рік може надати право виконавчому комітету селищної  ради за погодженням із постійною комісією з питань соціально-економічного розвитку, фінансів і бюджету,  регуляторної політики,  інвестицій та міжнародного співробітництвата наступним затвердженням на сесії селищної ради здійснювати у міжсесійний період:

 1. перерозподіл бюджетних призначень між головними розпорядниками коштів бюджету громади  та бюджетними програмами згідно вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 року №18 «Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету»;
 2. зарахування, розподіл та перерозподіл трансфертів з державного, обласного та інших бюджетів, і вносити відповідні зміни до бюджету громади.

8.3. Пропозиції про внесення змін до бюджетних призначень, встановлених у рішенні про бюджет селищної територіальної громади, у тому числі при розподілі вільних залишків та перевиконанні доходів бюджету громади, подаються та розглядаються у порядку, встановленому для складання проекту бюджету громади згідно цього Бюджетного регламенту.

8.4. Рішення про внесення змін до бюджету селищної територіальної громади ухвалюється селищною радою, а в окремих випадках, в міжсесійний період – виконавчим комітетом селищної ради, за погодженням із постійною комісією з питаньсоціально-економічного розвитку, фінансів і бюджету,  регуляторної політики,  інвестицій та міжнародного співробітництва. Проекти таких рішень готує фінансовий відділ селищої  ради.

8.5. Рішення виконавчого комітету щодо внесення змін до бюджету громади, прийняті у міжсесійний період, затверджуються на черговій сесії  селищної ради окремим рішенням.

8.6. Виключно, шляхом внесення змін до рішення про бюджет селищної територіальної громади, на сесії селищної ради збільшуються доходи загального та спеціального фонду бюджету громади та розподіляється вільний залишок коштів загального та спеціального фонду бюджету громади, який утворився на початок бюджетного року.

8.7. При поданні проекту рішення про внесення змін до бюджету громади у частині розподілу вільних залишків коштів, обов’язковим є включення фінансовим відділом селищної ради до пояснюючої записки до проекту рішення висновку щодо обсягу вільного залишку коштів бюджету з урахуванням цільових коштів міжбюджетних трансфертів та залишків коштів спеціального фонду бюджету.

Рішення про внесення змін до бюджету громади у частині розподілу вільного залишку коштів загального та спеціального фонду бюджету громади приймається селищною  радою після схвалення  на сесії   селищної ради питання про звіт про виконання бюджету громади за попередній рік.

Пропозиції депутатів до проекту рішення про внесення змін до бюджету у частині розподілу залишків коштів подаються і розглядаються в порядку, визначеному для складання проекту бюджету згідно цього Бюджетного  регламенту.

8.8. Внесення змін до бюджету громади у частині збільшення (зменшення) доходів загального фонду (крім міжбюджетних трансфертів) здійснюється відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, шляхом ухвалення рішення  селищної ради.

При поданні проекту рішення про внесення змін до бюджету обов’язковим є включення фінансовим відділом селищної ради до пояснюючої записки до проекту рішення висновку щодо перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду бюджету громади за умови перевищення доходів загального фонду, врахованих у розписі бюджету громади на відповідний період, не менше, ніж на 5 відсотків та у разі недоотримання доходів загального фонду, врахованих у розписі бюджету громади на відповідний період, більше, ніж на 15 відсотків.

Факт перевиконання доходів визначається за підсумками першого півріччя та подальших звітних періодів, факт недовиконання доходів визначається за підсумками квартального звіту за девять місяців бюджетного року .

Пропозиції депутатів до проекту рішення про внесення змін до бюджету громади у частині розподілу коштів, отриманих від перевиконання,  подаються і розглядаються в порядку, визначеному для складання проекту бюджету згідно цього Бюджетного  регламенту.

8.9. Витрати спеціального фонду бюджету мають постійне бюджетне призначення, яке дає право провадити їх виключно в межах і за рахунок фактичних надходжень спеціального фонду бюджету, якщо рішенням про бюджет громади не встановлено інше.

Внесення змін до бюджетних призначень за доходами спеціального фонду бюджету здійснюється шляхом внесення змін до рішення про бюджет міської територіальної громади, з урахуванням фактичного надходження відповідних доходів до селищного бюджету. 

При поданні проекту рішення про внесення змін до бюджету громади, обов’язковим є включення фінансовим відділом селищної ради до пояснюючої записки до проекту рішення висновку щодо перевиконання доходів спеціального фонду бюджету.

Внесення змін до бюджетних призначень спеціального фонду бюджету громади у частині власних надходжень бюджетних установ здійснюється шляхом внесення у встановленому законодавством порядку змін до кошторисів бюджетних установ. У разі внесення змін до кошторисів бюджетних установ у частині власних надходжень, зміни до рішення про бюджет селищної територіальної громади  та до розпису бюджету громади не вносяться.

8.10. Рішення селищної ради про внесення змін до бюджету селищної територіальної громади оприлюднюється не пізніше ніж через десять днів з дня його прийняття на офіційному сайті  селищної ради .

 

 

9. Підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету міської

територіальної громади

 9.1. Звітність про виконання бюджету селищної територіальної громади здійснюється у відповідності до бюджетного законодавства.

Орган Казначейства складає та подає фінансовому відділу селищної ради звітність про виконання бюджету громади за встановленими формами.

9.2. Квартальні та річні звіти розглядаються на засіданні виконавчого комітету селищної ради та подаються на розгляд  селищної ради у двомісячний строк після завершення відповідного бюджетного періоду.

9.3. План заходів щодо організації роботи з підготовки річної звітності про виконання бюджету громади складається та затверджується виконавчим комітетом міської  ради щороку в січні місяці відповідно до додатку 4 наказу Міністерства фінансів України від 31.05.2019 року №228 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки та затвердження бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу на місцевому рівні».

9.4. До проекту рішення про затвердження звіту про виконання  бюджету громади за попередній рік фінансовим  відділом селищної  ради подається пояснювальна записка, яка має містити пояснення за основними видами доходів та витрат бюджету громади, причини недовиконання (перевиконання) бюджетних призначень за доходами, стан кредиторської (дебіторської) заборгованості за витратами бюджету.

Після перевірки та розгляду річного звіту на засіданні постійної комісії  селищної  ради з питань соціально-економічного розвитку, фінансів і бюджету,  регуляторної політики,  інвестицій та міжнародного співробітництва,селищна рада затверджує річний звіт про виконання бюджету або приймає інше рішення з цього приводу.

 

10. Публічне представлення звіту про виконання

бюджету селищної об‘єднаної територіальної громади

 

10.1. Інформація про виконання бюджету селищної  територіальної громади, у тому числі квартальні та річні звіти про виконання місцевого бюджету, оприлюднюються на офіційному веб-сайті  селищної ради .

10.2. Фінансовий відділ селищної ради до 20 березня року, що настає за звітним, здійснює публічне представлення звіту про виконання бюджету селищної  територіальної громади за попередній бюджетний період.

Головні розпорядники коштів до 15 березня року, що настає за звітним, здійснюють публічне представлення та публікацію інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені рішенням про бюджет селищної територіальної громади.

Головні розпорядники коштів оприлюднюють, шляхом розміщення на  офіційному сайті селищної ради, паспорти бюджетних програм на поточний бюджетний період (включаючи зміни до паспортів бюджетних програм) у триденний строк з дня затвердження таких документів та звіти про виконання паспортів бюджетних програм за звітний бюджетний період, включаючи інформацію про стан реалізації інвестиційних проектів за бюджетними програмами із зазначенням ступеня їх готовності та обсягів коштів, необхідних для завершення таких проектів, у триденний строк після подання таких звітів до фінансового відділу селищної ради.

10.3. Інформація про виконання бюджету селищної територіальної громади за рік оприлюднюються на офіційному веб-сайті  селищної ради .

 

Керуюча справами(секретар) виконкому

 селищної   ради                                                                                             Галина ДРУЧОК.Фото без опису

 

 

https://rada.info/upload/users_files/04392735/cab29e5eec33c9622efcbea58404095b.docx

https://rada.info/upload/users_files/04392735/693b577dbadcce9d069c9cb96d84b65d.docx

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь