ЗОЛОТОПОТІЦЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
Тернопільська область, Чортківський район
Логотип Diia
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Про встановлення ставок єдиного податку на території Золотопотіцької селищної ради на 2022 рік

Дата: 06.05.2021 18:25
Кількість переглядів: 347

АНАЛІЗ  РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту рішення Золотопотіцької селищної ради

«Про встановлення ставок єдиного податку на території

Золотопотіцької селищної ради на 2022 рік»

 

І. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом регулювання

            Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Податковим кодексом України повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів покладені на органи місцевого самоврядування.

             Прийняття ставок на 2022 рік повинно відбутись із дотриманням  Податкового кодексу України та положень Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», що вимагає прийняття рішення про місцеві податки і збори  з дотриманням регуляторної процедури.

Згідно з п. 12.3.4 Податкового кодексу України визначено, що органи місцевого самоврядування приймають рішення про встановлення місцевих податків і зборів та офіційно оприлюднюють до 25 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується їх застосування. В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

При прийнятті рішення ми прагнемо забезпечити баланс інтересів  усіх сторін -  суб'єктів господарювання, населення та органу місцевого самоврядування. З метою уникнення надмірного податкового навантаження визначено оптимальні ставки які б забезпечували стабільні та достатні надходження до бюджету громади та не шкодило  б підприємницькій діяльності. Місцеві податки і збори в повному обсязі зараховуються до місцевого бюджету Золотопотіцької селищної ради та є вагомим джерелом наповнення бюджету громади. Прийняття рішення впорядкує деякі питання ведення бізнесу. Зменшить витрати часу платників податків на виконання обов’язкових процедур щодо декларування сум податків та їх оплату, підвищить фінансову спроможність місцевого бюджету.

Підтвердження важливості проблеми.

У разі прийняття  рішення "Про встановлення ставок єдиного податку на території Золотопотіцької селищної ради на 2022 рік" очікується, що в бюджет Золотопотіцької об'єднаної територіальної громади надійдуть кошти зі сплати єдиного податку в сумі  1219,7 тис. грн.

           Прийняття рішення з даного питання необхідне для прозорого та ефективного встановлення місцевих податків, здійснення необхідного контролю за повнотою проведення платежів, необхідності наповнення сільського бюджету та направлення коштів на соціальні програми громади, зокрема: програми соціальної  підтримки незахищених верств населення; утримання дошкільних навчальних закладів; утримання загальноосвітніх шкіл громади; утримання закладів культури, поточний ремонт доріг, організацію благоустрою населених пунктів.                

Виходячи з вищевикладеного, з метою безумовного виконання норм Податкового кодексу України, недопущення суперечливих ситуацій, забезпечення наповнення дохідної частини Золотопотіцьгого бюджету, виконання програм соціально-економічного розвитку громади, фінансовим відділом Золотопотіцької селищної ради розробляється проект рішення «Про встановлення ставок єдиного податку на території Золотопотіцької селищної ради на 2022 рік» та публікується на сайті Золотопотіцької селищної ради.

          Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

так

                        

Держава

                       так

 

Суб’єкти господарювання,

                       так

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва*

так

 

 

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів:

Застосування ринкових механізмів для вирішення вказаної проблеми не є можливим, оскільки здійснення вищезазначених заходів є засобом державного регулювання та відповідно до Податкового кодексу України є компетенцією Золотопотіцької селищної ради.

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів:

Зазначена проблема не може бути вирішена за допомогою діючих регуляторних актів з огляду на вимоги Податкового кодексу України. А саме, у разі, якщо до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування місцевих податків селищна рада не прийняла та до 25 липня не оприлюднила дане рішення, такі податки справляються, виходячи із норм Податкового кодексу України, із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування таких місцевих податків (стаття 12.3.5 Податкового кодексу України).

 

ІІ. Цілі державного регулювання

Основною метою розробки проекту є забезпечення практичної реалізації чинного законодавства шляхом встановлення місцевих податків на території Золотопотіцької селищної ради.

Проект регуляторного акта спрямований на розв’язання проблем, визначених в попередньому розділі.

Основними цілями регулювання є:

- здійснення планування та прогнозування надходжень від місцевих податків та зборів при формуванні бюджету;

- встановлення обґрунтованих ставок та пільг із сплати місцевих податків з врахуванням норм Податкового кодексу України та беручи до уваги рівень платоспроможності громадян та суб’єктів господарювання;

- забезпечення своєчасного та в повній мірі надходження місцевих податків;

- встановлення пільг щодо сплати місцевих податків і зборів;

- забезпечення відкритості процедури та прозорості дій Золотопотіцької селищної ради в питанні встановлення ставок місцевих податків;

- приведення рішення Золотопотіцької селищної ради у відповідність до норм та вимог Податкового кодексу України.

 

ІІІ.  Визначення та оцінка способів досягнення визначених цілей

  1. Визначення альтернативних способів

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1.

Не виносити на розгляд сесії селищної ради та не приймати  рішення селищної  ради «Про встановлення ставок єдиного податку на території Золотопотіцької селищної ради на 2022 рік».

Така альтернатива є неприйнятною в зв’язку з тим, що в даному випадку відповідно до статті 12.3.5 Податкового кодексу України, такі податки та/або збори справляються із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування таких місцевих податків та/або зборів, що не сприятиме наповненню селищного бюджету в можливих обсягах та протирічить нормам чинного законодавства (не дотримання процедури прийняття регуляторного акта та порушення норми статті 12 Податкового кодексу України).

Втрати селищного бюджету: у разі неприйняття даного рішення  бюджет селищної ради втратить надходження єдиного податку у сумі 1219,7 тис. грн  у зв’язку з відсутністю мінімальної ставки.

Альтернатива 2.

Прийняти  рішення «Про встановлення ставок єдиного податку на території Золотопотіцької селищної ради на 2022 рік» у запропонованому вигляді

Прийняття даного рішення селищної ради забезпечить встановлення чітких та прозорих механізмів справляння та сплати місцевих податків на території об’єднаної громади та відповідне наповнення  селищного бюджету,   забезпечить фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування. До селищного бюджету надійде  1219,7 тис. грн., що дозволить направити кошти для необхідних соціально-економічних програм.

Примітка: Максимальна ставка податку для платників І групи 10% – 227,0 грн. на 2021 рік та 248,1 грн. на 2022 рік (від розміру прожиткового мінімуму  для працездатних осіб, установленого законом на 01.01.2021р. –  2270,00 грн., прогнозовано на 2022 рік – 2481,00 грн.),  ІІ групи 20% –  1200,00 грн. на 2021 рік та 1340,00 грн. на 2022 рік (від розміру мінімальної заробітної плати, установленої законом на 01.01.2021р. – 6000,00 грн., прогнозна на 2022р. – 6700,00 грн.).

При описі альтернатив використовувалися розрахункові прогнозні показники надходжень до бюджету від сплати єдиного податку платниками І та ІІ груп.

 

Розрахунок витрат на одного суб’єкта господарювання – платників І групи єдиного податку у 2022 році

                                                                                                         Таблиця 1

Розмір ставки,

%

Оплата  за  місяць, грн.

Оплата за рік одним суб’єктом господарювання, грн.

10

248,10

2977,20

Примітка: При розрахунках ураховано розмір прожиткового мінімуму у 2021р. – 2270,00 грн., 2022р. – 2481,00 грн. (лист Міністерства фінансів України від 13.08.2020 №05110-14-6/25074).

 

Розрахунок витрат на одного  суб’єкта господарювання – платників ІІ групи єдиного податку у 2022 році

Таблиця 2

Розмір ставки,

%

Оплата  за  місяць, грн.

Оплата за рік одним суб’єктом господарювання, грн.

20

1340,0

16080,0

При розрахунках ураховано розмір мінімальної заробітної плати у 2021р. – 6000,0  грн., 2022р. – 6700,0 грн. (лист Міністерства фінансів України від 13.08.2020 №05110-14-6/25074).

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування

Вид альтернативи

 Вигоди

  Витрати

Альтернатива 1

 Відсутні

Відсутні

Альтернатива 2

1.Забезпечення відповідних надходжень до селищного бюджету від сплати місцевих податків у  сумі 1219,7 тис. грн.

2. Створення фінансових можливостей селищної ради для задоволення соціальних та інших потреб територіальної громади.

3.Забезпечення вимог чинного законодавства щодо встановлення місцевих податків і зборів.

1.Затрачений час на розроблення регуляторного акту.

2.Затрачений час на проведення відстежень результативності даного регуляторного акта та процедур з його оприлюднення.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

 Вигоди

  Витрати

Альтернатива 1

Сплата податку за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України

 -

Альтернатива 2

1.Сплата місцевих податків за обґрунтованими ставками. 2.Відкритість та прозорість процедури, яка передбачає внесення пропозицій та зауважень. 3.Створення сприятливих фінансових можливостей селищної ради  для покращення рівня соціальної захищеності територіальної громади в цілому та кожного мешканця.

Сплата податків  за запропонованими ставками в сумі 1219,7 тис.  грн.

Затрати часу, необхідні для вивчення положень про місцеві податки і збори та обговорення проекту рішення.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання 

Показник

Великі

Середні

Малі

 Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

-

-

-

64

 

 

64

 

 

Фізичні особи 1 групи

 

-

-

-

6

 

 

Фізичні особи 2 групи

 

-

-

-

58

 

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

-

-

-

100%

100%

 

Вид альтернативи

 Вигоди

  Витрати

Альтернатива 1

Сплата податків за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України надходження до бюджету відсутні

-

Альтернатива 2

1.Забезпечення прозорих та зрозумілих умов з питань справляння місцевих податків за встановленими ставками. 2.Додаткові надходження до  місцевого бюджету, які дозволять збільшити витрати на інфраструктуру  громади та створити сприятливі умови для діяльності  та ведення бізнесу.

Сплата податків за запропонованими ставками. Інформація щодо очікуваних витрат наведено у  додатку 4 до цього АРВ.

Затрати часу, необхідні для вивчення положень про місцеві податки та обговорення проекту рішення. Надходження до бюджету у  сумі 1219,7 тис. грн.

 

ІV.  Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

                 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1-Цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати)

Така альтернатива є неприйнятною в зв’язку з тим, що в даному випадку відповідно до статті 12.3.5 Податкового кодексу України, такі податки та/або збори справляються із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування таких місцевих податків та/або зборів, що не сприятиме наповненню селищного бюджету в можливих обсягах та протирічить нормам чинного законодавства (не дотримання процедури прийняття регуляторного акта та порушення норми статті 12 Податкового кодексу України).

 Очікувані втрати селищного бюджету в результаті неприйняття рішення складуть  1219,7 тис. грн., що не дозволить профінансувати заходи соціального та економічного  значення територіальної громади.

Альтернатива 2

3-цілі прийняття проекту регуляторного акта можуть бути досягнуті майже повною мірою ( усі важливі аспекти,  проблеми  існувати не будуть)

Прийняття рішення та встановлення запропонованих ставок, що забезпечить наповнення селищного бюджету на базі додаткових надходжень та чітких і прозорих механізмів справляння. До  селищного бюджету надійде 1219,7тис. грн. ., що дозволить направити кошти для необхідних соціальних програм.

                     

Рейтинг результативності

Вигоди

(підсумок)

Витрати

(підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

Держава: Відсутні

Громадяни: Сплата податків  за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України

Суб’єкти господарювання: Сплата податків  за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України

 

Держава: Відсутні

Громадяни: Відсутні

Суб’єкти господарювання: відсутні

Проблема продовжує існувати. Цілі регулювання не будуть досягнуті. Зменшення надходжень до бюджету.

Альтернатива 2

Держава: Надходження додаткових коштів до селищного бюджету, спрямування додаткового фінансового ресурсу на соціально-економічний розвиток громади.

Громадяни: Сплата податку за обґрунтованими ставками. Встановлення пільг по сплаті податків окремих категорій громадян.

Суб’єкти господарювання: Сплата податку за обґрунтованими ставками. Запровадження корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва.

Держава: Витрати   пов’язані з підготовкою регуляторного акту та проведення відстежень результативності даного регуляторного акта та процедур з його опублікування

Громадяни: Сплата податків за встановленими ставками.

Суб’єкти господарювання: сплата податків за запропонованими ставками. Інформація щодо очікуваних витрат наведено у додатку 4 до цього АРВ.

Сумарні витрати –   1224,3 тис.  грн.

Проблема існувати не буде. Забезпечить досягнення  регулювання, наповнення селищного бюджету, виконання програм соціально-економічного розвитку громади, збереження кількості суб’єктів господарювання та робочих місць.

          

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

У разі неприйняття регуляторного акта, податки справлятимуться по мінімальних ставках, що спричинить втрати дохідної частини бюджету і відповідно не виконання бюджетних програм. Вказана альтернатива є неприйнятною.

Зміни до  чинного законодавства в частині місцевих податків і зборів.

Альтернатива 2

Цілі прийняття проекту рішення Про встановлення ставок єдиного податку на території Золотопотіцької селищної ради на 2022 рік» будуть досягнуті майже в повній мірі.  До селищного бюджету надійдуть додаткові кошти від сплати податків, а податкове навантаження для платників не буде надмірним. Прийняттям  вказаного рішення буде досягнуто балансу інтересів селищної ради і платників податків.

Зміни до  чинного законодавства в частині місцевих податків і зборів.

       

           Таким чином для реалізації обрано Альтернативу 2 - встановлення економічно-обгрунтованих ставок єдиного податку, що є посильними для платників податків, та забезпечить фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування - Золотопотіцької селищної ради.                                                                                                      

         

V. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми

Основними механізмами, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми є  встановлення ставок місцевих податків шляхом прийняття  регуляторного акту.

Заходи, які забезпечують розв’язання даної проблеми:

- розробка проекту рішення «Про встановлення ставок єдиного податку на території Золотопотіцької селищної ради на 2022 рік» та АРВ до нього;

- проведення консультацій, робочих нарад, зустрічей з суб’єктами господарювання, жителями громади;

- оприлюднення проекту рішення разом з аналізом проекту регуляторного акта, отримання зауважень і пропозицій;

- підготовка експертного висновку відповідною комісією щодо відповідності проекту рішення вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

- отримання пропозицій від ДРС по удосконаленню проекту регуляторного акту;

- прийняття рішення на сесії Золотопотіцької селищної ради та його оприлюднення у встановленому законодавством порядку;

- проведення заходів з відстеження результативності регуляторного акта.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги.

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями  встановлювати ставки місцевих податків і зборів, не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

Дія регуляторного акта не поширюється на суб’єктів господарювання великого й середнього підприємництва, тому розрахунки витрат на одного суб’єкта господарювання та бюджетних витрат адміністрування зазначеної категорії відповідно до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (Постанова Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта») не проводилися. Питома вага суб’єктів І та ІІ груп малого підприємництва (мікро) у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія регуляторного акта, складає 100 відсотків.

У зв’язку з тим, що питома вага суб’єктів малого підприємництва в загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія регуляторного акта, перевищує 10%, здійснено розрахунок витрат на виконання вимог регуляторного акта для органів виконавчої влади та для суб’єктів малого підприємництва згідно з Методикою проведення аналізу впливу регуляторного акта (Тест малого підприємництва) (додаток 4).

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії запропонованого регуляторного акту один рік, що є достатнім для розв’язання проблеми та досягнення цілей державного регулювання.

Передбачається, що платники єдиного податку І та ІІ груп будуть неухильно виконувати вимоги запропонованого проекту рішення, тобто в повному обсязі та своєчасно здійснювати податкові платежі.

Несплата (неперерахування) фізичною особою-платником єдиного податку, визначеною підпунктами 1 і 2 пункту 291.4 статті 291 Кодексу, авансових внесків єдиного податку в порядку та в строки, визначені цим Кодексом, тягне за собою накладення штрафу в розмірі 50 відсотків ставки єдиного податку, обраної платником єдиного податку відповідно до Кодексу.

У разі виявлення відповідним контролюючим органом, під час проведення перевірок, порушень платником єдиного податку першої – третьої груп вимог, установлених Кодексом, анулювання реєстрації платника єдиного податку першої – третьої груп проводиться за рішенням такого органу, прийнятим на підставі акта перевірки, з першого числа місяця, наступного за кварталом, у якому допущено порушення. У такому випадку суб’єкт господарювання має право обрати або перейти на спрощену систему оподаткування після закінчення чотирьох послідовних кварталів з моменту прийняття рішення контролюючим органом.

Виходячи із норм пункту 5 статті 2 частини першої статті 3 Бюджетного Кодексу України бюджетний період для всіх бюджетів, що складають бюджетну систему України, становить один календарний рік, що починається 1 січня кожного року і закінчується 31 грудня того ж року.

Тобто, орган місцевого самоврядування, в рамках визначених Бюджетним та Податковим кодексами України, мають до 15 липня кожного року прийняти рішення на наступний рік з визначенням обов’язкових елементів, встановлених положеннями Кодексу для єдиного податку.

Проте, в разі внесення змін до чинного податкового законодавства на державному рівні, що впливатимуть на дію даного регуляторного акта, та необхідності зміни розміру ставок та доповнень за потребою  до нього будуть вноситись відповідні коригування.

 

VIII.  Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Основними показниками результативності акта є:

- забезпечення відповідних надходжень до селищного бюджету від сплати місцевих податків;

- кількість фізичних та юридичних осіб, на яких поширюється дія акта;

- рівень поінформованості суб'єктів господарювання та або фізичних осіб з основних положень акту. 

 

п/н

Назва показника

У разі прийняття рішення про місцеві податки та збори на 2022 рік, тис. грн.

1

Єдиний податок

1219,7

2

Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія акта, один.

64

3

Розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання, пов’язаними з виконанням вимог акту, 

1224,3

4

Час, що  витрачатиметься суб’єктами господарювання, пов’язаними з виконанням вимог акта, години на 1 суб’єкт

1

5

Рівень поінформованості суб`єктів господарювання з основних положень регуляторного акта, %

Оприлюднені: повідомлення, проект рішення, АРВ на офіційному сайті Золотопотіцької селищної ради

Високий.

Відповідно до частини п’ятої статті 12 Закону України «Про  засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень рішення визначається кількістю осіб, що:

- ознайомляться з зазначеним рішенням в приміщені Золотопотіцької селищної ради;

 

- отримають регуляторний акт за запитами до органів місцевого самоврядування;

 

- ознайомляться з регуляторним актом на офіційному веб-сайті

Золотопотіцької селищної ради

 

- отримають регуляторний акт або інформацію щодо основних його положень іншими шляхами.

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися фінансовим відділом Золотопотіцької селищної ради.

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься до дня набрання чинності цим регуляторним актом шляхом статистичного аналізу показників  місцевих податків і зборів, що надходять до селищного бюджету.

Повторне відстеження буде здійснюватись за 3 місяці до дня закінчення визначеного строку, але не пізніше дня закінчення строку дії регуляторного акта, в результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження. Проведення відстеження результативності буде здійснюватися за допомогою статистичного методу.

 У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу якісних показників дії цього акта, ці питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін.  

            Можливої шкоди від наслідків дії акта не вбачається.

 

 

 

Начальник  фінансового  відділу                                          Іван СКРИПНИК                                          

                                                                                                                                        Додаток 4 

 

ТЕСТ

малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

Робочі наради, зустрічі

3

Отримання інформації про встановлення ставок єдиного податку на 2022 рік, обговорено та запропоновано залишити розміри ставок місцевих податків на рівні запропонованих,

надано

пропозиції  щодо вдосконалення розробленого проекту акта.

2

Консультації (в телефонному  та усному режимі)

26

Отримання інформації про встановлення ставок єдиного податку на 2022 рік, обговорено та запропоновано залишити розміри ставок місцевих податків на рівні запропонованих,  надано

пропозиції  щодо вдосконалення розробленого проекту акта.

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб'єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 01 березня 2021 р. по 05 квітня  2021 р.

2. Вимірювання впливу регулювання на суб'єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

- кількість суб'єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 64 (одиниць), (кількість суб’єктів господарювання, що здійснювали діяльність на території Золотопотіцької селищної ради у 2020 бюджетному році та від яких надходили податки до селищного бюджету, а також суб’єкти господарювання що здійснюють свою діяльність на території сіл що приєдналися до Золотопотіцької громади згідно з перспективним планом формування територій громад Тернопільської області згідно Розпорядження КМ України  від   22 квітня 2020 року № 482-р та від яких надходять податки до селищного бюджету з 01.01.2021 року) у тому числі мікропідприємництва 64 (одиниць);

- питома вага суб'єктів малого підприємництва у загальній кількості суб'єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100 (відсотків) (відповідно до таблиці "Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання" додатка 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

 

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік провадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п'ять років

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

Формула:

кількість необхідних одиниць обладнання Х вартість одиниці

0

 

 

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

Формула:

прямі витрати на процедури повірки (проведення первинного обстеження) в органі державної влади + витрати часу на процедуру обліку (на одиницю обладнання) Х вартість часу суб' єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість процедур обліку за рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб'єкту малого підприємництва

0

 

 

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

Формула:

оцінка витрат на експлуатацію обладнання (витратні матеріали та ресурси на одиницю обладнання на рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному

суб’єкту малого підприємництва

0

 

 

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

Формула:

оцінка вартості процедури обслуговування обладнання (на одиницю обладнання) Х кількість процедур технічного обслуговування на рік на одиницю обладнання Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб'єкту малого підприємництва

0

 

 

5

Інші процедури(сплата податків і зборів)

сплата єдиного податку(ставки єдиного податку встановлені для фізичних осіб- підприємців незалежно від виду господарської діяльності)

 

 

 

 

I група

2977,20

 

 

II група

16080,0

 

 

6

Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

19057,20

 

 

7

Кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

64

 

 

8

Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик "разом" Х кількість суб' єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)

1219660,80

 

 

 

 

Оцінка вартості адміністративних процедур суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання Формула:

витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість форм

36,11 (з розрахунку на 1 годину)

 

 

10

Процедури організації

виконання вимог регулювання

Формула:

витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб'єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб' єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур

36,11 (з розрахунку на 1 годину)

 

 

11

Процедури офіційного звітування

Формула:

витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм (окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб'єктів, що користуються формами засобів - окремо електронна звітність, звітність до органу, поштовим зв'язком тощо) + оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок)) Х вартість часу суб' єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість оригінальних звітів Х кількість періодів звітності за рік

0

 

 

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

Формула:

витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів Х вартість часу суб' єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість перевірок за рік

0

 

 

13

Інші процедури (уточнити)

-

 

 

14

Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

72,22

 

 

15

Кількість суб' єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

64

 

 

16

Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик "разом" Х кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 Х рядок 15)

4622,08

 

 

 

Примітка. Для розрахунку використано: згідно Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» - мінімальна заробітна плата 6000,00 грн., в погодинному розмірі 36,11 грн. Витрати часу для отримання первинної інформації про вимоги  регулювання складають близько 1 години. Інші витрати не  передбачаються.

Враховуючи термін дії акту та відсутність ставок на наступні роки, витрати на 5 років визначити неможливо.

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання для суб'єктів малого підприємництва.

 

Бюджетні витрати  на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків (зборів), не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

 

4. Розрахунок сумарних витрат суб'єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Показник

Перший рік

регулювання

(стартовий)

За п'ять років

1

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1219660,80

0

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

4622,08

0

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

1224282,88

0

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва

0

0

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

1224282,88

0

 

       5. Розроблення коригуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання.

На основі аналізу статистичних даних, що використані фінансовим відділом Золотопотіцької селищної ради визначено, що зазначена сума є прийнятною для  малого підприємництва і впровадження компенсаторних (пом’якшувальних) процедур не потрібно.

Пом’якшувальними заходами є подальший перегляд розміру ставок місцевих податків і зборів, що ґрунтуватиметься на результаті відстеження регуляторного акта, аналізі динаміки сплати та можливих змін до законодавства.

Начальник  фінансового  відділу                                          Іван СКРИПНИК


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь