ЗОЛОТОПОТІЦЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
Тернопільська область, Чортківський район
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

ПОРЯДОК проведення конкурсу на заміщення вакантних посад

Дата: 13.01.2021 18:17
Кількість переглядів: 466

ПОРЯДОК та умови проведення конкурсу  на заміщення вакантних посад
посадових осіб місцевого самоврядування Золотопотіцької селищної ради та її виконавчих органів

1.Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає процедуру проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування Золотопотіцької селищної ради та її виконавчих органів (далі - конкурс), крім випадків, коли законами України встановлено інший порядок заміщення таких посад.

1.2. Конкурс на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування Золотопотіцької селищної ради та її виконавчих органів проводиться з метою забезпечення конституційного права рівного доступу до служби в органах місцевого самоврядування громадян України.

 1.3. Проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування Золотопотіцької селищної ради та її виконавчих органів здійснює конкурсна комісія з проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування Золотопотіцької селищної ради та її виконавчих органів (далі - конкурсна комісія).

1.4. Склад конкурсної комісії затверджується розпорядженням селищного голови. Конкурсна комісія складається з голови, секретаря та членів комісії. Очолює конкурсну комісію секретар Золотопотіцької селищної ради. До складу конкурсної комісії входять посадові особи місцевого самоврядування Золотопотіцької селищної ради та її виконавчих органів. Зміни до складу конкурсної комісії вносяться відповідним розпорядженням селищного голови.

1.5. Переведення на рівнозначну або нижчу посаду (за згодою сторін), а також просування по службі посадових осіб місцевого самоврядування, які зараховані до кадрового резерву чи успішно пройшли стажування у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, може здійснюватися без конкурсного відбору.

 2. Умови проведення конкурсу

2.1. Умови проведення конкурсу відповідно до цього Порядку визначаються селищним головою, який призначає на посади та звільняє з посад посадових осіб місцевого самоврядування Золотопотіцької селищної ради та її виконавчих органів. Рішення про проведення конкурсу приймається селищним головою за наявності вакантної посади.

2.2. До участі у конкурсі не допускаються особи, які:

 • досягли установленого законодавством граничного віку перебування на службі в органах місцевого самоврядування;
 • визнані в установленому порядку недієздатними;
 • мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади в органах місцевого самоврядування;
 • відповідно до закону позбавлені права займати посади в органах державної влади або в органах місцевого самоврядування протягом установленого строку;
 • у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі особам, які є близькими родичами чи свояками;
 • в інших випадках, установлених законами.

2.3. Особи, які подали до селищної ради необхідні документи з метою участі у конкурсі, є кандидатами на зайняття вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування Золотопотіцької селищної ради та її виконавчих органів (далі - кандидати).

2.4. Конкурс проводиться поетапно:

1) публікація селищною радою розпорядження та оголошення про проведення конкурсу в пресі або офіційному сайті https://zolotopoticka-gromada.gov.ua/;
2) прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, та їх попередній розгляд на відповідність установленим кваліфікаційним вимогам до відповідного рівня посади;
3) проведення іспиту та відбір кандидатів.

3. Оголошення про конкурс

3.1. Золотопотіцька селищна рада опубліковує оголошення про проведення конкурсу в пресі або на офіційному сайті https://zolotopoticka-gromada.gov.ua/ та поширює його через інші офіційні засоби масової інформації не пізніше, ніж за місяць до початку конкурсу та доводить його до відома працівників Золотопотіцької селищної ради та її виконавчих органів.

3.2. В оголошенні про проведення конкурсу селищною радою містяться такі відомості:

1) місцезнаходження Золотопотіцької селищної ради, адреса та номери телефонів;
2) назви вакантних посад із зазначенням, що додаткова інформація щодо основних функціональних обов'язків, розміру та умов оплати праці надається відділом організаційної роботи, діловодства та контролю;
3) основні вимоги до кандидатів, визначені згідно з типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками посад посадових осіб органів місцевого самоврядування;
4) строк прийняття документів (протягом 30 календарних днів з дня оприлюднення розпорядження/оголошення про проведення конкурсу).

В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству про службу в органах місцевого самоврядування.

3.3. При заміщенні вакантних посад, призначення на які, відповідно до чинного законодавства, здійснюється за іншою процедурою, а також у разі прийняття селищним головою рішення про призначення осіб, згідно з пунктом 5 цього Порядку, конкурс не оголошується.

4. Прийом та розгляд документів на участь у конкурсі:

4.1. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії Золотопотіцької селищної ради такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі, в якій заявник вказує, що він ознайомлений із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття та проходження служби в органах місцевого самоврядування;
 • заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;
 • дві фотокартки розміром 4х6 см;
 • копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня засвідчені нотаріально або загальним відділом виконавчого апарату обласної ради;
 • декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції»;
 • копію документа, який посвідчує особу;
 • копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

Особи, які працюють в Золотопотіцькій селищній раді та її виконавчих органах і бажають взяти участь у конкурсі, зазначених документів до заяви не додають.

4.2. Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

4.3. Забороняється вимагати відомості та документи, подання яких не передбачено чинним законодавством.

4.4. Перевірка поданих документів на їх відповідність установленим вимогам щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування, передбаченим для кандидатів на посаду посадової особи органів місцевого самоврядування, проводиться відділом організаційної роботи, діловодства та контролю .

4.5. Особи, документи яких не відповідають установленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до конкурсу не допускаються, про що їм повідомляється відділом організаційної роботи, діловодства та контролю з відповідним обґрунтуванням.

4.6. Якщо кандидат наполягає на участі у конкурсі за даних обставин, він допускається до участі у ньому, але остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

4.7. Подані документи та матеріали конкурсної комісії зберігаються у відділі організаційної роботи, діловодства та контролю.

5. Порядок проведення іспиту  та відбору кандидатів:

5.1. З метою об'єктивної оцінки знань і здібностей кандидатів конкурсною комісією проводиться іспит у формі тесту.

5.2. Відділ організаційної роботи, діловодства та контролю Золотопотіцької селищної ради за погодженням із головою конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.

5.3. Під час іспиту перевіряються знання Конституції України, Законів України "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про місцеве самоврядування", "Про державну службу" (в частині, що регулює питання служби в органах місцевого самоврядування), «Про засади запобігання і протидії корупції» та законодавства, яким визначається специфіка функціональних повноважень структурних підрозділів Золотопотіцької селищної ради.

5.4. Об'єктивність проведення іспиту забезпечується рівними умовами (тривалість іспиту, зміст та кількість питань, підрахунок результатів тощо) та відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінки.

5.5. Перелік питань на перевірку знання законодавства, у тому числі законодавства, яким визначається специфіка функціональних повноважень структурних підрозділів Золотопотіцької селищної ради, затверджується селищним головою.

5.6. Перелік питань може публікуватися у відповідних друкованих засобах масової інформації та надаватися для ознайомлення усім учасникам конкурсу підчас подання документів для участі у ньому.

5.7. Процедура іспиту складається з 3 етапів:

1) організаційна підготовка до іспиту;
2) складання іспиту;
3) оцінювання та підбиття підсумків іспиту.

5.8. Організаційна підготовка до іспиту:

1) Організаційна підготовка до іспиту проводиться в день проведення іспиту з усіма кандидатами на заміщення вакантних посад.
2) Секретар конкурсної комісії інформує про тривалість та процедуру складання іспиту.
3) До початку іспиту секретар конкурсної комісії відповідає на запитання кандидатів щодо процедури іспиту. Інформація секретаря про умови складання іспиту має бути достатньо зрозумілою і вичерпною для кандидатів. Він повинен упевнитися, що всі кандидати зрозуміли умови іспиту, в іншому випадку надати додаткові пояснення. У разі виникнення спірних питань вони мають бути розв'язані головою конкурсної комісії.

5.9. Складання іспиту:

1) Під час іспиту мають бути присутніми більше половини членів від загального складу  конкурсної комісії.
2) Іспит складається одночасно для кандидатів на заміщення однієї вакантної посади. У разі невеликої кількості кандидатів та за наявності відповідних умов іспит може проводитися одночасно на заміщення декількох вакантних посад.
3) Приміщення для складання іспиту має відповідати умовам зручного розміщення, що унеможливлює спілкування кандидатів та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання. Кандидати не можуть самостійно залишати приміщення, у якому складається іспит, до його закінчення.
4) Іспит у формі тесту складається державною мовою письмово . Тестові завдання  відкриваються у присутності кандидатів на заміщення вакантних посад під час складання іспиту.
5) Тестові завдання повинні бути зі штампом Золотопотіцької селищної ради. Перед відповіддю обов'язково вказуються прізвище, ім'я та по батькові кандидата. Після підготовки відповідей на аркуші проставляються підпис кандидата та дата складання іспиту.
6) Загальний час для проведення іспиту має становити не більше 60 хвилин.

5.10. Оцінювання кандидатів та підбиття підсумків іспиту:

1) Після закінчення часу, відведеного на складання іспиту, проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання. Члени конкурсної комісії приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді на кожне тестове питання. Одна правильна відповідь – один бал.

 2) Підбиття підсумку здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання і занесення загальної суми балів в екзаменаційну відомість встановленої форми. З результатами іспиту кандидат має бути ознайомлений.


3) Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії у відділі організаційної роботи, діловодства та контролю.
4) Кандидати, які набрали загальну суму балів, що не є нижчою 50 відсотків від максимальної суми балів, яка може бути виставлена під час надання відповідей, вважаються такими, що успішно склали іспит.
5) Кандидати, які набрали менше 50 відсотків від максимальної суми балів, вважаються такими, що не склали іспит.
6) Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.
7) Конкурсна комісія на підставі розгляду поданих документів, результатів іспиту та співбесіди з кандидатами, які успішно склали іспит, на своєму засіданні здійснює відбір осіб для зайняття вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування Золотопотіцької селищної ради та її виконавчих органів.
8) Інші кандидати, які успішно склали іспит, але не були відібрані для призначення на посади, у разі їх згоди, за рішенням конкурсної комісії можуть бути рекомендовані для зарахування до кадрового резерву Золотопотіцької селищної ради та її виконавчих органів і протягом року прийняті на вакантну рівнозначну або нижчу посаду без повторного конкурсу.
9) Якщо за результатами конкурсу не   відібрано   жодного   з кандидатів для призначення на посаду, конкурсна комісія не може рекомендувати цих кандидатів до кадрового резерву.
10) Якщо жоден із кандидатів не рекомендований конкурсною комісією для зайняття вакантної посади, оголошується повторний конкурс.
11) Засідання конкурсної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше, ніж 2/3 її складу

12) Рішення конкурсної комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на її засіданні членів конкурсної комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.
13) У рішенні комісії, що подається Золотопотіцькому селищному голові, обов'язково зазначаються пропозиції щодо призначення конкретного кандидата на вакантну посаду та визначаються кандидатури для зарахування до кадрового резерву
14) Засідання конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується усіма присутніми на засіданні членами комісії і подається селищному голові   не пізніше, ніж через два дні після голосування. Кожний член комісії може додати до протоколу свою окрему думку.
15) Конкурсна комісія повідомляє кандидатів про результати конкурсу протягом трьох днів після його завершення.
16) Рішення про призначення на посаду та зарахування до кадрового резерву приймає селищний голова на підставі пропозиції конкурсної комісії протягом місяця з дня прийняття рішення конкурсною комісією.
17) Рішення конкурсної комісії та результати іспиту можуть бути оскаржені селищному голові протягом трьох днів після ознайомлення з цим рішенням.
18) Розпорядження селищного голови може бути оскаржене в установленому чинним законодавством порядку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь