ЗОЛОТОПОТІЦЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
Тернопільська область, Чортківський район
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Засідання  конкурсної комісії на зайняття вакантної посади директора Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги»

Дата: 04.03.2021 09:01
Кількість переглядів: 792

ПРОТОКОЛ №1

засідання  конкурсної комісії на зайняття вакантної посади директора Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Золотопотіцької  селищної ради

03.03. 2021р.                                                           смт. Золотий Потік                                                

Початок проведення засідання конкурсної комісії: о 16 годині 00 хвилин.

Закінчення засідання конкурсної комісії: о 16 годині 45 хвилин.

 

Присутні:

голова конкурсної комісії -Дем’янчук Уляна Тарасівна;

 

члени конкурсної комісії : Понтус Василь  Андрійович, Юзьків Василь Петрович , Навроцький Микола Григорович , Кушик  М.І.,Томашев Ю.П.

 

Відсутні: Чорна Ліля Володимирівна,Довбенко Ольга Іванівна.

 

 Голова комісії- Дем'янчук У. Т. запропонувала порядок денний засідання  конкурсної комісії.

  

    Проведено голосування  за питання порядку денного.

    Результати голосування : «за» - одноголосно.

 

  До порядку денного включено такі питання:

 

 • Встановлення строку прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі.
 • Встановлення вимог до  осіб, які виявили бажання взяти учать у

               конкурсі.

 • Визначення дати проведення наступного засідання конкурсної комісії з розгляду заяв претендентів і доданих до них документів на відповідність встановленим вимогам.
 • Про оприлюднення оголошення про проведення конкурсу та 

               результатів засідання конкурсної комісії.

 

І. Встановлення строку прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі.

 

СЛУХАЛИ: Дем’янчук У.Т. голову конкурсної комісії, яка повідомила, що відповідно до пункту 30 постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 року № 1094 «Про порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров'я» документи для участі у конкурсі приймаються у строк не менше 14 календарних днів, але не більше 30 календарних днів після дати оприлюднення оголошення. А тому конкурсній комісії необхідно визначити, в який саме термін особи будуть подавати документи.

Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1094 (далі – Порядок) на виконання п.10 рішення сесії Золотопотіцької селищної ради Чортківського району Тернопільської області від 28.01.2021 № 169 «Про створення  комунального некомерційного підприємства «Золотопотіцький центр первинної медико-санітарної допомоги» Золотоптіцької  селищної ради Чортківського району Тернопільської області», оголошення про конкурс було опубліковане на офіційному сайті  Золотопотіцької селищної ради 10.02.2021р., запропонувала, приймати документи для участі у конкурсі від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі,  з 04.03.2021р. до 18.03.2021р.(до закінчення робочого дня) Загальний час подання заяв становитиме 15 календарних днів після дати оприлюднення конкурсною комісією оголошення.

 

Голосували: «за» -  6, «проти» - 0, «утримались» - 0.

ВИРІШИЛИ: документи для участі у конкурсі подавати у строк                15 календарних днів,а саме : з 04.03.2021р. до 18.03.2021р. (включно) після дати оприлюднення конкурсною комісією оголошення.

ІІ. Встановлення вимог до  осіб, які виявили бажання взяти учать у конкурсі.

СЛУХАЛИ: Дем’янчук У. Т., голову конкурсної комісії, яка повідомила, що відповідно до ст. 16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я»  від 19 листопада 1992 р. №2801 керівником закладу охорони здоров'я незалежно від форми власності може бути призначено лише особу, яка відповідає єдиним кваліфікаційним вимогам, що встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в сфері охорони здоров'я.

      Далі перелічила єдині кваліфікаційні вимоги для керівників закладів охорони здоров'я (головних лікарів, директорів), затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29.03.2002 року  № 117 "Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників", ВИПУСК 78 «Охорона здоров'я» (зі змінами), який погоджений з Міністерством праці та соціальної політики України, а саме до 01 січня 2022 року- вища  освіта II рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування», або «Право», або «Соціальні та поведінкові науки», або «Гуманітарні науки», або «Охорона здоров”я» та спеціалізацією «Організація і управління охороною здоров”я».

Стаж роботи для керівників закладів охорони здоров”я, які надають тільки первинну медичну допомогу – не менше 3-х років стажу за основною спеціальністю або одного року на керівних посадах.

      Також претендент повинен знати - Конституцію України ; закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу  охорони здоров'я; профіль, спеціалізацію й особливості структури закладу охорони здоров”я; податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і закладу охорони здоров’я; можливості ефективного використання робочих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або зміни; кадрові ресурси закладу охорони здоров’я; порядок розроблення і затвердження бізнес-планів, фінансових планів (у разі необхідності) та програм виробничо-господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; кон”юктуру ринку; порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів; галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва і досвід завоювання позицій на світових та регіональних ринках продукції; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство, технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв”язку; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом; методику визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров”я.

Щодо вимог до конкурсної пропозиції: зазначені вимоги передбачені пунктом 29 постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 року № 1094 «Про порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров'я», а саме - конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу на п'ять років, в якому передбачаються: план створення та реформування закладу протягом одного року; заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції; пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу; пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

Для участі у конкурсі особа подає особисто або надсилає поштою конкурсній комісії у визначений в оголошенні строк такі документи:

 • копію паспорта громадянина України;
 • письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1;
 • резюме у довільній формі;
 • автобіографію (у випадках, визначених законодавством);
 • копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;
 • згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2;
 • конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;
 • довідку МВС про відсутність судимості;
 •  медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;
 •  попередження стосовно встановлених Законом України “Про запобігання корупції“ вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3;
 •  заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4;
 •  підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України “Про запобігання корупції“).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

 

ВИСТУПИВ: Понтус В.А  , який запропонував затвердити вимоги до осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі та конкурсної пропозиції.

Голосували: «за» -   6 , «проти» - 0   , «утримались» -  0 ,

ВИРІШИЛИ:

2.1. Встановити та затвердити вимоги до осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, а саме : вища  освіта II рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування», або «Право», або «Соціальні та поведінкові науки», або «Гуманітарні науки», або «Охорона здоров”я» та спеціалізацією «Організація і управління охороною здоров”я».

       Стаж роботи для керівників закладів охорони здоров”я, які надають тільки первинну медичну допомогу – не менше 3-х років стажу за основною спеціальністю або одного року на керівних посадах.

      Повинен знати - Конституцію України ; закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу  охорони здоров'я; профіль, спеціалізацію й особливості структури закладу охорони здоров”я; податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і закладу охорони здоров’я; можливості ефективного використання робочих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або зміни; кадрові ресурси закладу охорони здоров’я; порядок розроблення і затвердження бізнес-планів, фінансових планів (у разі необхідності) та програм виробничо-господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; кон’юктуру ринку; порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів; галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва і досвід завоювання позицій на світових та регіональних ринках продукції; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство, технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв”язку; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом; методику визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров”я.

 

2.2. Встановити вимоги до конкурсної пропозиції, а саме: конкурсна пропозиція повинна містити проект плану створення та  розвитку закладу на середньострокову перспективу на три-п'ять років, в якому передбачаються: план створення та реформування закладу протягом одного року; заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції; пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу; пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

Для участі у конкурсі особа подає особисто або надсилає поштою конкурсній комісії у визначений в оголошенні строк такі документи:

 • копію паспорта громадянина України;
 • письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1;
 • резюме у довільній формі;
 • автобіографію (у випадках, визначених законодавством);
 • копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;
 • згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2;
 • конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;
 • довідку МВС про відсутність судимості;
 •  медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;
 •  попередження стосовно встановлених Законом України “Про запобігання корупції“ вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3;
 •  заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4;
 •  підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України “Про запобігання корупції“).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

 

ІІІ. Визначення дати проведення наступного засідання конкурсної комісії з розгляду заяв претендентів і доданих до них документів на відповідність встановленим вимогам.

 

СЛУХАЛИ: Дем’янчук У. Т., голову конкурсної комісії, яка зазначила,що  відповідно до пунктів 24, 30 постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 року 1094 «Про порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров'я» конкурсна комісія забезпечує  перевірку документів, поданих претендентами на відповідність установленим вимогам. А тому виникає необхідність затвердження дати засідання конкурсної комісії для перевірки документів, поданих претендентами.

ВИСТУПИВ: Навроцький М.Г ., який запропонував  призначити  засідання конкурсної комісії  з розгляду  заяв претендентів і доданих до них документів на  18.березня 2021року о 16,00 годині.

Голосували: «за» - 6   , «проти» -  0 , «утримались» - 0  .

ВИРІШИЛИ: призначити  засідання конкурсної комісії  з розгляду  заяв претендентів і доданих до них документів на  18.березня  2021 року о 16.00 год.

ІУ. Про оприлюднення оголошення про проведення конкурсу та результатів засідання конкурсної комісії.

СЛУХАЛИ: Дем’янчук У. Т., голову конкурсної комісії, яка повідомила, що згідно пунктів 23, 24, 27 постанови Кабінету міністрів України від 27.12.2017 року № 1094 «Про порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров'я» комісія не пізніше ніж протягом трьох днів після формування її складу оприлюднює на офіційному веб-сайті оголошення про проведення конкурсу. В оголошенні зазначаються відомості зазначені у пункті 27 цієї постанови.

Крім цього, конкурсна комісія оприлюднює на офіційному веб-сайті інформацію про рішення конкурсної комісії не пізніше наступного робочого дня після підписання протоколу.

 

 

ВИСТУПИВ: Юзьків В.П , який запропонував оприлюднити на офіційному     веб- сайті Золотопотіцької  селищної ради оголошення про проведення конкурсу та інформацію про рішення конкурсної комісії згідно чинного законодавства, а саме 19.03.2021 року.

 

Голосували: «за» - 6 , «проти» - 0, «утримались» - 0.

ВИРІШИЛИ: доручити Дем’янчук Уляні Тарасівні  конкурсної комісії                         оприлюднити на офіційному веб-сайті Золотопотіцької селищної ради оголошення конкурсної комісії про проведення конкурсу та інформацію про рішення конкурсної комісії .

       Зазначені оприлюднення здійснити відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 року № І094 «Про порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони  здоров’я».

 

Голова конкурсної комісії                            Дем’янчук У .Т.

Секретар конкурсної комісії                         Чорна Л.В.

                      

 

Члени конкурсної комісії:                            

Понтус В.А.

Юзьків В.П.

Навроцький М.Г.

Довбенко О.І.

Кушик М. І.

Томашев Ю. П.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь