ЗОЛОТОПОТІЦЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
Тернопільська область, Чортківський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Про проведення конкурсу на визначення опорного закладу освіти та затвердження Умов проведення конкурсу

Дата: 01.07.2022 09:33
Кількість переглядів: 93

Проєкт

              

Фото без опису

 

УКРАЇНА

ЗОЛОТОПОТІЦЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА

ЧОРТКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

___ сесія

Рішення №________

«___» __________ 2022 року

Про проведення конкурсу на визначення опорного закладу освіти та затвердження Умов проведення конкурсу

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 13 Закону України «Про освіту», Положення про опорний заклад освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 2019 року № 532 та з метою удосконалення структури закладів освіти в Золотопотіцькій територіальній громаді, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Провести конкурс на визначення опорного закладу освіти серед закладів загальної середньої освіти Золотопотіцької територіальної громади.

2. Затвердити Умови проведення конкурсу на визначення опорного закладу освіти (додаток 1).

3. Затвердити склад конкурсної комісії з визначення опорного закладу освіти (додаток 2).

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Золотопотіцької селищної ради з питань освіти, науки, культури, мови, прав національних меншин, міжнародного співробітництва, інформаційної політики, молоді, спорту та туризму, соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства.

Т.в.о. селищного голови                                                      Уляна ДЕМ’ЯНЧУК

 

 

 

 

 


 

Додаток 1

До рішення сесії

Золотопотіцької селищної ради

від ___. _________ 202__ року № _____

 

Умови проведення конкурсу

на визначення опорного закладу освіти

Золотопотіцької територіальної громади


 

І. Загальні положення

1. Ці Умови визначають умови проведення конкурсу на визначення опорного закладу освіти Золотопотіцької територіальної громади (далі – конкурс).

2. Опорний заклад освіти - це заклад загальної середньої освіти, що має зручне розташування для підвезення дітей з інших населених пунктів, забезпечений кваліфікованими педагогічними кадрами, має сучасну матеріально-технічну і навчально-методичну базу та спроможний забезпечувати на належному рівні здобуття профільної освіти.

Філія закладу освіти - це територіально відокремлений структурний підрозділ закладу освіти, що не має статусу юридичної особи та діє на підставі положення, затвердженого засновником опорного закладу освіти.

3. Метою конкурсу є:

- створення єдиного освітнього простору та безпечного освітнього середовища;

- забезпечення рівного доступу осіб, у тому числі з особливими освітніми потребами, до здобуття якісної освіти;

- створення умов для здобуття особами повної загальної середньої освіти, зокрема шляхом проведення профорієнтаційної роботи серед здобувачів освіти, забезпечення реалізації їх індивідуальної освітньої траєкторії, впровадження курсів за вибором, факультативів, гуртків;

- раціонального і ефективного використання наявних у суб’єктів округу ресурсів, їх модернізації.

4. Основним завданням конкурсу є виявлення ефективної моделі діяльності опорного закладу освіти, що забезпечує умови для рівного доступу до якісної освіти, підвищення її якості, підтримку творчо працюючих педагогічних колективів; зміцнення матеріально-технічної бази опорних закладів.

5. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення проведення конкурсу здійснює відділ освіти, культури,  молоді та спорту Золотопотіцької  селищної ради.


 

ІІ. Порядок проведення конкурсу

1. Конкурс проводиться у три етапи:

- І етап – оголошення конкурсу;

- ІІ етап – подання упродовж 10 робочих днів після оголошення конкурсу

заявок закладами загальної середньої освіти на участь у конкурсі;

- ІІІ етап – визначення переможців конкурсу.

2. Учасниками конкурсу є заклади загальної середньої освіти Золотопотіцької територіальної громади та мають в своїх закладах не менше ніж 200 учнів.

3. Для участі у ІІ етапі закладам освіти необхідно подати до відділу освіти, культури, молоді та спорту Золотопотіцької селищної ради заявку про участь у конкурсі довільної форми, до якої додаються такі документи:

1) пропозиції щодо створення опорного закладу освіти та його філій;

2) план розвитку закладу освіти (до 10 сторінок) на наступні 3 роки, який містить таку обов’язкову інформацію:

- відомості про орієнтовну кількість учнів, які будуть навчатися в опорному закладі (окремо вказати проєктну потужність опорного закладу, орієнтовну кількість учнів, які будуть підвозитися на навчання до опорного закладу з інших населених пунктів; вказати з яких закладів загальної середньої освіти (реорганізованих, ліквідованих) планується підвезення учнів до опорного закладу; маршрути підвезення учнів та педагогічних працівників (з розрахунком відстаней та приблизного часу перебування у дорозі, транспорт, яким буде здійснюватись підвезення);

- потреба додаткового транспорту для підвезення учнів (вихованців) до опорного закладу освіти;

- наявність належної матеріально-технічної бази (належним чином обладнаних спортивних об’єктів, кабінетів природничо-математичного та іншого спрямування, лабораторій, навчальних майстерень, їдальні (вказати кількість посадкових місць), внутрішніх туалетів для учнів, комп’ютерного і мультимедійного обладнання, швидкісного доступу до Інтернету, наявність мережі Wi-Fi з безоплатним доступом, створення умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами);

- результати зовнішнього незалежного оцінювання, моніторингових досліджень, учнівських олімпіад з навчальних предметів, конкурсу-захисту робіт членів Малої академії наук, інших конкурсів та змагань;

- мережа класів, їх наповнюваність та перспектива розвитку;

- укомплектування бібліотечного фонду підручниками, науково-методичною, художньою та довідковою літературою, електронними підручниками, ліцензованим програмним забезпеченням;

- організація допрофільної підготовки і профільного навчання;

- організація інклюзивного навчання за наявності дітей з особливими потребами;

- рівень забезпечення кваліфікованими педагогічними кадрами, якісний склад та досягнення педагогічного колективу;

3) опис інвестиційних потреб опорного закладу (придбання шкільних автобусів для перевезення учнів, оснащення навчальних кабінетів, придбання мультимедійного обладнання, встановлення мережі Wi-Fi з безкоштовним (безпечним) доступом, заходи з енергозбереження, ремонт приміщень,

професійний розвиток педагогів тощо).

4. Інформація про початок, умови конкурсу та подані на конкурс документи розміщується на офіційному сайті Золотопотіцької селищної ради та сайті відділу освіти, культури, молоді та спорту Золотопотіцької селищної ради.


 

ІІІ. Права та обов’язки конкурсної комісії

1. Кількісний та персональний склад Комісії затверджується рішенням Золотопотіцької селищної ради.

2. Конкурсна комісія у своїй роботі керується законодавством України та цими Умовами.

3. Формою роботи комісії є засідання. Роботу комісії організовує її голова.

4. Конкурсна комісія та її члени діють на засадах неупередженості, об’єктивності, незалежності, недискримінації, відкритості, прозорості. Не допускається будь-яке втручання у діяльність конкурсної комісії, тиск на членів комісії та учасників конкурсу. Кожен член конкурсної комісії зобов’язаний не допускати виникнення конфлікту інтересів під час проведення конкурсу.

5. Члени конкурсної комісії мають право вносити пропозиції до порядку денного засідання конкурсної комісії, брати участь в обговоренні порядку денного засідань конкурсної комісії, висловлювати окрему думку щодо рішень, прийнятих на засіданні конкурсної комісії.

6. Комісія розглядає пропозиції учасників конкурсу, визначає їх відповідність умовам проведення конкурсу, приймає рішення за результатами роботи, готує висновки з визначення переможця конкурсу.

7. Комісія перевіряє достовірність наданої учасниками конкурсу інформації; має право відмовити претенденту в участі у конкурсі на підставі невідповідності вимогам конкурсу.

8. Комісія організовує роботу на громадських засадах.

9. Комісія є повноважною за умови присутності на її засіданні не менше двох третин від її затвердженого складу.

10. Рішення комісії з визначення переможця конкурсу оформлюється протоколом, який підписується усіма присутніми на засіданні членами конкурсної комісії.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

ІV. Критерії оцінювання та визначення переможців конкурсу

1. Визначення переможця конкурсу проводиться конкурсною комісією за критеріями оцінювання документів, поданих на конкурс.

2. Подані документи на конкурс оцінюються за такими критеріями:
 

Назви критеріїв

Оцінювання за критеріями

5 балів

10 балів

1.

Кількість філій опорного закладу

Одна

Дві і більше

 

освіти


 

   

2.

Кількість учнів в опорному закладі (без врахування учнів філій)

200-300 осіб

Більше 300 осіб

3.

Кількість класів на паралелі (в т.ч. у старшій школі)

Один

Два і більше

4.

Середня наповнюваність класів

До 20 осіб

20 і більше

5.

Кількість профілів у опорному закладі

Один

Два і більше

6.

Наявність факультативів, спецкурсів та курсів за вибором

1-4

Понад 4

7.

Кількість класів з поглибленим вивченням предметів

Один

Два і більше

8.

Випускники 11-х класів, які склали ЗНО на 160 і більше балів

До 40%

40% і більше

9.

Кількість переможців та призерів предметних олімпіад, конкурсу МАН, інших конкурсів та спортивних змагань від загальної кількості здобувачів освіти закладу

До 50%

50% і більше

10.

Якісний склад педагогів (категорія, педагогічне звання та нагороди)

До 50%

50% і більше

11.

Використання проєктної потужності закладу

30-50%

Більше 50%

12.

Кількість учнів, які будуть підвозитись до опорного закладу

20-50 учнів

Понад 50 учнів

13.

Організація інклюзивної освіти

Організовано

Організовано, створено ресурсні кімнати

14.

Створення безперешкодного доступу для дітей з особливими освітніми потребами до закладу освіти

Наявність пандуса

Наявність пандуса, пристосування туалетів тощо

15.

Наявність кабінетів фізики, хімії, біології, географії, інформатики, навчальних майстерень, спортивного залу та інших

Наявні, але не паспортизовані

Паспортизовані

16.

Наявність актового залу

У пристосованому приміщенні

Так

             

 

17.

Укомплектування бібліотечного фонду підручниками, науково-методичною, художньою та довідковою літературою

До 30%

Понад 30%

18.

Енергозберігаюче середовище

Втілено окремі елементи

Заклад має енергозберігаюче середовище (не менше 80%)

19

Наявність мережі Wi-Fi з безкоштовним (безпечним) доступом

Швидкість до 30 Мбіт/с

Швидкість 30-100 Мбіт/с

20.

Інвестиції у спортивні споруди

Здійснювалися для часткового оновлення

Здійснено капітальний ремонт, реконструкцію

21.

Використання інвестиційних технологій в освітньому процесі

Використовуються елементи технологій

Використовуються 3 і більше технологій

22.

Наявність у шкільній їдальні технологічного та холодильного обладнання (жарова шафа, електросковорода, холодильна камера та інше)

Відсутні одна або кілька складових

Так

23.

Наявність у шкільній їдальні холодної та гарячої проточної води

Тільки холодна проточна вода

Так

24.

Термін проведення останнього капітального ремонту

Змістовний

Змістовний, спрямований на впровадження інновацій, відповідає вимогам часу

25.

Наявність та зручність автомобільних доріг з твердим покриттям для забезпечення безпечного підвезення здобувачів освіти

Дороги з твердим покриттям наявні на 50-70 %

Наявні та зручні на 100 %


        3. Підсумки конкурсу визначаються за загальною сумою балів згідно з критеріями оцінювання матеріалів, поданих на конкурс.

4. Рішення конкурсної комісії з визначення опорного закладу освіти подається до Золотопотіцької селищної ради для прийняття рішення про створення опорного закладу.

5. Інші питання, що не врегульовані цими умовами, визначаються чинним законодавством.

 

Т.в.о. селищного голови                                                      Уляна ДЕМ’ЯНЧУК

Додаток 2

До рішення сесії

Золотопотіцької селищної ради

від ___. _______ 202_ року № _____  


 


 

Склад конкурсної комісії

з визначення опорного закладу освіти


 

Лучка Р.М. заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради, голова комісії;

Джердж Н.І. спеціаліст І категорії відділу освіти, культури, молоді та спорту Золотопотіцької селищної ради, секретар комісії;

Демах А.П. начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Золотопотіцької селищної ради, член комісії;

Іванишин Б.М. Головний спеціаліст у галузі культури відділу освіти, культури, молоді та спорту Золотопотіцької селищної ради ради, член комісії;

Гірняк О.В. провідний спеціаліст у галузі культури відділу освіти, культури, молоді та спорту Золотопотіцької селищної ради ради, член комісії;

Данилюк І.І. староста Сновидівського старостинського округу, член комісії;

Сеник Л.В. депутат Золотопотіцької селищної ради, член комісії.

 

Т.в.о. селищного голови                                                      Уляна ДЕМ’ЯНЧУК

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь