ЗОЛОТОПОТІЦЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
Тернопільська область, Чортківський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

ПРОЕКТ Антикорупційна програма ради Золотопотіцької об’єднаної територіальної громади на 2018 – 2020 роки

Дата: 02.10.2018 15:57
Кількість переглядів: 813

ПРОЕКТ

Антикорупційна програма

ради Золотопотіцької об’єднаної територіальної громади

на 2018 – 2020 роки

        

 

          Антикорупційна програма ради Золотопотіцької об’єднаної територіальної громади (далі – Антикорупційна програма)  розроблена відповідно до законів України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”, ,,Про запобігання корупції”, ,,Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014 – 2017  роки?, Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної   політики в   Україні   (Антикорупційної  стратегії)   на  2015 – 2017 роки, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 265, з метою запобігання та мінімізації корупційних правопорушень у діяльності ради Золотопотіцької об’єднаної територіальної громади та створення дієвої системи протидії проявам корупції.

 

І. Визначення засад загальної відомчої політики

щодо запобігання та протидії корупції у діяльності,

ради Золотопотіцької об’єднаної територіальної громади, заходи з їх реалізації, а також виконання антикорупційної стратегії

та державної антикорупційної програми

        

                Корупція  в  Україні  набула  ознак  системного  явища,  що  негативно впливає на всі сфери суспільного життя кожного регіону  та  країни в  цілому. Така ситуація потребує невідкладного вжиття комплексу  системних  заходів, які мають відповідати специфіці цього явища у Золотопотіцькій об’єднаній територіальній громаді і базуватися на Антикорупційній стратегії на 2015−2017 роки.

          Мета Антикорупційної програми – забезпечення виконання статті 19 Закону України ,,Про запобігання корупції, Закону України ,,Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014−2017 роки та  Постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 265 ,,Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015−2017 роки.

          Проблему передбачається розв’язати шляхом об’єднання зусиль об’єднаної територіальної громади та громадських (неурядових) організацій, шляхом імплементації нових засад державної антикорупційної політики (Антикорупційна стратегія) на 2014−2017 роки, затвердженої Законом України від 14 жовтня 2014 року № 1699-VII, а також належного впровадження нового базового антикорупційного законодавства, зокрема законів України ,,Про запобігання корупції та ,,Про Національне антикорупційне бюро України.

Для реалізації вищезазначеного необхідно створити ефективні механізми запобігання корупції та конфлікту інтересів, виявлення корупційних ризиків, що можуть виникнути у службовій діяльності посадових осіб ради Золотопотіцької об’єднаної територіальної громади, та забезпечити своєчасне усунення умов та причин виникнення цих ризиків, запобігання порушенням етичних стандартів поведінки та організувати контроль за дотриманням правил щодо доброчесності, об’єктивності та неупередженості, компетентності та ефективності, належного виконання посадовими особами положень щодо відповідності прийнятих рішень вимогам законів та інших нормативно-правових актів.

Таким чином, заходами з реалізації загальної відомчої політики стосовно запобігання та протидії корупції у сфері діяльності ради Золотопотіцької об’єднаної територіальної громади визначено:

проведення серед посадових осіб ради Золотопотіцької об’єднаної територіальної громади (далі – посадових осіб місцевого самоврядування) організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції, у тому числі за рахунок підтримки на внутрішньому сайті ради Золотопотіцької об’єднаної територіальної громади відповідної рубрики ,,Запобігання проявам корупції”;

вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та його усунення, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків у діяльності посадових осіб місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і закладах, що належать до сфери управління ради Золотопотіцької об’єднаної територіальної громади;

здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі шляхом опрацювання відповідним відділом ради Золотопотіцької об’єднаної територіальної громади проектів нормативно-правових актів;

здійснення контролю за дотриманням посадовими особами місцевого самоврядування під час виконання посадових обов’язків загальноетичних норм поведінки, ввічливості у стосунках з громадянами, керівниками, колегами та підлеглими;

проведення службових розслідувань за дорученням керівництва ради Золотопотіцької об’єднаної територіальної громади та вжиття заходів для притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, повідомлення про такі випадки спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції;

виявлення ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань у виконавчому апараті ради Золотопотіцької об’єднаної територіальної громади, та здійснення оцінки щодо наявності корупційної складової;

забезпечення конфіденційності інформації про осіб, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, факти підбурення їх до вчинення корупційних правопорушень;

інформування посадових осіб ради Золотопотіцької об’єднаної територіальної громади про випадки вчинення корупційних правопорушень, а також на підприємствах, в установах та закладах, що належать до сфери її управління;

забезпечення доступу до публічної інформації та дотримання принципів прозорості та неупередженості при публічному висвітлюванні на офіційному веб-сайті суспільно важливої інформації щодо діяльності ради Золотопотіцької об’єднаної територіальної громади;

забезпечення доступу громадськості до обговорення проектів рішень ради Золотопотіцької об’єднаної територіальної громади;

забезпечення контролю своєчасного подання посадовими особами місцевого самоврядування електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

ІІ.  Оціннювання корупційних ризиків у діяльності ради Золотопотіцької об’єднаної територіальної громади,

причини, що їх породжують, та умови, що їм сприяють

 

Здійснення об’єктивного оціннювання корупційних ризиків у діяльності ради Золотопотіцької об’єднаної територіальної громади є необхідним кроком у запобіганні порушенням антикорупційного законодавства. Такий підхід надасть можливість забезпечити відповідність антикорупційних заходів специфіці діяльності та раціонально використовувати ресурси, що спрямовуються на проведення відповідної роботи.

Оціннювання корупційних ризиків у діяльності ради Золотопотіцької об’єднаної територіальної громади здійснюється на виконання ст. 19 Закону України ,,Про запобігання корупції?, рішень Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126 ,,Про затвердження Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади?, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848 (далі – Методологія оцінювання), та від 19 січня 2017 року № 31 “Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади?.

Оцінювання корупційних ризиків здійснюється згідно з робочим планом, що затверджений головою відповідної комісії з оцінювання корупційних ризиків та доводиться до членів комісії. Робочим планом визначається об’єкти оцінювання корупційних ризиків, джерела інформації для проведення оцінки, методи та способи оцінки корупційних ризиків, а також відповідальні особи та строки проведення.

Оцінювання корупційних ризиків членами комісії здійснюється за критеріями ймовірності виникнення ідентифікованих корупційних ризиків та наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією.

За підсумками проведеної роботи складається звіт за результатами оцінювання корупційних ризиків у діяльності ради Золотопотіцької об’єднаної територіальної громади, який у встановленому порядку затверджується головою ради Золотопотіцької об’єднаної територіальної громади. З урахуванням методології оцінювання звіт складається з двох елементів: опису ідентифікованих корупційних ризиків, чинників корупційних ризиків та можливих наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, та таблиці оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення.

Опис ідентифікованих корупційних ризиків, чинників корупційних ризиків та можливих наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, наведено в додатку 1 до рішення ради Золотопотіцької об’єднаної територіальної громади.

 

      ІІІ. Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, осіб,

відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси

 

Заходи стосовно усунення виявлених корупційних ризиків полягають у визначенні можливих механізмів протидії та запобігання корупційним ризикам, містять пропозиції щодо шляхів їх реалізації та спрямовані на ліквідацію або мінімізацію умов (причин) виникнення корупційних ризиків. 

Детальний опис заходів стосовно усунення (мінімізації) корупційних ризиків, строки виконання заходів та відповідальні особи за їх виконання, ресурси та очікувані результати наведено в додатку 2 до рішення ради Золотопотіцької об’єднаної територіальної громади.

 

  1. Навчання та заходи з поширення інформації

щодо програм антикорупційного спрямування

 

Для забезпечення проведення серед посадових осіб місцевого самоврядування організаційної та роз’яснювальної роботи з питань запобігання, виявлення і протидії корупції відповідним підрозділом ради Золотопотіцької об’єднаної територіальної громади уповноваженим з питань запобігання та виявлення корупції в діяльності ради Золотопотіцької об’єднаної територіальної громади протягом 2018 року:

постійно надаватиметься допомога посадовим особам місцевого самоврядування у заповненні електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

 працівники відповідного підрозділу ради Золотопотіцької об’єднаної територіальної громади братимуть  участь у семінарах із підвищення  кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування щодо запобігання корупції, які будуть проводитися у відповідних вищих навчальних закладах. У разі організації Національним агентством з питань запобігання корупції, Національним агентством України з питань державної служби чи Міністерством юстиції України семінарів, круглих столів та інших навчальних заходів з питань основних положень та вимог антикорупційного законодавства буде забезпечена участь працівників уповноваженого структурного підрозділу ради Золотопотіцької об’єднаної територіальної громади у таких заходах.

 

  1. Процедури щодо моніторингу, оцінювання виконання та періодичного перегляду Антикорупційної програми

 

Уповноважений структурний підрозділ ради Золотопотіцької об’єднаної територіальної громади забезпечує координацію діяльності структурних підрозділів ради Золотопотіцької об’єднаної територіальної громади щодо  виконання заходів щорічної антикорупційної програми, узагальнює отриману у строки, визначені рішенням ради Золотопотіцької об’єднаної територіальної громади про затвердження антикорупційної програми, інформацію відповідальних виконавців стосовно виконання цих заходів, а також щоквартально проводить оцінку результатів здійснення заходів за критеріями фактичного виконання заходів та їх впливу на очікувані результати з усунення або мінімізації корупційного ризику й оформлюється її у спеціальному звіті.

За результатами моніторингу ефективності запланованих заходів, за наслідками проведеного оцінювання результатів їх здійснення, а також після проведення додаткового оцінювання  корупційних ризиків до Антикорупційної програми можуть вноситись зміни та/або доповнення.

Законом України ,,Про запобігання корупції” визначено, що антикорупційні програми погоджуються Національним агентством з питань запобігання корупції, тож у разі надання ним обов’язкових для розгляду пропозицій та зауважень до Антикорупційної програми, вона підлягає перегляду та/або доопрацюванню у строки, визначені Національним агентством з питань запобігання корупції.

 

  1. Інші заходи спрямовані на запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням заходи

 

З метою отримання інформації про корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення в раді Золотопотіцької об’єднаної територіальної громади створюється постійно діюча пряма телефонна лінія ,,Суспільство проти корупції?, номер телефону якої необхідно розмістити на сайті ради Золотопотіцької об’єднаної територіальної громади.

Керівники структурних підрозділів ради Золотопотіцької об’єднаної територіальної громади, які відповідають за координацію роботи комунальних підприємств, установ та закладів здійснити та вжити заходів, які є необхідними та обґрунтованими для запобігання і протидії корупції у діяльності юридичної особи, а також регулярне оцінювання корупційних ризиків у її діяльності.

 Здійснюється координація діяльності комунальних підприємств, установ, закладів щодо розроблення у випадках, визначених ст. 62 Закону України ,,Про запобігання корупції? порядку Антикорупційної програми юридичних осіб, які в обов’язковому порядку затверджуються їх керівниками.

 

 


Коментарі:

Андрій
2018-11-30 18:06:32

Доброго дня! Колеги, в цілому ініціатива дуже позитивна, але з огляду на приписи статті 19 Конституції України можуть бути питання до законності прийняття рішення про затвердження програми. Стаття 19 профільного закону про запобігання корупції містить вичерпний перелік органів влади, які приймають програми. Хоча ініціатива дійсно хороша.

Додати коментар


« повернутися

Коментування статті/новини

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь