ЗОЛОТОПОТІЦЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
Тернопільська область, Чортківський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Про селищний бюджет на 2023 рік

Дата: 20.12.2022 15:41
Кількість переглядів: 150

Тризуб                                     

ЗОЛОТОПОТІЦЬКА   СЕЛИЩНА   РАДА

 

ЧОРТКІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(восьме  скликання)

 

ДВАДЦЯТЬ  ПЯТА  СЕСІЯ

 

                                                  РІШЕННЯ № ____

 

від 21 грудня 2022 року                                                     

 

Про селищний бюджет

на 2023 рік

 

19508000000

 (код бюджету)

 

 

 

Відповідно до пункту 23 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 20, 77 Бюджетного кодексу України, розглянувши  пропозиції виконавчого комітету Золотопотіцької селищної ради від  21 грудня 2022 року, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань планування соціально-економічного розвитку бюджету та фінансів, інвестицій, регуляторної політики, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва, селищна рада

 

                                                 ВИРІШИЛА:

 

1. Визначити на 2023 рік:

- доходи селищного бюджету у сумі 69 412 600  гривень, в тому числі доходи загального фонду селищного бюджету 66 789 500 гривень та доходи спеціального фонду селищного бюджету 2 623 100 гривень  згідно з додатком 1 до цього рішення;

- видатки селищного бюджету у сумі 69 412 600 гривень, в тому числі видатки загального фонду селищного бюджету 66 789 500 гривень, та  видатки спеціального фонду селищного бюджету 2 623 100 гривень  згідно з додатком 2 до цього рішення;

 

- оборотний  залишок бюджетних коштів селищного бюджету у розмірі

10 000 гривень, що становить 0,01 відсотків видатків загального фонду селищного бюджету, визначених цим пунктом;

 

- резервний фонд селищного бюджету у розмірі 500 000 гривень, що становить 0,7 відсотків видатків загального фонду селищного бюджету, визначених цим пунктом.

 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів селищного бюджету на 2023 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами  згідно з додатком  3 до цього рішення.

 

3. Затвердити  на 2023 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 3 до цього рішення.

 

          4.Надати право виконавчому комітету  селищної ради приймати рішення у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених головному розпоряднику бюджетних коштів, щодо перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації та субвенції ( з урахуванням частини 6 статті 108 Бюджетного кодексу України), а також за бюджетною програмою збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків ( окремо за загальним та спеціальним фондом бюджету)  за погодженням з постійною комісією з питань планування соціально-економічного розвитку бюджету та фінансів, інвестицій, регуляторної політики, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва,відповідно до частини 8 ст.23 Бюджетного кодексу України з наступним внесенням змін до рішення Золотопотіцької селищної  ради про селищний бюджет.   

 

5. Затвердити розподіл витрат селищного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі  3 825 000 гривень згідно з додатком 4 до цього рішення.

 

6. Установити, що у загальному фонді селищного бюджету на 2023 рік:

     1) до доходів загального фонду селищного бюджету належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97 та 101  Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69-1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України);

    2) джерелами формування у частині фінансування є кошти, визначені частиною 1 статті 72 Бюджетного кодексу України в частині спрямування до бюджету розвитку (спеціального фонду) коштів із загального фонду.

 

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду селищного бюджету на 2023 рік:

     1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 та  71 Бюджетного кодексу України;

     2) у частині фінансування є кошти, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України в частині залучення коштів із загального фонду.

 

8. Установити, що у 2023 році кошти, отримані до спеціального фонду селищного бюджету згідно з відповідними пунктами частини 1 статті 69-1 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 2  статті 70  Бюджетного кодексу України.

 

         9.  Визначити на 2023 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками селищного бюджету видатки загального фонду на:

  • оплату праці працівників бюджетних установ;
  • нарахування на заробітну плату;
  • придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
  • забезпечення продуктами харчування;
  • оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
  • поточні трансфери населенню;
  • поточні трансферти місцевим бюджетам;

 

    10. Надати право фінансовому відділу Золотопотіцької селищної ради:

 1) в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів селищного бюджету на депозитах, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, а також шляхом придбання державних цінних паперів відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України;                                                                  

2) в процесі виконання селищного бюджету, за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів, здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету у межах загального обсягу бюджетних призначень за кодом програмної класифікації окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету відповідно до п.7 ст.23 Бюджетного кодексу України;

 3) отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів селищного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду та до прийняття рішення Золотопотіцької селищної ради  «Про селищний бюджет на 2023 рік» за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду відповідно до ст.43 та ст.73 Бюджетного кодексу України

 

    11. Встановити, що відповідно до статті 43 Бюджетного кодексу України обслуговування бюджетних коштів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ здійснюється органами Казначейства України.

     12. Відповідно до статей 20, 22 та 28 Бюджетного кодексу України та наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» головним розпорядникам коштів селищного бюджету забезпечити :

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет  відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких затверджені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2023 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) забезпечення у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;

5) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання,  природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

13. Установити, що перерахування сум іншої субвенції здійснюється на рахунки загального та спеціального фондів місцевих бюджетів, відкриті в органах Державної казначейської служби, на підставі платіжних доручень .

 

.                    14. Рішення набуває чинності з 01 січня 2023 року.

        

15. Додатки 1-4 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

        

         16. Забезпечити  оприлюднення  цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття, відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України, у незалежній громадсько-політичній газеті  Бучаччини  «Нова доба».

        

         17. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Золотопотіцької селищної ради з питань планування соціально-економічного розвитку бюджету та фінансів, інвестицій, регуляторної політики, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва.

 

 

Т.в.о. селищного голови                                                Уляна  ДЕМЯНЧУК    

 

ДОХОДИ

місцевого бюджету на 2023 рік
1950800000          
(код бюджету)         (грн)
Код Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
10000000 Податкові надходження   30 220 960,00 30 197 860,00 23 100,00 0,00
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості   23 666 500,00 23 666 500,00 0,00 0,00
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 23 661 700,00 23 661 700,00 0,00 0,00
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 20 800 000,00 20 800 000,00 0,00 0,00
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 2 766 700,00 2 766 700,00 0,00 0,00
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 95 000,00 95 000,00 0,00 0,00
11020000 Податок на прибуток підприємств   4 800,00 4 800,00 0,00 0,00
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності  4 800,00 4 800,00 0,00 0,00
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів  128 200,00 128 200,00 0,00 0,00
13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів  128 100,00 128 100,00 0,00 0,00
13010100 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування  60 000,00 60 000,00 0,00 0,00
13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)  68 100,00 68 100,00 0,00 0,00
13030000 Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення 100,00 100,00 0,00 0,00
13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення 100,00 100,00 0,00 0,00
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   434 300,00 434 300,00 0,00 0,00
14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів  434 300,00 434 300,00 0,00 0,00
14040100 Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну,рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 69 300,00 69 300,00 0,00 0,00
14040200 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України) 365 000,00 365 000,00 0,00 0,00
18000000 Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України 5 968 860,00 5 968 860,00 0,00 0,00
18010000 Податок на майно  1 364 330,00 1 364 330,00 0,00 0,00
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості  6 030,00 6 030,00 0,00 0,00
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості  107 600,00 107 600,00 0,00 0,00
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості  243 800,00 243 800,00 0,00 0,00
18010500 Земельний податок з юридичних осіб  164 800,00 164 800,00 0,00 0,00
18010600 Орендна плата з юридичних осіб  500 000,00 500 000,00 0,00 0,00
18010700 Земельний податок з фізичних осіб  300 000,00 300 000,00 0,00 0,00
18010900 Орендна плата з фізичних осіб  42 100,00 42 100,00 0,00 0,00
18030000 Туристичний збір  400,00 400,00 0,00 0,00
18030200 Туристичний збір, сплачений фізичними особами  400,00 400,00 0,00 0,00
18050000 Єдиний податок   4 604 130,00 4 604 130,00 0,00 0,00
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  90 000,00 90 000,00 0,00 0,00
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  3 664 130,00 3 664 130,00 0,00 0,00
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків`  850 000,00 850 000,00 0,00 0,00
19000000 Інші податки та збори  23 100,00 0,00 23 100,00 0,00
19010000 Екологічний податок  23 100,00 0,00 23 100,00 0,00
19010100 Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) 23 100,00 0,00 23 100,00 0,00
20000000 Неподаткові надходження   2 659 140,00 59 140,00 2 600 000,00 0,00
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   5 100,00 5 100,00 0,00 0,00
21080000 Інші надходження   5 100,00 5 100,00 0,00 0,00
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції  5 100,00 5 100,00 0,00 0,00
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  34 040,00 34 040,00 0,00 0,00
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном   20 000,00 20 000,00 0,00 0,00
22080400 Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00
22090000 Державне мито   340,00 340,00 0,00 0,00
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   120,00 120,00 0,00 0,00
22090200 Державне мито, не віднесене до інших категорій   220,00 220,00 0,00 0,00
22130000 Орендна плата за водні об`єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами  1 700,00 1 700,00 0,00 0,00
24000000 Інші неподаткові надходження   20 000,00 20 000,00 0,00 0,00
24060000 Інші надходження   20 000,00 20 000,00 0,00 0,00
24060300 Інші надходження   20 000,00 20 000,00 0,00 0,00
25000000 Власні надходження бюджетних установ   2 600 000,00 0,00 2 600 000,00 0,00
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством  2 600 000,00 0,00 2 600 000,00 0,00
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  2 600 000,00 0,00 2 600 000,00 0,00
  Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) 32 880 100,00 30 257 000,00 2 623 100,00 0,00
40000000 Офіційні трансферти   36 532 500,00 36 532 500,00 0,00 0,00
41000000 Від органів державного управління   36 532 500,00 36 532 500,00 0,00 0,00
41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 36 461 000,00 36 461 000,00 0,00 0,00
41020100 Базова дотація  36 461 000,00 36 461 000,00 0,00 0,00
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 71 500,00 71 500,00 0,00 0,00
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 71 500,00 71 500,00 0,00 0,00
X Разом доходів 69 412 600,00 66 789 500,00 2 623 100,00 0,00

 

                                                       

                        до рішення  сесії с/ ради    
                        "Про  селищний бюджет на 2023 рік"  
                               
РОЗПОДІЛ
видатків місцевого бюджету на 2023 рік
1950800000                              
(код бюджету)                             (грн.)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
усього видатки споживання з них видатки розвитку усього у тому числі бюджет розвитку видатки споживання з них видатки розвитку
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0100000     Орган з питань управління 20 833 983,00 19 383 983,00 8 590 035,00 540 000,00 1 450 000,00 23 100,00 0,00 23 100,00 0,00 0,00 0,00 20 857 083,00
0110000      Золотопотіцька ОТГ 20 833 983,00 19 383 983,00 8 590 035,00 540 000,00 1 450 000,00 23 100,00 0,00 23 100,00 0,00 0,00 0,00 20 857 083,00
0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 9 056 843,00 9 056 843,00 6 429 380,00 540 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 056 843,00
0112010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 2 200 000,00 2 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 200 000,00
0112152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я 2 170 000,00 2 170 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 170 000,00
0113032 3032 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
0113050 3050 1070 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 15 584,00 15 584,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 584,00
0113090 3090 1030 Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00
0113160 3160 1010 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00
0113171 3171 1010 Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування 4 056,00 4 056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 056,00
0113180 3180 1060 Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00
0113210 3210 1050 Організація та проведення громадських робіт 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00
0113230 3230 1070 Видатки, пов`язані з наданням підтримки внутрішньо перемішеним та/або евакуйованим особам у зв`язку із введенням воєнного стану 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00
0113241 3241 1090 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 2 022 000,00 2 022 000,00 1 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 022 000,00
0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00
0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 1 980 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 980 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 980 000,00
0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою 470 000,00 0,00 0,00 0,00 470 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470 000,00
0117461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00
0117680 7680 0490 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00
0118130 8130 0320 Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони 784 000,00 784 000,00 560 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 784 000,00
0118220 8220 0380 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00
0118311 8311 0511 Охорона та раціональне використання природних ресурсів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 100,00 0,00 23 100,00 0,00 0,00 0,00 23 100,00
0600000     Орган з питань освіти і науки 44 033 517,00 44 033 517,00 26 621 900,00 7 564 817,00 0,00 2 661 700,00 0,00 2 661 700,00 41 860,00 0,00 0,00 46 695 217,00
0610000     Орган з питань освіти і науки 44 033 517,00 44 033 517,00 26 621 900,00 7 564 817,00 0,00 2 661 700,00 0,00 2 661 700,00 41 860,00 0,00 0,00 46 695 217,00
0610160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 1 816 000,00 1 816 000,00 1 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 816 000,00
0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 14 831 900,00 14 831 900,00 9 900 100,00 1 528 600,00 0,00 750 000,00 0,00 750 000,00 0,00 0,00 0,00 15 581 900,00
0611021 1021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 19 975 937,00 19 975 937,00 10 005 000,00 5 542 817,00 0,00 1 850 000,00 0,00 1 850 000,00 0,00 0,00 0,00 21 825 937,00
0611070 1070 0960 Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 1 344 550,00 1 344 550,00 895 500,00 202 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 344 550,00
0611080 1080 0960 Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами 3 004 380,00 3 004 380,00 2 320 800,00 106 000,00 0,00 51 580,00 0,00 51 580,00 41 860,00 0,00 0,00 3 055 960,00
0613140 3140 1040 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00
0614030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 1 201 100,00 1 201 100,00 900 500,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 201 100,00
0614060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 1 709 650,00 1 709 650,00 1 250 000,00 125 400,00 0,00 10 120,00 0,00 10 120,00 0,00 0,00 0,00 1 719 770,00
0614082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00
0615011 5011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00
0617622 7622 0470 Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00
3700000     Орган з питань фінансів 1 922 000,00 1 422 000,00 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 922 000,00
3710000     Орган з питань фінансів 1 922 000,00 1 422 000,00 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 922 000,00
3710160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 1 152 000,00 1 152 000,00 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 152 000,00
3718710 8710 0133 Резервний фонд місцевого бюджету 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00
3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 270 000,00 270 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270 000,00
X X X УСЬОГО 66 789 500,00 64 839 500,00 36 011 935,00 8 104 817,00 1 450 000,00 2 684 800,00 0,00 2 684 800,00 41 860,00 0,00 0,00 69 474 300,00
                               
                               
  Т.в.о.селищного голови           Уляна ДЕМ`ЯНЧУК            
                               
                               

« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь