ЗОЛОТОПОТІЦЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
Тернопільська область, Чортківський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Золотопотіцької селищної  ради на 2023 рік

Дата: 01.07.2022 09:22
Кількість переглядів: 67

П Р О Е К Т  

gerb 

ЗОЛОТОПОТІЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЧОРТКІВСЬКОГО РАЙОНУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

________ СКЛИКАННЯ

________ СЕСІЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я № ____

 

 

від _____________  2022 року                                           смт. Золотий Потік

 

Про встановлення ставок податку на

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

на території Золотопотіцької селищної  ради на 2023 рік

 

Відповідно до статті 10, пункту 12.3 статті 12,  статей 265-287, 291-295  Податкового кодексу України,  керуючись пунктом 24 частини першої статті 26 Закону  України  «Про  місцеве самоврядування в Україні», за рекомендацією постійної комісії селищної ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, Золотопотіцька селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 1. Установити  на території  Золотопотіцької селищної  ради на 2023 рік податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (додаток 1).
 2. Встановити ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (додаток 2).
 3. Надати пільги  із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, (додаток 3).
 4. Оприлюднити  рішення на офіційному веб-сайті Золотопотіцької селищної ради.
 5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

Рішення  Золотопотіцької селищної ради від 14 червня 2021 року № 727 «Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Золотопотіцької селищної  ради на 2023 рік»  визнати таким, що втратило чинність з 01.01.2023 року.

 1. Рішення набирає чинності з 01.01.2023 року.

 

 

Т. в. о. селищного голови                                              Уляна ДЕМ’ЯНЧУК

 

 

 

Додаток № 1

                                                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                               

                                                                                                             Рішення сесії Золотопотіцької селищної ради

                                                                                                   від «___» ______________ 2022 р.  № _____

          

 

Про оподаткування податком на нерухоме майно,

відмінне від земельної ділянки

 

1. Платники податку

1.1 Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

1.2 Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

 

2. Об’єкт оподаткування

2.1 Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

2.2 Не є об’єктом оподаткування:

а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

б) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) гуртожитки;

ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, у тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням Трибухівської сільської  ради;

д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям з інвалідністю, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність у тимчасових спорудах для здійснення підприємницької діяльності та/або в малих архітектурних формах та на ринках;

є) будівлі промисловості, віднесені до групи «Будівлі промислові та склади» (код 125) Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, що використовуються за призначенням у господарській діяльності суб’єктів господарювання, основна діяльність яких класифікується у секціях В-F КВЕД ДК 009:2010, та не здаються їх власниками в оренду, лізинг, позичку;

ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників (юридичних та фізичних осіб), віднесені до класу «Будівлі  сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства» (код 1271) Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, та не здаються їх власниками в оренду, лізинг, позичку;

з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських об’єднань осіб з  інвалідністю та їх підприємств;

и) об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність;

і) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг;

ї) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних дитячих санаторно- курортних закладів та закладів оздоровлення і відпочинку дітей, а також дитячих санаторно- курортних закладів та закладів оздоровлення і відпочинку дітей, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

й) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів фізичного здоров’я населення, центрів з розвитку фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацьких спортивних шкіл і спортивних споруд всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

к) об’єкти нежитлової нерухомості баз олімпійської та паралімпійської підготовки. Перелік таких баз затверджується Кабінетом Міністрів України;

л) об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім’ям, у яких виховується п’ять та більше дітей.

 

3. База оподаткування

3.1 Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

3.2 База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

 3.3 База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

 

4. Ставка податку

4.1 Ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються за рішенням  селищної ради залежно від місця розташування (зональності) та типів таких об’єктів нерухомості у розмірі, що не перевищує 1,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 квадратний метр бази оподаткування.

4.2 Ставки податку визначено у додатку 7 «Ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки».

 

5. Пільги із сплати податку

5.1 База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

5.2  Пільги з податку, передбачені підпунктами 266.4.1. та 266.4.2. Податкового кодексу України, для фізичних осіб не застосовуються до:

- об’єкта/об’єктів оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, встановленої пунктом 5.1 цього пункту;

- об’єкта/об’єктів оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

 

6. Порядок обчислення суми податку

6.1 Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості.

6.2 Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з підпунктом 266.7.1 пункту 266.7 Податкового кодексу України, та відповідні платіжні реквізити, Трибухівської сільської ради за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються платнику податку контролюючим органом у порядку, визначеному статею 42 Податкового кодексу України, до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

6.3 Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

6.4 За наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, в тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи - платника податку, загальна площа якого перевищує 300 кв. м. (для квартири) та/або 500 кв. м. (для будинку), сума податку, розрахована відповідно до підпунктів «а»- «г» підпункту 266.1 Податкового кодексу України, збільшується на 25000 гривень на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку).

6.5 Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову  політику.

6.6 Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

6.7 Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою - платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

6.8 У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому припинилося право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому він набув право власності. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

 

7. Податковий період

7.1 Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

 

8. Строк та порядок сплати податку

 8.1 Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів оподаткування і зараховується до Золотопотіцького селищного бюджету  згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

8.2 Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

8.3 У разі  якщо контролюючий орган не надіслав (не вручив) податкове/податкові повідомлення-рішення у строки, встановлені підпунктом 266.7.2  Податкового кодексу України, фізичні особи звільняються від відповідальності, передбаченої Податковим кодексом України за несвоєчасну сплату податкового зобов’язання.

8.4 Податкове зобов’язання з цього податку може бути нараховано за податкові (звітні) періоди (роки) в межах строків, визначених пунктом 102.1 Податкового кодексу  України.

 

9. Відповідальність

9.1 За невиплату або ухилення від сплати податку настає відповідальність згідно чинного законодавства.

 

 

 

Т. в. о. селищного голови                                              Уляна ДЕМ’ЯНЧУК

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Додаток № 2

                                                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                                

                                                                                                             Рішення сесії Золотопотіцької селищної ради

                                                                                                   від «___» ______________ 2022 р.  № _____

       

   •  

   • податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Ставки встановлюються на 2023  рік та вводяться в дію з 01.01.2023 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об'єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

 

Код області

Код району

Код згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або
населеного пункту, або території об'єднаної територіальної громади

 

61

6125

6125550000

Золотопотіцька селищна рада

 

Класифікація будівель та споруд 2

Ставки податку 3 за 1 кв. метр
(відсотків розміру мінімальної заробітної плати)

 

код 2

найменування 2

для юридичних осіб

для фізичних осіб

 

1 зона 4

2 зона 4

3 зона 4

1 зона 4

2 зона 4

3 зона 4

 

11

                                                             Будівлі житлові

 

111

Будинки одноквартирні

 

1110

Будинки одноквартирні 5

 

1110.1

Будинки одноквартирні масової забудови

1,000

-

-

0,100

-

-

 

1110.2

Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності

1,000

-

-

0,100

-

-

 

1110.3

Будинки садибного типу

1,000

-

-

0,100

-

-

 

1110.4

Будинки дачні та садові

1,000

-

-

0,100

-

-

 

112

Будинки з двома та більше квартирами

 

1121

Будинки з двома квартирами 5

 

1121.1

Будинки двоквартирні масової забудови

1,000

-

-

0,100

-

-

 

1121.2

Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності

1,000

-

-

0,100

-

-

 

1122

Будинки з трьома та більше квартирами 5

 

1122.1

Будинки багатоквартирні масової забудови

1,000

-

-

0,100

-

-

 

1122.2

Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні

1,000

-

-

0,100

-

-

 

1122.3

Будинки житлові готельного типу

1,000

-

-

0,100

-

-

 

113

Гуртожитки5

 

1130.1

Гуртожитки для робітників та службовців

 Звільнені від оподаткування пп.266.2.2 п.266.2 ст.266 ПКУ 

 

1130.2

Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів5

Звільнені від оподаткування пп.266.2.2 п.266.2 ст.266 ПКУ  

 

1130.3

Гуртожитки для учнів навчальних закладів5

Звільнені від оподаткування пп.266.2.2 п.266.2 ст.266 ПКУ  

 

1130.4

Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів 5

Звільнені від оподаткування пп.266.2.2 п.266.2 ст.266 ПКУ  

 

1130.5

Будинки дитини та сирітські будинки5

 Звільнені від оподаткування пп.266.2.2 п.266.2 ст.266 ПКУ  

 

1130.6

Будинки для біженців, притулки для бездомних 5

Звільнені від оподаткування пп.266.2.2 п.266.2 ст.266 ПКУ  

 

1130.9

Будинки для колективного проживання інші

Звільнені від оподаткування пп.266.2.2 п.266.2 ст.266 ПКУ   

 

12

Будівлі нежитлові

 

121

Готелі, ресторани та подібні будівлі

 

1211

Будівлі готельні

 

1211.1

Готелі

1,000

-

-

0,750

-

-

 

1211.2

Мотелі

1,000

-

-

0,750

-

-

 

1211.3

Кемпінги

1,000

-

-

0,750

-

-

 

1211.4

Пансіонати

1,000

-

-

0,750

-

-

 

1211.5

Ресторани та бари

1,000

-

-

0,750

-

-

 

1212

Інші будівлі для тимчасового проживання

 

1212.1

Туристичні бази та гірські притулки

0,300

-

-

0,300

-

-

 

1212.2

Дитячі та сімейні табори відпочинку

0,300

-

-

0,300

-

-

 

1212.3

Центри та будинки відпочинку

1,000

-

-

0,750

-

-

 

1212.9

Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше

1,000

-

-

0,750

-

-

 

122

Будівлі офісні

 

1220

Будівлі офісні 5

 

1220.1

Будівлі органів державного та місцевого управління5

 Звільнені від оподаткування пп.266.2.2 п.266.2 ст.266 ПКУ  

 

1220.2

Будівлі фінансового обслуговування

1,000

-

-

-

-

-

 

1220.3

Будівлі органів правосуддя 5

1,000

-

-

-

-

-

 

1220.4

Будівлі закордонних представництв5

-

-

-

-

-

-

 

1220.5

Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств

1,000

-

-

0,750

-

-

 

1220.9

Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші

1,000

-

-

0,750

-

-

 

123

Будівлі торговельні

 

1230

Будівлі торговельні

 

1230.1

Торгові центри, універмаги, магазини

1,000

-

-

0,750

-

-

 

1230.2

Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків 5

1,000

-

-

0,750

-

-

 

1230.3

Станції технічного обслуговування автомобілів

1,000

-

-

0,750

-

-

 

1230.4

Їдальні, кафе, закусочні тощо

1,000

-

-

0,750

-

-

 

1230.5

Бази та склади підприємств торгівлі і громадського харчування

1,000

-

-

0,750

-

-

 

1230.6

Будівлі підприємств побутового обслуговування

1,000

-

-

0,750

-

-

 

1230.9

Будівлі торговельні інші

1,000

-

-

0,750

-

-

 

124

Будівлі транспорту та засобів зв'язку

 

1241

Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв'язку та пов'язані з ними будівлі

 

1241.1

Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту

1,000

-

-

х

-

-

 

1241.2

Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту

1,000

-

-

х

-

-

 

1241.3

Будівлі міського електротранспорту

-

-

-

х

-

-

 

1241.4

Аеровокзали та інші будівлі повітряного транспорту

-

-

-

х

-

-

 

1241.5

Морські та річкові вокзали, маяки та пов'язані з ними будівлі

-

-

-

х

-

-

 

1241.6

Будівлі станцій підвісних та канатних доріг

-

-

-

-

-

-

 

1241.7

Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів тощо

1,000

-

-

-

-

-

 

1241.8

Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо

-

-

-

х

-

-

 

1241.9

Будівлі транспорту та засобів зв'язку інші

1,000

-

-

-

-

-

 

1242

Гаражі

 

1242.1

Гаражі наземні

1,500

-

-

0,750

-

-

 

1242.2

Гаражі підземні

-

-

-

-

-

-

 

1242.3

Стоянки автомобільні криті

-

-

-

-

-

-

 

1242.4

Навіси для велосипедів

-

-

-

-

-

-

 

125

Будівлі промислові та склади

 

1251

Будівлі промислові5

 

1251.1

Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості5

 

 

 

 

 

 

 

 

 Будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств звільнені від оподаткування

(пп.266.2.2 п.266.2 ст.266 ПКУ)

 

 

 

 

 

 

 

1251.2

Будівлі підприємств чорної металургії5

 

1251.3

Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості 5

 

1251.4

Будівлі підприємств легкої промисловості5

 

1251.5

Будівлі підприємств харчової промисловості 5

 

1251.6

Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості5

 

1251.7

Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості 5

 

1251.8

Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості5

 

1251.9

Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне5

 

1252

Резервуари, силоси та склади

 

1252.1

Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу

1,500

-

-

0,750

-

-

 

1252.2

Резервуари та ємності інші

1,500

-

-

0,750

-

-

 

1252.3

Силоси для зерна

1,500

-

-

0,750

-

-

 

1252.4

Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів

1,500

-

-

0,750

-

-

 

1252.5

Склади спеціальні товарні

1,500

-

-

0,750

-

-

 

1252.6

Холодильники

1,500

-

-

0,750

-

-

 

1252.7

Складські майданчики

1,500

-

-

0,750

-

-

 

1252.8

Склади універсальні

1,500

-

-

0,750

-

-

 

1252.9

Склади та сховища інші 5

1,500

-

-

0,750

-

-

 

126

Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення

 

1261

Будівлі для публічних виступів

 

1261.1

Театри, кінотеатри та концертні зали

-

-

-

-

-

-

 

1261.2

Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів

-

-

-

-

-

-

 

1261.3

Цирки

-

-

-

-

-

-

 

1261.4

Казино, ігорні будинки

-

-

-

-

-

-

 

1261.5

Музичні та танцювальні зали, дискотеки

1,000

-

-

0,750

-

-

 

1261.9

Будівлі для публічних виступів інші

-

-

-

-

-

-

 

1262

Музеї та бібліотеки

 

1262.1

Музеї та художні галереї 5

-

-

-

-

-

-

 

1262.2

Бібліотеки, книгосховища5

1,000

-

-

0,750

-

-

 

1262.3

Технічні центри

1,000

-

-

0,750

-

-

 

1262.4

Планетарії 5

-

-

-

-

-

-

 

1262.5

Будівлі архівів5

-

-

-

-

-

-

 

1262.6

Будівлі зоологічних та ботанічних садів 5

-

-

-

-

-

-

 

1263

Будівлі навчальних та дослідних закладів

 

1263.1

Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ

-

-

-

-

-

-

 

1263.2

Будівлі вищих навчальних закладів

-

-

-

-

-

-

 

1263.3

Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів 5

Будівлі загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг, звільнені від оподаткування (пп.266.2.2 п.266.2 ст.266 ПКУ)

 

1263.4

Будівлі професійно-технічних навчальних закладів5

1,000

-

-

-

-

-

 

1263.5

Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів 5

Будівлі дошкільних навчальних закладів, що використовуються для надання освітніх послуг, звільнені від оподаткування (пп.266.2.2 п.266.2 ст.266 ПКУ)

 

1263.6

Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з особливими потребами5

-

-

-

-

-

-

 

1263.7

Будівлі закладів з фахової перепідготовки

-

-

-

-

-

-

 

1263.8

Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій 5

-

-

-

-

-

-

 

1263.9

Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші5

-

-

-

-

-

-

 

1264

Будівлі лікарень та оздоровчих закладів

 

1264.1

Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних закладів5

-

-

-

-

-

-

 

1264.2

Лікарні профільні, диспансери 5

-

-

-

-

-

-

 

1264.3

Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки 5

-

-

-

-

-

-

 

1264.4

Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації5

1,000

-

-

0,750

-

-

 

1264.5

Шпиталі виправних закладів, в'язниць та Збройних Сил5

-

-

-

-

-

-

 

1264.6

Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації 5

-

-

-

-

-

-

 

1264.9

Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші 5

-

-

-

-

-

-

 

1265

Зали спортивні 5

 

1265.1

Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні тощо

-

-

-

-

-

-

 

1265.2

Басейни криті для плавання

-

-

-

-

-

-

 

1265.3

Хокейні та льодові стадіони криті

-

-

-

-

-

-

 

1265.4

Манежі легкоатлетичні

-

-

-

-

-

-

 

1265.5

Тири

-

-

-

-

-

-

 

1265.9

Зали спортивні інші

-

-

-

-

-

-

 

127

Будівлі нежитлові інші

 

1271

Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства5

 

1271.1

Будівлі для тваринництва5

 

 

 

 

 

 

 

 Будівлі, споруди сількогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності, звільнені від оподаткування

 (пп.266.2.2 п.266.2 ст.266 ПКУ)

 

 

 

 

 

 

 

 

1271.2

Будівлі для птахівництва 5

 

1271.3

Будівлі для зберігання зерна5

 

1271.4

Будівлі силосні та сінажні 5

 

1271.5

Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства5

 

1271.6

Будівлі тепличного господарства5

 

1271.7

Будівлі рибного господарства 5

 

1271.8

Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва 5

 

1271.9

Будівлі сільськогосподарського призначення інші 5

1,000

-

-

0,300

-

-

 

1272

Будівлі для культової та релігійної діяльності5

 

1272.1

Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги тощо5

Об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність, звільнені від оподаткування (пп.266.2.2 п.266.2 ст.266 ПКУ)

 

1272.2

Похоронні бюро та ритуальні зали

-

-

-

-

-

-

 

1272.3

Цвинтарі та крематорії5

-

-

-

х

-

-

 

1273

Пам'ятки історичні та такі, що охороняються державою5

 

1273.1

Пам'ятки історії та архітектури5

1,000

-

-

х

-

-

 

1273.2

Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, що охороняються державою 5

1,000

-

-

х

-

-

 

1273.3

Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї 5

1,000

-

-

х

-

-

 

1274

Будівлі інші, не класифіковані раніше5

 

1274.1

Казарми Збройних Сил 5

-

-

-

х

-

-

 

1274.2

Будівлі поліцейських та пожежних служб5

-

-

-

х

-

-

 

1274.3

Будівлі виправних закладів, в'язниць та слідчих ізоляторів5

-

-

-

х

-

-

 

1274.4

Будівлі лазень та пралень

-

-

-

-

-

-

 

1274.5

Будівлі з облаштування населених пунктів

-

-

-

х

-

-

 

                         

 

1 У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються окремими додатками.

2 Класифікація будівель та споруд, код та найменування зазначаються відповідно до Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом Держстандарту від 17 серпня 2000 р. № 507.

3 Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми.

4 У разі визначення у рішенні про оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, зон адміністративно-територіальної одиниці, щодо якої приймається рішення, ставки встановлюються залежно від зони. Без урахування зони ставки зазначаються у графі “1 зона”.

5 Об’єкти нерухомості, що класифікуються за цим підкласом, звільняються/можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до норм підпункту 266.2.2 пункту 266.2 та пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України.

 

         6 У разі, якщо приміщення, які звільняються від сплати податку відповідно до пп.266.2.2 Податкового кодексу України, надаються в оренду суб’єктам господарювання для здійснення ними господарської  діяльності, то застосовується ставка  згідно з додатком №2.

 

 

 

 

 

Т. в. о. селищного голови                                              Уляна ДЕМ’ЯНЧУК

 

 

 

 

 

Додаток № 3

                                                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                                

                                                                                                             Рішення сесії Золотопотіцької селищної ради

                                                                                                   від «___» ______________ 2022 р.  № _____

 

 

ПЕРЕЛІК

пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

 

Пільги встановлюються  на 2023 рік та вводяться  в дію з 01.01.2023 року

Адміністративно-територіальна одиниця, на яку поширюється дія рішення органу місцевого самоврядування:

 

Код області1

Код

району1

Код

КОАТУУ

Найменування  адміністративно- територіальної одиниці або населеного пункту або території об'єднаної територіальної громади

61

6125

6125550000

Золотопотіцька селищна рада

Група платників, категорія/ класифікація будівель та споруд2

Розмір пільги (відсотків суми податкового зобов’язання за рік)

Ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», крім об’єктів нерухомості, що використовуються для здійснення комерційної діяльності

100

Особи з інвалідністю I та/або  II групи, крім об’єктів нерухомості, що використовуються для здійснення комерційної діяльності

100

Одинокі матері, що виховують 2-х та більше дітей віком до 18 років,  крім об’єктів нерухомості, що використовуються для здійснення комерційної діяльності

100

Релігійні організації, статути яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями)

100

         

1

Пільги з податку для фізичних осіб не застосовуються при умовах, визначених пунктом 5.2  додатку №1 до рішення сесії.

 

 Перелік пільг встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, статей 266.4.2 Податкового кодексу України.

 

 

 

 

 

Т. в. о. селищного голови                                              Уляна ДЕМ’ЯНЧУК

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь